Pestien tuki

Osaamiskiekko.fi kertoo mikä partiokoulutuksissa opittu sopii osaksi tutkintoja

Miksi opiskella sitä, mitä jo osaa? Partiokoulutuksissa oppii paljon samoja asioita, mitä tutkintoon johtavissa koulutuksissa opetetaan. Partiokoulutuksia kannattaa siis tarjota osaksi tutkintoa. Osaamiskiekko.fi kertoo mitä yhteneväisyyksiä sisällöissä on.

Osaamiskiekko vertailee tekoälyn avulla vapaan sivistystyön koulutuksia tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Partiokoulutukset ovat vapaan sivistystyön koulutuksia ja saamme niistä opintopisteytetyt eli viralliset todistukset Opintokeskus Siviksen myöntämänä. Muuta vapaata sivistystyötä ovat mm. kansalaisopistojen ja kansanopistojen kaikki avoimet koulutukset eli myös heidän opintopisteytetyt koulutukset. Osaamiskiekossa on tällä hetkellä vertailuissa 13 partiokoulutusta. Partiojohtajaperuskoulutus, Ko-Gi, Luotsikoulutus sekä samoajien ROK ovat niistä varmasti suosituimpia.

Osaamiskiekon avulla opiskelija pystyy tutkimaan, mitä partiossa hankittua osaamista hän voisi hyödyntää opinnoissaan.

Kun opiskelija on saanut hankittua virallisen todistuksen partiokoulutuksesta, on aika suunnata osoitteeseen osaamiskiekko.fi. Osaamiskiekon hakukoneen avulla opiskelija voi hakea yhtäläisyyksiä partiokoulutusten ja tutkintoon johtavien koulutusten välillä. Osumia voi etsiä joko tutkinnon tai vapaa-ajan kurssin perusteella. Osaamiskiekon osuma kertoo ne tutkinnonosat, joissa on yhteneväisyyksiä partiokoulutusten kanssa. Hahmottamisessa auttavat avainsanat, jotka kertovat siitä, mitä sanoja tekoäly käytti löytäessään yhtenevyyden.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen osaksi tutkintoa antaa vauhtia ja motivaatiota opinnoille. Kannattaa myös kertoa millaisia pestejä on partiossa tehnyt ja osoittaa niissä hankittu osaaminen opettajalle. Oppilaitokset päättävät kuitenkin aina itsenäisesti mitä hyväksyvät osaksi tutkintoa.

Jos lippukunnassa joku vielä pohtii, kannattaako partiokoulutuksissa käydä, kannattaa hänelle kertoa Osaamiskiekosta ja näyttää mihin kaikkiin koulutuksiin partiossa hankittu osaaminen sopii.

Osaamiskiekko etsii yhteneväisyyksiä partiokoulutuksista ja tutkintoon johtavista koulutuksista.

Mikä Osaamiskiekko.fi?

  • Miksi opiskelisit sitä, minkä jo osaat? Asioita ei yleensä kannata opetella kahteen kertaan, joten opiskelijan kannattaa tarjota partiossa kerrytettyä osaamista tutkinnon osaksi.
  • Osaamiskiekko vertailee vapaan sivistystyön koulutusten (myös partiokoulutuksien) ja tutkintoon johtavien koulutusten sisältöjä tekoälyn avulla. Data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
  • Osaamiskiekon avulla koulutussisältöjen vertailu on helppoa, ja tekoäly etsii vastaavuuksia sadoista koulutuksista.
  • Osaamiskiekon löytämiä osumia voi hyödyntää oppilaitoksissa tarjoamalla järjestökoulutusta osaksi tutkintoa.
  • Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille. Kehittämistyön on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaamiskiekon on kehittänyt osaamiskeskus Kentauri.
  • Tutustu palveluun: osaamiskiekko.fi