Yleinen Pestien tuki Lpk:n johtaminen

Näin saat lippukunnan johtamiseen lisää joustoa

Lippukuntien johtajaresurssit vaihtelevat ja välillä muutamalle ihmiselle saattaa kerääntyä paljonkin hommaa. Jos tuntuu siltä, että tekemistä on liikaa, kannattaa ottaa käyttöön tapoja, joiden kautta saa lisää joustoa johtamiseen. 

Joustoa työnjakoon 

  • Ottakaa käyttöön parijohtajuus. Mitä jos teillä olisikin esimerkiksi kaksi pestijohtajaa, jotka jakaisivat hommat keskenään? Tämä madaltaisi kynnystä ryhtyä isoon pestiin ja pienentäisi kaikkien tehtäväkuormaa.
  • Selkeyttäkää johtokolmikon työnjako. Käykää läpi jokaisen pestin vastuualueet ja tehtävät mahdollisimman tarkasti. Miettikää myös mitkä hommat ovat sellaisia, että johtokolmikon sijaan sen voisi tehdä esim. joku muu johtajaikäinen tai vaikkapa huoltaja? Työkalut työnjaon suunnittelemiseen: työnjako-excel ja pestikortti . Valmentajaa voi tarvittaessa pyytää mukaan, kun keskustelette työnjaosta.
  • Jakakaa tehtäviä myös johtokolmikon ulkopuolelle. Saisiko entisistä johtokolmikkolaisista jeesiä? Tai onko hallituksessa joku, josta ollaan povaamassa tulevaa johtokolmikon jäsentä ja jolle voisi antaa joitain tehtäviä? Löytyisikö huoltajien joukosta vaikkapa yhdistyshallinnon osaajia? 
  • Priorisoikaa tehtäviä. Mitkä ovat vuoden varrella pakollisia tehtäviä? Mitkä ovat seuraavaksi tärkeimpiä ja mitkä jutut olisi kiva saada tehtyä, mutta selvittäisiin ilmankin? Varmistakaa, että ainakin tärkeimmät hommat tulee tehtyä, jotta lippukunta pysyy pystyssä jatkossakin. 
  • Räätälöikää pesti tekijälle sopivaksi. Pestien pitää voida joustaa tekijöiden elämäntilanteiden mukaan. Jos jollakin ei ole mahdollisuutta hoitaa kaikkea pestiin kuuluvaa, sopikaa mitä hän hoitaa ja miettikää muiden juttujen kohdalla kuka ne voisi tehdä. Pohtikaa tässäkin parijohtajuuden mahdollisuutta ja tehtävien delegoimista laajemmalle joukolle. 

Suunnitelkaa ja ennakoikaa 

  • Lippukunnan vuosikello. Vuosikelloon on kerätty suurin linjoin lippukunnan vuoden tapahtumat. Toimintaa suunnitellessa kannattaa tarkistaa, että alla olevat asiat on huomioitu tulevan vuoden toimintakalenterissa. Mitä tarkempi suunnitelma ja vastuunjako, sitä helpompi toteuttaa. Asiat on jaettu kahteen kategoriaan: Muista ainakin nämä ja Muut asiat ja tiedoksi. Ensimmäisen kohdan asiat ovat tärkeitä ja kuuluvat perustoimintaan. Toisen kohdan asiat on hyvä tietää ja perehtyä, jos aikaa on. 

Toiminnan johtaminen etänä 

  • Etäjohtaminen tarkoittaa partiopestin hoitamista muualta käsin kuin paikan päältä, kuten toiselta paikkakunnalta tai ulkomailta. Lippukunnan toiminnassa on mahdollista olla mukana, vaikka oma asuinpaikka vaihtuisi koulun tai töiden vuoksi. Erityisesti hallintopesteissä on mahdollista toimia, vaikka fyysisesti ei aina paikalle pääsisi. Etäjohtaminen voi sopia moneen eri tilanteeseen ja pestiin sekä erilaisia keinoja siihen on myös monia. Partiolaisten sivuilta löytyy artikkeli etäjohtamisesta, jossa käydään läpi asioita, joita on hyvä huomioida etäjohtamista harkitessa. Kokemuksia etäjohtamisesta voit lukea tästä blogista
  • Verkkokokoukset ovat yleistyneet erityisesti koronan jälkeen. Etäkokous on hyvä keino keventää kokousiltoja koska tällöin osallistujien ei tarvitse käyttää aikaansa esim. kotimatkaan. Etäkokous toimii hyvin arkisten asioiden kuten hallituksen kuukausittaisen kokouksen muodoksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että porukalla on toisinaan syytä nähdä ja yhdessä tekeminen lisää innostusta ja motivaatiota. Yleensä uuden suunnittelu ja yhdessä työskentely sujuu paremmin, kun ollaan livenä paikalla. Parhaimman tuloksen saa, jos etä- ja livekokouksia hyödynnetään molempia tilanteeseen sopivalla tavalla.

Priorisoikaa oma jaksaminen 

  • Johtakaa esimerkillä ja tunnistakaa sekä kommunikoikaa omat rajanne. Muistakaa pyytää apua ja kertoa rehellisesti, jos ette pysty jotain hommaa tekemään. Pyrkikää siihen, että lippukunnassa huomioidaan jäsenten mielen hyvinvointi.