Yleinen

Esteettömämpi kämppä – vinkkejä rakentamiseen ja rahoitukseen

Nummen Eränkävijät aloitti sisupartiotoiminnan Hämeenlinnassa  tammikuussa 2018, ja lippukunta onkin ainoa alueen lippukunta, joka tarjoaa partiota myös erityistä tukea tarvitseville.

Lippukunnalla on jo parikymmentä vuotta ollut Hämeenlinnan kaupungilta vuokrattuna toiminta-alue Vesajärveltä, n. 12 km Hämeenlinnasta länteen. Alueen vuokrasopimus on uusittu aina vain kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joten lippukunnalla ei ole ollut erityistä intressiä alueen kehittämiseen.

Sisupartiotoiminnan aloittamisen myötä heräsi ajatus Vesajärven leirialueen kehittämisestä mahdollisimman esteettömäksi leirialueeksi. Lippukunta käynnisti huhtikuussa 2018 3-vuotisen projektin Vesajärven leirialueen kehittämiseksi.

Leirialueen kehittämishanke sisältää seuraavat osat

 • pysäköinti
 • keittokatos
 • kulkulava lipputangon ympärille (kivikkoinen mäki)
 • nuotiokehä
 • puuvaja
 • inva-WC
 • laavu
 • laituri
 • soritettu pyörätuolikelpoinen kulkuväylä 200 m
 • pyörätuoliluiskaa ja –kantta yht. 70 m

Koko hankkeen kustannusarvio on 23 000,- €

Rahoitusmahdollisuuksia

Hankesuunnitelman seuraava vaihe on rahoituksen järjestäminen.
Olemme jo hakeneet hankerahoitusta Vammaisten koulutuksen ja
työllistymisen tuki ry:ltä (Tukilinja), jolta saimme hylkäävän päätöksen. Seuraavassa vaiheessa haemme hankkeen rahoitusta maaseudun kehittämisen Leader-rahoitukselta.

Kesän aikana neuvottelimme Hämeenlinnan kaupungin kanssa uuden 10-vuotisen vuokrasopimuksen, mikä antaa mahdollisuuden tehdä alueelle investointeja. Uusi vuokrasopimus saatiin allekirjoitettua lokakuussa 2018. Syksyllä 2018 leirialueelle valmistui keittokatos, jonka rakentamista
SP:n 100 uutta tapaa –hankerahoitus oli mukana mahdollistamassa.

Keittokatos sai ensikäyttäjänsä lippukunnan sisu- ja perhepartion
yhteisellä viikonloppuretkellä 29.-30.9.2018, johon osallistui 7 aikuista ja 8 lasta, joista 3 ei vielä-partiolaisia. Keittokatos todettiin hyvin toimivaksi ja erittäin tarkoituksenmukaiseksi. Samalla keskusteltiin hankkeesta ja mietittiin sen osien parhaita sijoituspaikkoja alueelle sekä tarvittavien pyörätuoliluiskien ja –kansien paikkoja ja mittoja.

Hankerahoitus on tarkoitus saada järjestykseen talven 2018-19 aikana, jolloin keväällä 2019 päästään rakentamaan lipputangon invaWC:tä, kulkulavaa, nuotiokehää ja laavua. Töiden etenemisestä riippuen loput työt – puuvaja, laituri ja kulkuväylät – jäävät pääosin kesälle 2010, ja valmista pitäisi olla syksyllä 2020.

Esteetön keittokatos rakenteilla

Hämeenlinnan kaupungin rakennusvalvonnalta on pyydetty kannanottoa hankkeen osien luvanvaraisuuteen, ja hanketta viedään eteenpäin tiiviissä yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Haasteet

Tämänkokoiseen hankkeeseen liittyviä haasteita ovat mm.

 • aikaa vievä suunnittelu
 • rahoituksen järjestäminen
 • rakennustöiden järjestelyt ja ajankäyttö, tämän projektin rakennustöihin on arvioitu kuluvan 53 henkilötyöpäivää

Näiden vuoksi aikataulu on syytä laatia riittävän väljäksi ja sellaiseksi, että suunnitelmien tarkasteluun ja tarkistamiseen on mahdollisuus myös hankkeen läpiviennin aikana. Tarvittavan talkootyövoiman riittävästä saatavuudesta tulee myös huolehtia.

Seuraa projektia blogissamme!

Vesajärven esteetön leirialue-hanketta voi lisäksi seurata blogissamme