Yleinen Jäsenhankinta

Partiokerho on mainio lisä lippukunnan toimintaan

Ruukissa on toiminut partiokerho syyskuusta 2022 alkaen. Kerho on todettu hyväksi lisäksi Ruukin Samoojien toimintaan – se paitsi lisää lippukunnan näkyvyyttä ja on luontevaa yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa, myös mahdollistaa kolmelle nuorelle palkkatyön.

Kerho syntyi kunnan aloitteesta. ”Paikallinen Harrastamisen Suomen mallin koordinaattori otti yhteyttä minuun ja kysyi, voisiko lippukuntamme ryhtyä järjestämään partiokerhoa. Asiaa selviteltiin ja kun ohjaajat ja muut kuviot saatiin kuntoon, sovittiin että kerhoa aletaan toteuttaa”, Ruukin Samoojien lippukunnanjohtaja Elina Niskala kertoo.

Ruukin partiokerho on suunnattu 7-9-vuotiaille ja siellä käy kahdeksan osallistujaa, joista vain yksi on partiolainen. Kerhoon on syntynyt ns. oma ohjelma, joka on sekoitus valmista partiokerho-ohjelmaa, sudenpentujen jälkiä, eskarikampanjan aktiviteetteja ja itse kehitettyä ohjelmaa.

”Ehkä haasteellisinta on ollut kaikille soveltuvan ohjelman keksiminen kerhokerroille. Kohdeikäisiin mahtuu hyvin monenlaista taitotasoa liittyen lukutaitoon, ohjeiden ymmärtämiseen ja motorisiin taitoihin”, Niskala pohtii.

Yksi partiokerhon aktiviteetti oli tulitikun raapaisu, kynttilän sytyttäminen, vaahtokarkin paistaminen ja kynttilän sammuttaminen.
Kuvassa on käynnissä leikki, jossa maahan piirretään kaksi viivaa ja ryhmän pitää kulkea viivojen väli ilman että kukaan koskee maahan. Ryhmä saa esineitä, joita saa käyttää avuksi etenemiseen ja joita pitää kuljettaa jäseneltä toiselle. Ryhmä oppii suunnittelemaan toimintaa ja huolehtimaan kaikista jäsenistään.
Ruukin partiokerhossa on hyödynnetty myös Esikoulujen partioviikon materiaaleja. Kerhossa lapset tekevät viikoittain yhden hyvän työn, jonka he kertovat aina kerhokerralla toisilleen. Tämän jälkeen saa värittää ankasta yhden osan. Kun kaikki ryhmäläiset ovat saaneet ankkansa kokonaan väritettyä, pidetään hyvä työ -juhlat.

Kerho onnistuu yhteistyöllä

Kerhossa on vastuuaikuisena Sanni. Hän on täysi-ikäinen lukiolainen, jonka tehtäviin kuuluu läsnäolon kirjanpito, vanhempien kanssa viestiminen ja haastaviin tilanteisin ja haastavaan käytökseen puuttuminen.

Kerhossa ohjaajina ovat seitsemäsluokkalaiset Emmi ja Neela. He ohjaavat ja toteuttavat kerhon ohjelman. Heille kuuluu myös tarvittavien välineiden hankkiminen etukäteen kutakin kerhokertaa varten.

Lippukunnan puolelta toiminnasta vastaa lippukunnanjohtaja Elina. Hän toimii yhteyshenkilönä kunnan hankekoordinaattoriin, tekee työsopimukset, hankkii lakisääteiset vakuutukset ja toimii ohjaajien esihenkilönä. Elina myös vastaa toiminnan suunnittelusta ja siitä että toiminta on partiomaista. Emmi ja Neela pääsevät muokkaamaan toimintasuunnitelmaa oman näköisekseen valitsemalla heille mieluisia alku- ja loppuleikkejä, ja he voivat myös suunnitteluvaiheessa ehdottaa suunnitelmaan erilaisia aktiviteetteja. Kaiken kaikkiaan suunnitelma tehdään yhteistyössä Elinan, Emmin ja Neelan kesken.

Lippukunnan rahastonhoitaja laskee palkat, laittaa ne maksuun ja toimittaa palkkalaskelmat sekä tarkistaa verokortit.

Vahva suositus myös muille lippukunnille

”Kannustan ehdottomasti partiokerhon kokeilemista! Se on havaittu hyväksi kanavaksi tavoittaa ei partioon vielä kuuluvia lapsia, ja mahdollistaa heille partiokokemuksia. Aloitustoimet vaativat työtä lippukunnassa ja kunnassa, mutta sen jälkeen homma hoituu aika lailla omalla painollaan. Partiokerho on erinomainen mahdollisuus työllistää vanhempia partiolaisnuoria, jos lippukunnan aikuisilla ei ole mahdollisuutta osallistua toimintaan päiväaikaan, koulupäivän jälkeen”, Niskala kannustaa.