Yleinen

Ohjelmauudistus 2028: partion isoin ja tärkein projekti

Suomen Partiolaisten hallitus on käynnistänyt ohjelmauudistusprojektin, joka on suunniteltu toteutettavan osaprojekteina vuosina 2023–2027. Tavoitteena koko projektilla on päivittää, ajantasaistaa ja uudistaa koko partiokasvatuksen perusta, partio-ohjelma ja ryhmän johtaminen. 

Ensimmäinen osaprojekti keskittyy partiokasvatuksen perustaan: kasvatustavoitteisiin, partiomenetelmään ja partiotaitoihin sekä kohderyhmän ikään ja partion ikäkausiin. Tavoitteenamme on tarkastella tutkittua, ajantasaista tietoa lasten ja nuorten kehitystarpeista ja -haasteista sekä tehdä kehityspsykologinen ja kasvatustieteellinen taustatutkimus. Projekti ristiinvertailee partion nykyisiä taitoja, tulevaisuuden taitoja, lapsen ja nuoren kehitystarpeita, partion kasvatustavoitteita sekä koulujen opetussuunnitelmia keskenään ja hyödyntää kerättyä dataa, tilastoja ja kyselyitä siitä, mikä partio-ohjelmassa nykyisellään toimii ja mikä ei. Tähtäämme tuottamaan mahdolliset ja tarpeelliset muutokset peruskirjaan jäsenkokoukselle 2024. 

Ensimmäinen osaprojekti tekee siis taustatyön itse ohjelmauudistukselle. Osaprojekti on käynnistynyt huhtikuussa 2023 ja työskentelee aktiivisesti vuoden 2024 toukokuuhun asti, jolloin tulee olla valmiina ehdotuksia hyväksyttäväksi hallitukselle, partioneuvostolle ja maailmanjärjestöille. Projektin aikataulu ja tarkemmat suunnitelmat päivitetään projektin verkkosivuille https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/partio-ohjelman-uudistus/. 

Tehtävämme on samanaikaisesti tarkkaan rajattu, mutta silti vaikutuksiltaan kovin laaja – perustan uudistaminen vaatii monenlaista ristikkäin tutkiskelua, ajatustyötä ja yhteisen suunnan valitsemista. Tahtotilamme on luoda perusta, joka kantaa partion strategiassakin mainittuun 2040-lukuun. 

Johtoajatuksena tässä vaiheessa pidämme ohjelmakäsitystä, joka muodostuu seuraavista partiokasvatuksen perustan osa-alueista: 

  1. Partion arvopohja ja partion päämäärä 

Arvopohja ja päämäärä pysyvät vuosikymmenistä toiseen suhteellisen samankaltaisina. Ne ovat yhteisiä maailmanlaajuiselle partioliikkeelle ja ovatkin miltei samanlaisia maailmanjärjestöjen ja kansallisten partiojärjestöjen säännöissä. Arvot ilmenevät partiolupauksessa, partion tunnuksessa sekä partioihanteissa. Päämäärä ohjaa meitä tekemään kasvatustyötä. 

  1. Partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja partiotaidot 

Partion kasvatustavoitteet kertovat, mitä mielestämme tässä ajassa ja tässä yhteiskunnassa ajatellaan aktiivisten kansalaisten kasvatuksella. Partiomenetelmä on valitsemamme keino toimia päästäksemme päämäärään. Joillakin muillakin keinoilla voi päästä samaan päämäärään. Partiotaidot ovat niitä taitoja, joita tässä ajassa on tärkeää lapsille ja nuorille kasvattaa, jotta heistä kasvaa aktiivisia kansalaisia. 

Muutoksien keskiössä ovat siis jälkimmäiset kasvatusperustan osa-alueet: mitä, miten ja miksi partiossa tehdään. Partion kasvatustavoitteet, partiomenetelmä ja partiotaidot ovat osa-alueita, joiden tulee pysyä ajantasaisina, joiden tulee muuttua yhteiskunnan muuttuessa ja joiden tulee olla perusteltuja.  

Ohjelmauudistustyöllä pyrimme tässä ensimmäisessä osaprojektin vaiheessa kertomaan ja perustelemaan partion perustaan tehdyt tarvittavat muutokset. Tehtävänä on luoda kasvatusperusta ohjelmalle, jota käytetään 2030–2040-luvulla päämäärään päästäksemme.  

Työhön tarvitaan kaikkia! Seuraa viestintäämme sekä nettisivujemme ja osallistu uudistamaan partio-ohjelmaa! 

Sonja Uschanov 

sonja.uschanov@partio.fi 

Ohjelmauudistuksen ensimmäisen osaprojektin johtaja