Partio-ohjelma

Nokkapentu, vartionjohtaja, vastuutehtäviä – Partiossa jo sudenpentukin saa johtaa

Johtaminen ei ole vain pysyvä ominaisuus, vaan joukko taitoja, joita jokainen voi kehittää. Partio-ohjelmassa näitä taitoja harjoitellaan ikäkauden kehitysvaiheen mukaisesti. Taitojen lisäksi kussakin ikäkaudessa partiolainen voi kokeilla myös johtajana toimimista.

Vuoden 2020 ohjelmapainotus keskittyy johtajuuteen. Ohjelmapainotus on hyvä paikka napata lippukunnassa käyttöön erilaiset johtamistehtävät myös kolmen nuorimmankin ikäkauden kohdalla.

Sudenpentulaumassa johtamistehtäviä laumaillassa hoitavaa partiolaista kutsutaan nokkapennuksi. Nokkapentu toimii akelan apuna ja voi johtaa esimerkiksi jonkin leikin koloillan aikana, johtaa lauman seremoniat tai sytyttää ja sammuttaa kynttilän. Jokainen sudenpentu toimii nokkapentuna oman osaamisensa mukaan. Kun hän onnistuu, uskaltaa hän hoitaa toimen seuraavan kerran itsenäisemmin.

Seikkailijat puolestaan kokoontuvat viikoittain joukkueissa. Suurin osa seikkailijaohjelman aktiviteeteista on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi joukkuetta pienemmissä ryhmissä, 4-5 hengen vartioissa. Vartion toimintaa johtaa vuorollaan yksi seikkailijoista vartionjohtajana. Seikkailijaohjelmassa on siis käytössä aito vertaisjohtajuus.

Käytännössä vertaisjohtajuus merkitsee sitä, että seikkailijat saavat harjoitella taitoja ja tietoja tehokkaasti tekemällä pienemmissä ryhmissä ja toimia vuorotellen niiden johtajina. Ensiksi sampo esimerkiksi opettaa tai näyttää läpikäytävän taidon tai asian yhteisesti koko joukkueelle. Sen jälkeen vartioiden johtajat noutavat sammolta tarvittavat tarpeet ja ohjeet. Vartionjohtaja selvittää vartiolleen, mitä on tarkoitus tehdä, ja jakaa tehtäviä vartion sisällä.

Tarpojaikäisten ohjelmassa tehdään puolivuosittain joko johtamistehtävä tai vastuutehtävä. Johtamistehtävän voi toteuttaa esimerkiksi seikkailijajoukkueessa lyhyinä johtamisharjoitteina. Tärkeää on, että tarpojat saavat harjoitella erilaisissa tilanteissa ihmisten johtamisesta. Vastuutehtävässä tarpojan tehtävänä on huolehtia jostakin yhdessä sovitusta asiasta esimerkiksi koloillan, retken tai sen valmistelujen aikana. Vastuutehtävällä varmistetaan, että tarpoja saa kokemuksen luotettuna olemisesta ja yhteiseen hyvään osallistumisesta.

Aikuisen rooli on keskeinen kunkin ikäkauden johtajatehtävän harjoittelussa. Aikuisen on ensinnäkin luotettava partiolaisen haluun hoitaa tehtävä tunnollisesti. Hänen on annettava sopiva määrä apua hankalissa tilanteissa ja jatkuvaa kannustusta. Luultavasti toisille johtajana toimiminen on mieluisampaa kuin toisille. Aikuinen pitää kuitenkin huolta siitä, että kaikki saavat toimia vuorollaan johtajina, omien kykyjensä mukaisesti.

Johtajan roolin antaminen lapselle tai nuorelle voi tuntua aikuisesta hämmentävältä, oudolta, ehkä jopa pelottavalta. Joka tapauksessa se tietää aikuiselle työtä. Lopputulos on onnistuessaan kuitenkin huikea: johtamistaidot ovat juuri niitä välineitä, joita partio pystyy tarjoamaan lapsille ja nuorille eväiksi tulevaisuudessa menestymiselle. Paras palkkio johtajalle on, kun lapsi koloillan jälkeen hihkaisee: Minäkin johdan!

Lue lisää ohjelmapainotuksen omilta sivuilta.