Yleinen Pestien tuki

Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi) on parasta partiota aikuiselle

Partiojohtajajatkokoulutus, eli tuttavallisemmin Kolmiapila-Gilwell-kurssi (Ko-Gi) on tarkoitettu partiossa toimiville aikuisille partiojohtajille, jotka haluavat kehittää partiota ja omaa osaamistaan eteenpäin. Ko-Gilla pääset pohtimaan ja syventymään siihen, mikä on partion ydin. Saat haastaa muita aikuisia partiolaisia partion arvoista ja löytää uusia tapoja tehdä hyvää ja innostavaa partiotoimintaa. Jos partiosi kaipaa uutta suuntaa, kannattaa alkuvauhdit ottaa Ko-Gi-kurssilta. Saat mukaasi matkalle partiojohtajia ympäri Suomen, ja oppainasi toimivat kokeneet kouluttajat. Epämukavuusalueellakin käydään oppimassa uutta, mutta omassa turvallisessa ryhmässä eli kurssivartiossa on lupa pohtia ja olla epävarma.

Tutkitusti niissä lippukunnissa, joiden johtajat ovat käyneet partiojohtajajatkokoulutuksen, on laadukkaampaa toimintaa kuin muissa. Johtaminen on parempaa ja lippukunnan aikuisetkin viihtyvät paremmin. Kurssilta saat motivaatiota ja uusia ideoita siihen, miten tehdä partiota paremmin. Kurssiin liittyvän kehittämistehtävän voit tehdä omassa lippukunnassasi tai piirissäsi ja aiheen saat valita omien kiinnostuksiesi mukaan. Voit siis kehittää juuri sitä asiaa omassa partiossasi, joka sytyttää sinua kaikkein eniten.

Kurssilla saat oman ohjaajan, jonka kanssa vois syventyä oman partiojohtajuutesi kehittämiseen. Oman ohjaajasi lisäksi koko kurssistaabi tukee partiojohtajuutesi kehittämistä. Kurssikavereistasi voi tulla ikuisia partioystäviäsi, joten oma tukiverkostosi on kurssin jälkeen valtakunnallinen ja kattava.

Ilmoittautumispäivästä siihen päivään, kun pujotat kaulaasi puuhelmet eli Ko-Gi-nappulat, kuluu noin puolestatoista kahteen vuotta. Matka kulkee osaamiskartoituksesta ja omien tavoitteiden miettimisestä kurssin lähiosien kautta omaan toimintaosaasi, jonka kehittämistehtävässä pääset hyödyntämään oppimaasi ja kehittymään aikuisten johtajana. Kurssilla oppimasi tiedot ja taidot sekä pohtimasi oivallukset kirjataan raporttiin, jonka laatimista ohjaajasi tukee. Saat kehittämistehtävästäsi palautetta myös Suomen Partiolaisten Ko-Gi-ryhmältä. Lopussa järjestetään juhlava tunnustenjakotilaisuus, jossa vastaanotat Ko-Gi-tunnukset. Partiosi jatkuu rikkaampana uusista kokemuksista, ystävistä ja itseluottamuksesta!

Partiojohtajajatkokoulutuksia alkaa ympäri vuoden. Nyt syyskuussa 2021 ilmoittautuminen on auki loppiaisena alkavalle saaristokurssille. Helmikuussa ovat auki kevään pääsiäiskurssi ja kesän pitkä leiri. Tervetuloa mukaan!

Katso kaikki tiedot kursseista https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/jatkotaso/partiojohtajajatkokoulutus-ko-gi/vuoden-2022-ko-gi-kurssit/