Yleinen Pestien tuki

Koulutusohjaajien 100-vuotisjuhlavuosi – yhteispelillä koulutuksia kehittäen ja toisia tukien

Koulutusohjaaja on Suomen Partiolaisten pesti, jota toteutetaan partiopiireissä. Koulutusohjaajat kehittävät partion koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia ja piirien koulutustoimintaa. He ohjaavat Ko-Gi-suorituksia ja toimivat sekä koulutuksien johtajina että kouluttajina partiopiirien ja keskusjärjestön koulutuksissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös partiokouluttajien tukeminen pesteissään.

Ryhmäkuva Koulutusohjaajakoulutuksesta keväältä 2021. (Kuva: Otto Glader)

 

Koulutusohjaajaverkosto on perustettu keväällä 2018. Sen tarkoituksena on kehittää yhteistuumin partion koulutustoimintaa valtakunnallisesti. Verkosto mahdollistaa parhaiden käytänteiden ja materiaalien vaihdon ja yhteistyön yli piiri rajojen. Verkoston yhtenä tärkeimmistä tavoitteista ovat laadukkaat ja tasalaatuiset partiokoulutukset, joiden avulla voidaan tukea lippukuntien vapaaehtoisia aikuisia partiokasvatuksessa ympäri Suomen.

Verkoston jäseniä ovat kaikki koulutusohjaajat, joille piiri on hakenut koulutusohjaajavaltuuksia. Koulutusohjaajaksi pääsee, kun on pesti piirin koulutusryhmässä ja on suorittanut koulutusohjaajakoulutuksen. Koulutusohjaajan pestiin kuuluu jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja partion ajankohtaisten teemojen tunteminen. Tällä hetkellä verkostoon kuuluu noin 50 koulutusohjaajaa.

Koulutusohjaaja nimitys on ollut ensi kertaa käytössä 1922. Silloin pesti ei ehkä ole ollut aivan saman sisältöinen, mutta edelleen sata vuotta myöhemmin partiossa on koulutusohjaajia. Se on aika hienoa se!