Yleinen

Nuoret ohjelmauudistuksen keskiössä

Partio on kasvatuksellinen nuorisojärjestö. Me tavoitamme viikottain esimerkiksi lähes 6500 yläkouluikäistä nuorta. Olemme aitiopaikalla havainnoimaan sitä, mitä nuoret vapaa-ajallaan tahtovat tehdä ja minkälaisia taitoja nykymaailmassa tarvitaan.

Ohjelmauudistusprojektissa olemme tietoisia niistä haasteista, joiden parissa lippukunnat painivat nykyisen ohjelman kanssa. Luotsit ja luotsaus toimivat vain harvoissa lippukunnissa ja vanhimpien ikäkausien ohjelman toteuttaminen koetaan vaikeaksi eikä ohjelma ei välttämättä enää vastaa nykymaailman taitotarpeisiin. Myös partio on muuttunut, yhteiskunnasta puhumattakaan. Tämän osaprojektin tarkoituksena onkin tutkia sitä, mikä toimii ja mitä pitää muuttaa.

Partio on meille kaikille yhteinen asia. Ohjelmauudistus koskettaa meitä kaikkia, siksi tätäkään projektia ei tehdä vain projektiryhmän kesken. Olemme keränneet tietoa kyselyin ja erilaisin raadein. Myös nuorille on oma raatinsa, jonka ajatuksia kuulemme tarkoin. Nuoret pääsevät vastaamaan kyselyyn myös mm. Explossa. Nuorilla on oikeus saada tietoa ohjelmauudistuksesta ja haluamme, että nuorilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Luotsi ja lippukunnan aikuinen, välitäthän itse oppimaasi tietoa myös ohjelmauudistuksesta. Itsenäisesti vastattava kyselykin on vielä auki, siihen pääset vastaamaan tästä. Voit välittää sen kaikille tarpojaikäisille ja sitä vanhemmille.

Artikkelin kuva Usva Saloheimo