Jäsenhankinta Pestien tuki

Partiokummi tukee partion aloittavaa aikuista

Aikuisen partiokummin tehtävänä on auttaa uutta aikuista pääsemään helposti mukaan lippukunnan toimintaan, auttaa perehdyttämisessä ja toimia matalan kynnyksen tukena ensimmäisen vuoden aikana.

Hiljattain julkaistu aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voidaan soveltaa lippukunnassa tarpeen mukaan.

Partiokummi pitää huolta, ettei uusi johtaja jää yksin, innostaa ja kannustaa, pyytää mukaan kyselee uuden johtajan kuulumisia. Partiossa on paljon omia toimintatapoja ja termejä, jotka on tarpeen avata uudelle. Myös partioon palaajalla voi olla useamman vuoden tauon jälkeen tarvetta kerrata partiosanastoa.

Uudelle aikuiselle partiokummi on se, jolta voi matalalla kynnyksellä kysyä mitä vain partiosta ja lippukunnan toiminnasta. Tärkeää on myös, että kummi tsemppaa ja kannustaa epävarmuuden hetkinä ja muistaa kiittää osallistumisesta.

Sama henkilö voi toimia useamman uuden aikuisen kummina tai jokaiselle uudelle aikuisille voidaan nimetä oma kummi. Yksi hyvä käytäntö on, että partiokummi sopii säännöllisin väliajoin yhteisen kuulumistenvaihtohetken partion aloittaneen aikuisen kanssa. Kummi voi halutessaan järjestää myös vaikka aikuisten oman retken, missä uudet pääsevät opettelemaan retkeilytaitoja ja tutustumaan lippukunnan muihin aikuisiin.

Myös lippukuntien pestijohtajat  on tunnistettu olennaisiksi henkilöiksi niin uusien kuin konkarienkin mukana pysymisessä. Lippukunnan johtajahuolto, kiittäminen, kannustaminen ja pestiohjaus ovat tärkeitä kaikille.