Partio-ohjelma Kestävästi partiossa

Miten teemme lippukunnasta paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä?

Parempi lippukunta –verkkokoulutukset ovat lyhyitä yhden illan koulutuksia. Ne on suunnattu erityisesti lippukunnanjohtajalle, ohjelmajohtajalle ja pestijohtajalle, mutta kaikki muutkin aiheista kiinnostuneet lippukunnan johtajat ovat lämpimästi tervetulleita!

”Kaikkihan ovat käyneet huussissa. Kyllähän sitä nyt yhteen rinkkaan on aina varaa. No pojat nyt on poikia.” Normit ovat ajan myötä muodostuneita oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat tai minkälaisia heidän tulisi olla. Emme usein näe tai tunnista ympärillemme muodostuneita normeja, mutta ne vaikuttavat meihin päivittäin ohjaten ajatteluamme, sanomisiamme ja tekemiämme valintoja. SP:n moninaisuusryhmässä toimiva Robert Sundman syventyy verkkokoulutuksessa normeihin ja siihen, miten lippukunnasta voi tehdä paikan, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

 

Mitä normit ovat ja mitä haittaa niistä on?

  • Ihmisen identiteettiä voi kuvata jäävuorimallin avulla: kaikki ihmisen ominaisuudet ja asiat joista identiteetti muodostuvat eivät näy päällepäin. Jäävuorimalliin voit tutustua täällä.
  • Normi on oletus siitä, millainen ihminen on tai millainen hänen tulisi olla, normi siis luo käsityksen siitä, mikä on tavallista, ja siitä, mikä poikkeaa tavallisesta – eli normista
  • Kaikki eivät istu normien mukaisiin muotteihin ja normi siis ulkopuolistaa ihmisen: hänen on hankala kertoa itselleen tärkeistä asioista, koska hän kokee, ettei ole yhtä arvokas tai yhtä paljon olemassa kuin muut
  • Normit aiheuttavat kiusaamista, todennäköisesti haukkumasanat liittyvät normeihin tai normista poikkeamiseen.
  • Normikriittisyys tarkoittaa vallalla olevien normien kriittistä tarkastelua ja pyrkimystä niiden muuttamiseen. Normikriittisyys auttaa tunnistamaan normeja, jotka rajaavat kaikkien olemassaoloa. Esimerkiksi sukupuolinormit rajaavat kaikkien elämää: Kaikki pojat ja tytöt pohtivat ilmentävätkö he oikealla tavalla maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä. -> Normikriittisyys raivaa tilaa kaikille olla oma itsensä.

Mutta eihän partiossa ketään syrjitä?

  • Partiossa lähdetään yhdenvertaisuudesta: siitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Todellinen yhdenvertaisuus ei kuitenkaan ole sitä, että ”siedämme” erilaisuutta, mutta pidämme kiinni normeista.
  • Jos emme aktiivisesti pohdi normeja ja syrjintää, meiltä voi jäädä jotain näkemättä

Työkaluja

Parempi lippukunta -verkkokoulutukset

Koulutukset löytyvät osoitteesta https://www.youtube.com/user/partiolive

Kuinka kertoa partiosta ymmärrettävästi? Leealaura Leskelä, Selkokeskus
Kolo, akela, sudenpentu ja kuksa, partiossa vilisee paljon erityissanoja. Kuinka viestiä partiosta selkeästi ja ymmärrettävästi heille, joille partio ei ole tuttu lapsuudesta tai jotka vasta opettelevat suomen kieltä? Verkkokoulutuksessa käymme läpi minkälainen on selkeäkielinen retkikirje ja kuinka pitää oma puheensa mahdollisimman ymmärrettävänä kun kertoo partiosta vaikkapa esittelytapahtumassa.

Miten otan ryhmään mukaan sisupartiolaisen tai muuten tukea tarvitsevan lapsen? Katri Vappula ja Nina Harjulehto
Mistä lähteä liikkeelle, kun lippukuntaan on tulossa erityistä tukea tarvitseva lapsi? Miten hyödyntää lapsen vanhempien osaamista, kuinka soveltaa partio-ohjelmaa ja mistä saat tukea? Verkkokoulutuksesta saat käytännön vinkkejä toimintaan, sisulapsen vanhemman näkökulman partioon ja samalla esittelemme uutta sisujohtajaopasta.