Yleinen Lpk:n johtaminen

Lippukunta somessa, osa 2

Tässä kolmiosaisessa somesarjassa annamme vinkkejä lippukunnan somearkeen. Toisessa osassa käymme läpi erilaisia sosiaalisen median kanavia ja niiden käyttötarkoituksia sekä annamme vinkkejä siihen, miten lippukunta voi hyödyntää kanavia toiminnassaan.

Sosiaalisen median kanavat

Whatsapp

WhatApp on nopeutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi laajalti käytössä myös partiossa. WhatsAppia voi käyttää niin sisäisessä kuin ulkoisessakin yhteydenpidossa (jäsenet, huoltajat), dokumenttien jaossa ja koko lippukunnan tiedotuksessa. Tekstin ja dokumenttien lisäksi sovelluksella voi lähettää ääniviestejä, kuvia, videoita sekä soittaa ääni- ja videopuheluita.

Huomioitavaa:

 • Luotaessa WA-ryhmiä lippukunnan käyttöön, sopikaa ensin lippukunnan sisäisistä säännöistä. Esimerkiksi mistä asioista saa viestiä ja mistä ei.
 • Nimetkää ryhmät informatiivisesti. Esimerkiksi lippukunnan lyhenne voi näkyä ryhmän nimessä.
 • Kutsukaa ihmiset ryhmään kutsulinkillä, älkää liittäkö ihmisiä suoraan ryhmään, jolloin jokaisella on mahdollisuus päättää, liittyykö ryhmään vai ei.
 • Ryhmän asetuksista voi valita, että vain ylläpitäjä voi lähettää viestiä, jolloin yksisuuntaiset WA-ryhmät sopivat parhaiten tiedotukseen.
 • Ryhmäviestinnän säännöistä kannattaa tiedottaa myös ryhmässä ensimmäisenä. Esimerkiksi vanhempien ryhmissä voidaan kehottaa välttämään “peukkuja” tai ok-viestejä.

WhatsAppin huonoja puolia:

 • Viestihistoria ei välity ryhmän uusille jäsenille.

 • Ryhmiä kertyy helposti liikaa. Kannattaa miettiä, voisiko jokin lippukunnan ryhmä olla ajoittain toiminnassa, esim. kesäleirin suunnitteluryhmä, johon ihmiset liittyisivät tarpeen mukaan?
 • Ryhmien koko on rajoitettu 256 henkilöön.
 • Jos kaikki ryhmän huoltajat tai jäsenet eivät ole WhatsAppissa, täytyy viestintää tehdä muutenkin kuin WhatsAppilla.
 • Sovellusta ei kannata käyttää arkaluontoisen tai salassa pidettävän tiedon käsittelyyn.

Facebook

Facebookissa voi tehdä sivuja tai ryhmiä.  Sivu valitaan usein silloin, kun halutaan tiedottaa laajemmalle joukolle ja markkinoida esimerkiksi tulevia tapahtumia. Facebook-sivulla tavoittaa hyvin esimerkiksi jäsenten huoltajat ja lippukunnan yhteistyökumppanit. Sivu on aina avoin ja siitä voi tykätä kuka tahansa.

Ryhmä mahdollistaa sivua paremmin tiedonjakamisen rajatummalle porukalle ja keskustelun. Facebook-ryhmä voi olla suunnattu esimerkiksi lippukunnan johtajille. Ryhmä voi olla salainen, suljettu tai avoin.

Facebook-tapahtumat

 • Voit kutsua tapahtumaan kohdennetusti ne henkilöt, joita ko. tapahtuma kiinnostaa
 • Tapahtumista lähtee muistutus Facebookissa lähellä ajankohtaa
 • Tapahtumat listautuvat kätevästi lippukunnan FB-sivun tapahtumakalenteriin
 • Yleisö kommentoi ja jakaa omia kuvia yleensä helpommin tapahtumasivulla
 • Yleisö näkee, ketkä muut ovat osallistumassa tapahtumaan
 • Tapahtumasivu voi myös tuoda uusia tykkääjiä lippukunnan FB-sivulle

FB-tapahtumassa on hyvä olla

 • Nimi, päivämäärä, kellonaika ja tarvittaessa kesto
 • Kiinnostava tapahtumakuva
 • Paikka ja osoitetiedot
 • Ohjelma/aikataulu
 • Linkki ilmoittautumiseen tai tieto, miten voi ilmoittautua
 • Järjestäjän yhteystiedot, linkki lippukunnan nettisivuille.

Ota huomioon FB-tapahtumaa luodessa

 • Otsikon täytyy herättää kiinnostusta: lisää myös lippukunnan nimi otsikkoon
 • Tapahtuman kansikuvaan voi myös laittaa perustiedot: nimi, päivämäärä, logo [muista kuitenkin, että tekstiä saa olla enintään 20% kuvan koosta)
 • Pidä tapahtuman infoteksti tarpeeksi lyhyenä ja helppolukuisena. Ohjaa lukijat mieluummin omille nettisivuille lukemaan lisää.
 • Käytä myös avainsanoja, joiden avulla tapahtumaa voidaan suositella kiinnostuneille
 • Tapahtumasivu kannattaa luoda heti, kun nimi ja päivämäärä on tiedossa. Lisätietoja voi täydentää myöhemmin.
 • Lisää kaikki järjestäjät rinnakkaisjärjestäjiksi tapahtumaan.

Instagram

Instagramissa pääpaino on kuvilla ja videoilla. Lippukunnalle kannattaa luoda julkinen Instagram-tili, jota kuka tahansa voi seurata. Instagramilla tavoittaa parhaiten lippukunnan jäsenet ja myös osan jäsenten huoltajista. Instasssa kannattaa kertoa tulevien juttujen lisäksi paljon myös siitä, mitä on tehty ja fiilistellä esimerkiksi menossa olevia leirejä ja tapahtumia. Kannattaa hyödyntää tavallisten postausten lisäksi myös Stories-mahdollisuutta.

Muut kanavat

Lippukunnan kannalta on hyvä olla tietoinen myös muista partion sosiaalisen median kanavista, joissa pyörii partioaiheisia sisältöjä. Omia tilejä seuraaviin kanaviin ei ole välttämättä tarpeellista lippukunnan perustaa, mutta on suositeltavaa seurata tilejä esimerkiksi oman henkilökohtaisen profiilin kautta.

Twitter

Twitterissä vaikutetaan sidosryhmiin nopealla sykkeellä ja keskeisiä asioita ovat usein yhteiskunnalliset ja vaikuttamiseen liittyvät aiheet. Teemoja voi olla ilmastonmuutoksesta vaaleihin. Vaikuttamista tehdään sidosryhmistä seurakuntiin ja yrityksiin sekä kaupungin päättäjiin. Twitterissä suositaan hastageja eli aihetunnisteita, joiden avulla kiinnostavia sisältöjä on helppo seurata.

LinkedIn

Linkedin on somekanavista parhaiten ammatillisiin tarkoituksiin soveltuva (työ ja koulutus) ja muodostaa pääasiallisesti asiantuntija ja ammatillisen verkoston. LinkedInistä tavoitellaan aikuisia ja vanhempia sekä partion parissa työskenteleviä vapaaehtoisia. Sieltä voi tavoittaa myös yhteistyökumppaneita, kuten yrityksiä ja muita tahoja. Sisällöt ja aiheet Linkedinissä ovat asiallisia ja informatiivisia ja koskettavat eri toimialojen uutisia, rekrytointia tai ammatillisia artikkeleita tai muita ajankohtaisia teemoja. Linkedin sopii hyvin oman osaamisen ja vapaaehtoistöiden nostamiselle, työpaikkojen ja pestien rekrytointiin.

Snapchat, Tiktok ja Youtube

Lisäksi muita nuorten ja lasten suosimia sosiaalisen median kanavia ovat esimerkiksi Snapchat, Tiktok sekä Youtube. Snapchatissä viestintä on yleisimmin henkilökohtaista ja vuorovaikutuksellista dialogia kahden kesken, Snapchatissä poikkeuksellista on, että viestit/kuvat/videot eivät tallennu sovellukseen. Tiktokissa vietetään aikaa ja viihdytään monipuolisen sisällön parissa ja tuotettuna sisältötyyppinä ovat videot, joihin on liitetty musiikkia ja tekstiä. Youtubessa kulutetaan myös videosisältöjä eri teemojen parissa. Youtubesta löytyy partioaiheisia videoita leireiltä, koulutusmateriaalia ja vaikuttajien tekemiä sisältöjä partiosta.

Tämä on lippukunta somessa -sarjan toinen osa. Kolmannessa ja viimeisessä osassa käymme läpi, miten lippukunta voi hyödyntää muiden tileillä olevaa sisältöä ja tehdä oman tilinsä näkyväksi muiden tilien avulla.

Ensimmäisen, jo julkaistun osan löydät täältä: https://partio.fi/parempi-lippukunta-blogi/lippukunta-somessa-osa-1

Koko someohjeen löydät lippukunnille suunnatulta viestintäohjesivulta: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/viestinta-ja-markkinointi/viestintaohjeet/