Partio-ohjelma

Päivittynyt seikkailijaohjelma

Seikkailijaohjelma on päivitetty ja julkaistu osoitteessa partio-ohjelma.fi. Kevään aikana uudet merkit ja sammon opas tulevat partiokauppoihin. Suositus on, että lippukunnat siirtyisivät käyttämään päivittynyttä ohjelmaa syksyllä 2020. Ohjelman voi kuitenkin ottaa käyttöön esimerkiksi jo kesäleirillä. 

Jo ennen päivitystä seikkailijaohjelma on saanut paljon kehuja. Osa taitomerkeistä on kuitenkin selkeästi vanhentuneita tai epätarkoituksenmukaisia. Itse merkit ovat 90-luvulta, mikä niistä näkyy. Muun muassa tästä syystä päätettiin lähteä parantamaan ohjelmaa. Toiveita päivittyvään ohjelmaan kerättiin talvella 2019 suoraan seikkailijoilta, tarpojilta ja sammoilta kyselyiden avulla. Taustamateriaalina käytettiin lisäksi SP:n tilastoja sekä Scandinavian Outdoorin myyntitilastoja. Päivityksen aikana on myös pyydetty kommentteja aktiivisilta sammoilta sekä SP:n kasvatusvaliokunnalta.

Päivityksessä pidettiin uusien ideoiden lisäksi mielessä seikkailijaikäkauden perusasioita. Seikkailijaohjelman tärkein tavoite on opettaa pienryhmässä toimimisen taitoja. Lisäksi ohjelmassa opitaan peruspartiotaitoja. Seikkailijat ovat yleensä innokkaita oppimaan uutta, kun taas tarpojaiässä iso osa energiasta menee murrosiän tuomiin muutoksiin. Vaikka seikkailijat jo osaavat paljon, ovat he vielä aika pieniä ja tarvitsen aikuisen selkeät raamit ja esimerkit. Tästä syystä sampo on vaeltaja tai aikuinen. Samoaja voi toimia sammon apulaisena.

Seikkailijaikäkauden päärakenne on säilynyt. Väli-ilmansuuntia on tehty vähän, vaikka monessa lippukunnassa seikkailijaikäkausi kestää 2,5-3 vuotta. Tästä syystä luotiin uudet sisällöt väli-ilmansuuntiin. Yhden väli-ilmansuunnan teema on nykyään vapaavalintainen (vrt. Oma jälki), jotta kolmatta vuotta olisi helpompi räätälöidä seikkailijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Moni oli toivonut, että väli-ilmansuunnilla olisi väli-ilmansuuntien nimet (kaakko, koillinen yms.). Tämä huomioitiin päivityksessä. Väli-ilmansuunnille tulee uudet merkit, jotka muodostavat osan kompassikuviota.

Taitomerkit ovat nykyään haasteita. Tämä siksi, että haluttiin nimi, joka liittyisi seikkailuun ja olisi innostava. Kaikille haasteille on tehty uudet merkit. Suosituimmat taitomerkit elävät kuitenkin nyt uutta elämää haasteina, joten lempisisällöistä ei tarvitse luopua.

Muutama asia, joka on ollut olemassa ohjelmauudistuksesta lähtien, mutta minkä vähemmistö lippukunnista on toteuttanut, on nyt viety aktiviteetteihin. Tällä pyritään siihen, että sisällöt eivät niin helposti unohtuisi. Toinen näistä on sepelit. Sepeli tai seikkailijapeli on partiovuotta päättävät seikkailu. Toivottavasti kokeilette lippukunnassanne sepeliä, vaikka jo tänä keväänä.  Toinen liian vähälle huomiolle jäänyt asia on vartiojärjestelmä.

Vartiojärjestelmä on tärkeä seikkailuiässä, mutta se toteutuu eri tavalla kuin vanhemmissa ikäkausissa Suomessa. Monessa muussa partiomassa tämä malli on itse asia tyypillisin tapa myös vanhempien partiolaisten kohdalla. Ideana on, että sampo vastaa seikkailijoiden kokouksista ja tapahtumista. Itse tapaamisilla joukkue kuitenkin pääasiassa jakautuu vartioihin, joita johtaa seikkailijat vuorotellen. Vartiot toteuttavat aktiviteetit sammon ohjeiden mukaisesti. Vartiojärjestelmän käyttö on hyvin keskeinen, jotta seikkailijat oppisivat ryhmässä toimimista sekä johtamis- ja vaikuttamistaitoja.