Yleinen Kestävästi partiossa

Kestävästi partiossa -tunnus vauhdittaa lippukuntien kestävyystyötä

Vuonna 2019 partion kestävän kehityksen hallitusohjelmaprojektissa heräsi idea kehittää kestävyyskriteeristö, jota lippukunnat voisivat käyttää työkaluna ilmasto- ja vastuullisuustyössään.

Yhteistyötahoksi tunnuksen kriteerien kehittämiseen tuli mukaan WWF. Yhteisen työstön lopuksi syntyi 50 kestävyyskriteeriä, jotka pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ekologisen kestävyyden.

Kestävästi partiossa -tunnuksen saadakseen lippukunnan tulisi täyttää vähintään puolet kriteereistä.

Tunnuksen kriteeristö auttaa huomaamaan lippukunnan onnistumisia ja kehityskohteita

Kaksi vuotta tunnuksen lanseeraamisen jälkeen tuli täyteen sadas myönnetty Kestävästi partiossa -tunnus. Maarian Kämmekät ja Koroisten Ritarit Lounais-Suomen Partiopiiristä saivat 99:nnen ja 100:nnen tunnuksen. Kati Andersén haki Kestävästi partiossa -tunnuksen molemmille lippukunnille osana Ko-Gi-kurssin työtään. Sisaruslippukuntiin muodostettiin yhteinen ryhmä, joka tapasi muutamia kertoja käydäkseen läpi tunnuksen kriteerit.

”Joistakin kriteerien kohdista keskusteltiin ryhmässä pitkään ja pohdittiin, minkälainen toiminta katsotaan onnistumiseksi. Minusta tuntuu, että olimme aika kriittisiä. Oli mukavaa huomata, että kriittisyydestämme huolimatta asiat olivat lippukunnissa jo sillä mallilla, että tunnuksen saamiseen riittävä määrä kriteerejä täyttyi”, kertoo Kati Andersén Maarian Kämmeköistä ja Koroisten Ritareista.

Hämeen Partiopiirin Roineen Tytöt haki tunnuksen lippukunnalleen vuonna 2021. Tunnus on voimassa aina kahden kalenterivuoden ajan, joten tänä vuonna lippukunnan täytyi uusia tunnuksensa.
”Tunnuksen uusimiskerralla kävimme lippukunnan halukkaiden kanssa läpi, miten olimme saavuttaneet edellisellä hakukerralla valitsemiamme kehityskohteita, sekä mitä voisimme seuraavaksi lähteä kehittämään toimintaamme”, Heidi Vallius Roineen Tytöistä kertoo.

Roineen Tytöillä on täyttynyt moni Kestävästi partiossa -tunnuksen kriteereistä jo pitkään. Tällaisia ovat kierrätys, varusteiden hyvä kunnossa pitäminen, retkien ruokahävikin minimointi sekä aktiivinen ympäristökasvatus. Tunnuksessa on kuitenkin myös vaikeammin toteutettavia osa-alueita. Roineen Tytöt kertoo, että erityisesti julkisilla tai pyöräillen saavutettavien retkeilykohteiden löytäminen on ollut haastavaa.

”Panostamme silti kimppakyyteihin, sekä ryhmämme tekevät retkiä mm. meloen tai hiihtäen. Pyrimme myös järjestämään lippukunnan kesäleirejä lähellä olevassa saaressa. Lähitulevaisuudessa Roineen Tytöillä on suunnitelmissa lähteä Kanderstegiin partiomatkalle, joten seuraavaksi pyrimme pohtimaan kestävän matkailun periaatteita, matkan hiilikuorman kompensointia, sekä paikallisen yhteisön hyväksi tehtävää palvelutyötä”, Heidi Vallius avaa kestävään liikkumiseen suuntaavaa työtä.

Lisäksi kaikki tunnuksen vaatimat asiat eivät välttämättä ole suoraan lippukunnan päätettävissä.

”Toimimme seurakunnan meille tarjoamissa tiloissa, joiden energia- tai muihin vastaaviin valintoihin emme voi vaikuttaa”, sanoo Kati Andersén.

Lippukunnissa tehdään vaikuttavaa ympäristökasvatusta

Ympäristökasvatus on yksi osa Kestävästi partiossa -kriteerejä. Suhde ympäristöön kuuluu partion kaikkien ikäkausien kasvatustavoitteisiin. Tavoitteena on, että partiolainen kunnioittaa ja tuntee luontoa ja huolehtii ympäristöstä omalta osaltaan. Monissa lippukunnissa ympäristökasvatus on ollut osa niiden perustoimintaa jo pitkään.

Yksi esimerkki ympäristökasvatuksesta on Maarian Kämmeköiden ja Koroisten Ritarien järjestämä Hiilen jalanjäljillä -tapahtuma, jonka lippukunnat toteuttivat yhteistyössä WWF:n, Elävän Kulttuurin Koroinen -yhdistyksen, Turun kaupungin ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa.

”Järjestimme Aurajokivarren ulkoilureitillä roskienkeruutalkoot ”SiistiBiitsi”-hengessä. Tapahtumassa kerätyt 25 pussia roskia merkittiin Miljoona roskapussia -kampanjasivulle. Talkoiden jälkeen kiersimme erilaisia rasteja, joilla tutustuttiin luonnon monimuotoisuuteen, kierrätykseen, kasviproteiineihin ja Agenda2030-tavoitteisiin”, Kati Andersén kertoo Hiilen jalanjäljillä -tapahtumasta.

Partiolaiset tutustuvat Agenda 2030 -tavoitteisiin Maarian Kämmeköiden ja Koroisten Ritarien Hiilen jalanjäljillä -tapahtumassa huhtikuussa 2023. Kuva: Elli Susi

Mitä lippukunnat aikovat seuraavaksi?

Yksikään lippukunta ei ole vielä saavuttanut kaikkia tunnuksen kriteerejä. Tunnuksen saamisen jälkeen lippukunnan on hyvä valita kriteereistä kehityskohteita tuleville vuosille.

”Seuraavaksi alamme laatia kasviskeittokirjaa, johon kerätään testattuja reseptejä. Kaluston huoltotoimista ja kestävästä ylläpidosta pyritään saamaan jatkuvaa toimintaa kalustonhoitajien ja lippukunnan kestävä kehitys -ryhmän yhteistyöllä”, Kati Andersén raottaa tulevien vuosien toimia.

Lippukuntien kestävyystyön tueksi on perustettu myös rahasto, josta lippukunnat voivat hakea tukea projekteihin, jotka pienentävät päästöjä tai muita ympäristövaikutuksia. Kuluneen kahden vuoden aikana jo 37 erilaista lippukunnan kestävyystekoa on saanut avustusta rahastosta. Roineen Tytöt haki tukea rahastosta vuonna 2022.

”Kestävästi partiossa -apurahalla paransimme kolon varustelainaamoa, jotta voisimme tarjota kaikille mahdollisuuden lähteä retkille ja leireille. Samalla kävimme keskustelua siitä, tarvitseeko kaikkien varusteiden olla uusia, sekä voisiko osan varusteista lainata esimerkiksi muilta partioperheiltä lippukunnassa”, Heidi Vallius Roineen Tytöistä kertoo.

Rahaston tuella lippukunnat ovat myös asentaneet kämpilleen aurinkopaneeleja, parantaneet harmaiden vesien hallintaa sekä kunnostaneet retkeilyvarusteitaan.

Mäntsälän Metsäkävyt kunnostavat telttojaan Kestävästi partiossa -avustuksen tuella.
Mäntsälän Metsäkävyt kunnostavat telttojaan Kestävästi partiossa -avustuksen tuella. Kuva: Emilia Launonen