Yleinen Partio-ohjelma Ohjelmauudistus

Muutoksen tuulia

Ohjelmauudistuksen ensimmäisen osaprojektin keskiössä on ollut tietojen ja kokemusten kerääminen erilaisista lähteistä, jotta voimme tehdä päätöksiä mahdollisimman tuoreen tiedon pohjalta. Nykyisestä ohjelmasta on toki vuosien aikana kerätty valtavat määrät käyttäjäkokemuksia, jotka ohjaavat meitä ohjelman kehittämisessä.


Ehkä jäsenistölle näkyvin ja meille äärimmäisen tärkeä osa projektiamme ovat olleet erilaiset osallistamiset, joita olemme kuluneen vuoden aikana tehneet eri tapahtumissa kuten Johtajatulilla sekä Explossa. Lisäksi ohjelmaa koskeva kyselymme on kerännyt lähes 500 vastausta! Kiitos aktiivisesta ja tärkeästä äänenne esiin tuomisesta. Tarkoituksemme on tarkastella kaikkia vastauksia yhdessä ja eritellä niistä nykyiset kohderyhmäikäiset omaksi datakseen, jotta nuorten ääni pääsee paremmin kuuluviin.


Olemme kahlanneet läpi jo suurimman osan avoimista vastauksista ja vastaammekin muutamaan siellä toistuneeseen kysymykseen:


”Ettehän muuta kaikkea vaan muutoksen vuoksi?”
Muutos ei ole projektimme itseisarvo. Poimimme nykyisestä ohjelmasta kaiken toimivan ja hyödynnämme ne myös jatkossa.


”Taas joku ohjelmauudistus!”
Kyllä! Nykyisen ohjelman kasvatustieteellinen pohja juontaa juurensa 2000-luvun alkupuolen tutkimukseen ja ajatuksiin. Jos vertaamme tuon ajan maailmaa ja mitä se on nyt saati 15 vuoden päästä on mielestämme selvää, että partion ja partio-ohjelman tulee pysyä kiinni ajassa ja samalla katsoa tulevaisuutteen taustojamme kuitenkaan unohtamatta. Ohjelmauudistuksen tarkoituksena on antaa partiolaiselle valmiudet ja taidot toimia 2040-luvun maailmassa.


Suuri kiitos kaikille, jotka ajatuksiaan ja aikaansa ovat projektillemme antaneet! Olkaa aktiivisia myös ensi vuonna kun tulemme esittelemään ehdotuksemme partiokasvatuksen tulevasta suunnasta!