Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen Turvallisuus

Mitä kuuluu turva-aikuisen tehtäviin?

Jokaisesta lippukunnasta pitäisi löytyä vähintään yksi turva-aikuinen, mutta mitä turva-aikuisen tehtäviin oikeastaan kuuluukaan? Turva-aikuisen pestikuvauksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi turva-aikuisen tehtävät, mutta tähän blogikirjoitukseen on nostettu turva-aikuisen tehtäviä kolmen otsikon alle: tehdä itsensä tutuksi, tuntea Turvallisesti yhdessä -ohje hyvin sekä tukea haastavissa tilanteissa ja toimia yhteyshenkilönä. Turva-aikuisen koko pestikuvauksen pääset lukemaan tästä linkistä.

1. Tehdä itsensä tutuksi

Turva-aikuisen yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi voi nostaa itsensä tutuksi tekemisen. Jos kukaan ei tiedä kuka turva-aikuinen on tai turva-aikuinen on vain etäinen nimi paperilla, turva-aikuiseen ei osata tai uskalleta olla yhteydessä.

Turva-aikuisen kannattaa osallistua lippukunnan toimintaan ja jutella pestistään eli kertoa, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden kohdalta. Turva-aikuinen kertoo pestistään moneen suuntaan: lapsille ja nuorille, ryhmänjohtajille ja johtajistolle sekä huoltajille. Huoltajille turva-aikuinen voi kertoa roolistaan ja Turvallisesti yhdessä -ohjeesta esimerkiksi lippukunnan huoltajienillassa. Turva-aikuisen on tarkoitus olla helposti lähestyttävä tyyppi, jonka hihasta voi nykäistä matalalla kynnyksellä.

2. Tuntea Turvallisesti yhdessä -ohje hyvin

Turva-aikuisen pesti perustuu partion Turvallisesti yhdessä -ohjeeseen eli Suomen Partiolaisten ohjeistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Turva-aikuisen tehtävänä on tuntea Turvallisesti yhdessä -ohje hyvin ja tukea lippukunnan johtajistoa ja ryhmänjohtajia Turvallisesti yhdessä -teemaan liittyvissä asioissa.

Mitä tehdä, jos ryhmänjohtajalla herää huoli lapsesta? Miten tunnistaa mikä on kaltoinkohtelua? Turvallisesti yhdessä -ohjeesta ja ohjeen hyvin tuntevalta turva-aikuiselta löytyy vastauksia esimerkiksi edeltävän kaltaisiin kysymyksiin.

Turva-aikuisen tehtävänä on myös varmistaa, että jokainen lippukunnan täysi-ikäinen jäsen sekä kaikki ryhmänjohtajat ovat suorittaneet Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen. Turva-aikuisen pesti sisältää oikeuden poimia Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suoritustiedot partiorekisteri Kuksasta oman lippukuntansa osalta.

3. Tukea haastavissa tilanteissa ja toimia yhteyshenkilönä

Turva-aikuinen on lippukunnan johtajiston tukena haastavissa tilanteissa, kuten silloin, jos tarvitaan lastensuojelua. Lisäksi turva-aikuinen vastaa yksin ryhmää johtavien johtajien rikostaustan selvityksistä. Turva-aikuisen ei tarvitse selviytyä näistä tehtävistä yksin, vaan esimerkiksi yksin johtavien vapaaehtoisten rikostaustaselvityksissä apuna on partiotoimiston työntekijä. Mikäli lippukunta tekee lastensuojeluilmoituksen itse, turva-aikuinen ilmoittaa tehdystä lastensuojeluilmoituksesta myös piiritoimistoon. Turva-aikuinen toimii siis linkkinä lippukunnan ja piiritoimiston välillä Turvallisesti yhdessä -teemaan liittyvissä asioissa.

Lue myös Turva-aikuiset esiin –kirjoitus turva-aikuisen pestistä!