Pestien tuki

Minkälaista teidän lippukunnassa on tehdä vapaaehtoistyötä?

Kannustetaanko teidän lippukunnassa toisia? Muistetaanko kiittää? Ovatko pestit sopivan kokoisia ja vastuut selviä? Tuetaanko uuden oppimista ja itsensä kehittämistä? Otetaanko uudet avosylin vastaan?

Partiossa me teemme valtavasti työtä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mielekästä tekemistä. Samalla käytämme siihen kymmeniä tunteja omaa aikaamme. Ilman tätä työtä partio ei olisi mahdollista. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että niin on. Meillä kaikilla on monia muita asioita, joihin voimme käyttää tuon ajan partion sijaan.

Tästä syystä on tärkeää panostaa myös lippukunnan pesteissä toimivien viihtyvyyteen. Jos partio muuttuu ikäväksi, motivaatio olla mukana laskee. Hyvä ilmapiiri voi vaatia työtä ja sitä että siihen kiinnitetään huomiota.

Partiossa on tehty jo monena vuonna Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyä. Kyselyn avulla selvitetään, miten partion vapaaehtoiset viihtyvät partiossa ja missä he näkevät kehitettävää. Kyselyyn vastataan lippukunnittain ja jokainen lippukunta, jossa on ollut yli viisi vastaajaa, on saanut syyskuussa omat tuloksensa tiedoksi sähköpostitse. Kysely tehdään taas ensi keväänä huhti-toukokuussa.

Vaikka teidän lippukunnassa kyselyyn ei olisi vastattu, voitte silti kartoittaa tilannetta ja miettiä, miten voisitte parantaa omaa toimintaanne. Voitte koota kyselyn väitteet ja järjestää oman suljetun äänestyksen vaikka kyselytyökalulla tai paperilapuilla. Antakaa arvosanoja väitteille sen mukaan, miten hyvin ne ovat toteutuneet tai äänestäkää, mitkä aiheista ovat sellaisia, joita teidän mielestä olisi syytä käsitellä porukalla.

Kun teillä on tiedossa muutama aihe, jotka vaatisivat lisätarkastelua, voitte ne yhteiseen keskusteluun. Jakautukaan pieniin ryhmiin ja keskustelkaa siitä, miten toimintaa voisi parantaa ja mikä oikeastaan on ongelmana. Kootkaa lopuksi ideat yhteen ja tehkää päätös, missä toimitte jatkossa eri tavalla. Verkkosivuille on koottu paljon vinkkejä siitä, miten eri aiheisiin voi tarttua. Käyttäkää vinkit hyväksi ja keksikää itse jatkoa!

Yhteistyön ja yhteishengen kehittäminen kannattaa ottaa osaksi toimintaa samalla tavalla kuin lippukunnan yhteisten tapahtumien suunnittelu tai adventtikalentereiden myynti. Kaikki ne vievät toimintaa eteenpäin ja mahdollistavat parempaa partiota!