Yleinen Partio-ohjelma Kestävästi partiossa

Globaalikasvatus antaa avaimet ympäröivän maailman ymmärtämiseen

Sananmukaisesti globaalikasvatus tarkoittaa maailmanlaajuisten ilmiöiden hahmottamiseen, käsittelyyn ja ymmärtämiseen kasvamista. Vuonna 2022 laaditun Maastrichtin julistuksen mukaan globaalikasvatuksen tavoitteena on antaa yksilöille valmiudet kriittisesti pohdiskella ja reflektoida maailmaa, sen tapahtumia sekä omaa paikkaansa maailmassa. Se antaa ihmisille mahdollisuuden ymmärtää, kuvitella, toivoa ja kehittää toimintavalmiuksia maailman sosiaalisen ilmapiirin, oikeudenmukaisuuden, rauhan, solidaarisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kestävän kehityksen ja kansainvälisen ymmärtämisen parantamiseksi. Oleellisina osina globaalikasvatukseen kuuluvat ihmisoikeudet, moninaisuus, inklusiivisuus sekä hyvän elämän tavoittelu kaikille nyt ja tulevaisuuduessa.

Mitä globaalikasvatus sitten partiossa tarkoittaa? Globaalikasvatusta tekevien kansalaisjärjetöjen, jollainen partiokin on, kattojärjestön Fingon mukaan globaalikasvatuksen teemoja ovat kestävä kehitys, moninaisus, media, ympäristö, ihmisoikeudet ja rauha. Partiokasvatuksessa kestävä kehitys on keskeisessä roolissa: Partio on strategiassaan sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja partiokasvatuksessa Agenda 2030 -tavoitteita tehdään näkyviksi Sanoista tekoihin -ohjelmapainotuksessa, joka tarjoaa konkreettista ikäkauden mukaista tekemistä jokaiselle ikäkaudelle. Monainaisuutta partiossa edistetään kasvatuksen saralla Helppo tulla -tunnuksella sekä niinikään strategissa ja kärkihankkeenakin olevalla maahanmuuttajatyöllä, jolla pyritään mahdollistamaan maahanmuuttajataustaisten partioharrastus. Mediakasvatus ja sen globaalit ilmiöt ovat kiinteä osa partio-ohjelmaa. Partio pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan lasten ja nuorten valmiuksia median käyttäjinä ja herättelemään heidän medialukutaitoaan. Ympäristökasvatuksen globaalit ilmiöt on partiokasvatuksessa nostettu esille kestävän kehityksen kasvatuksessa. Ihmisoikeuksien kasvatus on osana kiinteää partio-ohjelmaa ja rauhankasvatukseen on luotu ohjelmakokonaisuus kullekin ikäkaudelle. Ihmisoikeuksien ja rauhan kasvatuksessa tärkeässä roolissa ovat erilaiset kansainväliset teemapäivät, kuten lasten oikeuksien päivä ja rauhan viikko.

Lasten ja nuorten kyvyt ymmärtää kansainvälisiä, maailmanlaajuisia ilmiöitä vaihtelevat paljon. On tärkeää antaa heille mahdollisuuksia keskustella ja kysyä asioista. Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Partio-ohjelmasta löytyvät empatiakykyä, myötätuntoa ja yhteistyötaitoja kehittävät aktiviteetit antavat lapsille ja nuorille turvallisen ympäristön oppia ja ymmärtää. Nuoremmilla lapsilla oppimisen apuna käytetään leikkejä, hieman isommilla lapsilla leikeissä otetaan rohkeammin rooleja ja nuoret pääsevät pohtimaan omaa rooliaan yhteisössään erilaisten harjoitusten avulla. Keskeistä näissä kaikissa on se, että ennen leikkiä tai aktiviteettia partiojohtaja tai vetäjäksi valittu vertainen sanoittaa säännöt ja lopuksi hän ohjaa keskustelua, jossa pohditaan leikin tai aktiviteetin kulkua ja tuloksia.

Tiesitkö, että vain 14 % maailman ihmisistä elää tällä hetkellä liberaaleissa demokratioissa? Me suomalaiset olemme etuoikeutettuja saadessamme elää yhteiskunnassa, jossa yksilön hyvinvointia pyritään ylläpitämään monin eri tavoin. Meillä on ilmainen koulutus, jokaisella ihmisellä on mahdollisuus terveydenhuoltoon ja saamme äänestää puolueettomasti järjestetyissä vaaleissa. Olemme syntyneet tähän etuoikeutettuun elämään, emmekä välttämättä pysty näkemään sitä, kuinka hyvin asiat oikeasti ovat. Globaalikasvatus antaa partiolaisille mahdollisuuden ymmärtää, ettei tällainen etuoikeutettu elämä ole kaikille maailman ihmisille mahdollista. Ymmärtäminen on ensimmäinen askel empatian oppimisessa ja auttamishalun heräämisessä.

Partio-ohjelmassa on ikäkausikohtaisen ohjelman lisäksi kokonaisuuksia, jotka tarjoavat globaalikasvatuksellisia näkökulmia partioon. Toiminta-välilehden alta löytyvät yhdenvertaisuutta, moninaisuutta ja inkluusiviisuutta käsittelevät kokonaisuudet Muistelemispäivä, Kansainvälinen tyttöjen päivä sekä #NoMissedSchoolDays. Luontosuhdetta ja kestävää kehitystä pääsee harjoittelemaan samasta paikasta löytyvien Panda-merkin ja #Meidänmeri -kokonaisuuksien avulla ja ihmisoikeuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta Vaalipöllö-aktiviteettien kanssa. Globaalikasvatus tekee näkyväksi lippukuntiin ihan jokaiselle partiolaiselle myös partion kansainvälisiä projekteja ja siksi yhteistyö kansainvälisten yhteyksien valiokunnan kanssa on tärkeässä roolissa. Uusia juuri nyt alkavia globaalikasvatuksen teemoja partiossa ovat vasta julkistettu yhteistyö Plan International Suomen kanssa, jonka tavoitteena on tukea partiojohtajia ottamaan haltuun partiolaisten kasvattaminen tulevaisuuden taitoihin sekä WAGGGS:n FreeBeingMe3, joka rakentaa positiivista kehonkuvaa ja parempaa itsetuntoa.

Kaiken tämän jälkeen voidaan todeta globaalikasvatuksen partiossa olevan varsin monipuolinen kokonaisuus. Jos tuntuu siltä, ettet tiedä, mistä aloittaisit, lue, tutki ja tutustu rauhassa. Kysele partiokavereiltasi. Antaudu keskusteluihin. Ja muista! Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä.