Yleinen Lpk:n johtaminen

Mitä sun lippukunnalle kuuluu?

Milloin viimeksi pysähdyitte pohtimaan, millaista partio omassa lippukunnassanne on? Miksi joku lopetti, johtajisto kahinoi tai toinen uupuu? Mikä on teidän supervoimanne ja juhlimisen arvoinen erityisyytenne? Aika ajoin on hyvä arvioida miten meillä menee, jotta voimme tunnistaa missä olemme hyviä ja mistä kannattaa pitää kiinni, mutta myös tunnistaaksemme kehittymisenpaikkoja. Arviointitapoja on monenlaisia.

Exit-kyselystä palautetta

Jos jäsenen tila muuttuu Kuksassa eronneeksi, hänelle tai hänen huoltajalleen lähetetään automaattinen palautekysely. Kun lippukuntasi johtokolmikko saa vastauksen tiedoksi, kannattaa palaute lukea huolella ja vastaajaa arvostaen. Miettikää voitteko oppia palautteesta jotain ja muuttaa toimintaanne, jotta vastaavassa tilanteessa ei jatkossa tarvitsisi lopettaa partiota? Miten yksittäisen palautteen aiheen voi yleistää? Mikä on juurisyy palautteen takana? Huomaattehan, että palaute tulee tiedoksenne luottamuksella. Jos palaute sisältää tunnistettavia tietoja, kohdelkaa sitä erityisellä huolellisuudella, älkääkä jakako sitä muille kuin asianosaisille.

Partion lopettaneiden palautteita tulkittaessa kannattaa pitää mielessä, että todennäköisimmin kyselyihin vastaavat ne, joilla on vahvoja kokemuksia – niitä negatiivisiakin. Muistakaa huomioida kaikki toiminnassanne yhä mukana olevat, joilla on mukavaa – keräättehän myös heiltä palautetta? Yksinomaan eroavilta tulevan viestin ei pidä antaa määritellä oman toiminnan arvoa.

Laadun portaat

Kokonaisvaltaiseen toiminnan arviointiin hyvä työkalu on Laadun portaat parempaan lippukuntaan. Pyytäkää valmentajaltanne tai piiritoimistolta laatutapaamista. Laadun portaita voi hyödyntää johtajiston kesken itsenäisestikin, mutta ulkoisen fasilitaattorin mukanaolo auttaa löytämään objektiivisia, uusia näkökulmia. Tapaamisen aikana käydään läpi joko laadun portaat kokonaisuutena tai valitsemanne teema, johon kuuluvien korttien avulla tunnistetaan vahvuuksia ja kehitettäviä asioita. Arvioinnin pohjalta sovitaan konkreettiset toimenpiteet, joilla lippukunta kapuaa portaita yhä paremmin toimivaksi lippukunnaksi.

Nuoret kurkkaavat ylhäältä
Kuva: Atte Kesti

Haaveitteni lippukunta

Kun hommat rullaa rutiinilla samoin kuin aina ennenkin ja kaikki on “silleen ihan ookoo”, on syytä irrottautua arjesta ja alkaa unelmoida. Haaveiden lippukunta -työkalu ohjaa miettimään millainen lippukunta on kolmen vuoden kuluttua, jos kaikki olisi mahdollista. Kun tavoitetila on määritetty, mietitään minkä lippukunnan nykytilassa pitää muuttua, jotta tuo paras mahdollinen tulevaisuus saavutetaan tai sitä lähestytään. Valmentajaltanne saatte apua pitkän tähtäimen suunnitelman tekemiseen ja seurantaan.

Tietoa, ei mutua

Lippukuntaviisari lähetetään lippukuntiin kerran vuodessa. Viisariin kootaan tietoa jäsenmäärän kehityksestä, jäsenrakenteesta ja partio-ohjelman toteutumisesta. Käykää läpi viisaria joko johtajistonne kesken tai valmentajanne tuella. Tilastojen pohjalta voi arvioida esimerkiksi missä ikäryhmissä (myös aikuisena) omassa lippukunnassa partioon liitytään ja erotaan, vastaako lippukunnan ikärakenne tiimalasia, pyramidia vai esimerkiksi reikäjuustoa sekä näiden pohjalta ennakoida vaikutuksia vaikkapa lippukunnan tulevaisuuden johtajaresursseihin. Lippukuntaviisarien tiedot kootaan Kuksasta ja vuosiselosteista, joten pidättehän Kuksan ajan tasalla ja täytätte selosteen huolellisesti. Tiedättekö muuten mikä on lippukuntanne jäsenmäärä juuri nyt? Sekin tieto löytyy Kuksasta.

Kysy ja kiitä

Helppo tapa kerätä palautetta on simppeli kysyminen. Käykää johtajistotapaamisen aluksi kuulumis-, kiitos- tai haavekierros tai vaikka “minkä yhden asian haluaisin lippukunnassamme muuttaa” -kierros. Kiinnittäkää ilmoitustaululle tai vessan seinään palautepaperi, johon kukin voi kirjoittaa kiitoksia, terveisiä ja toiveita. Rakentakaa kololle fiilismittari, jonka ilmaisinta siirretään ilmapiirin muutosten mukaan. Koodatkaa nettisivuille aloitelaatikko, jonka kautta voi lähettää idean tai palautteen. Ryhtykää kiittämään aktiivisesti ja näkyvästi. Huomaatte nopeasti, että kiittäminen tarttuu ja levittää positiivisen palautteenannon kulttuuria koko lippukuntaan.