Yleinen

Partion tilastot ja käyttäjäkokemukset ohjelmauudistuksen tukena

Partio-ohjelma koskettaa kaikkia partiolaisia ja onkin kasvatustehtävämme tärkein väline niin viikkotoiminnassa kuin retkillä ja leireilläkin. Siksi ohjelmauudistusta tehtäessä onkin tärkeää, että muutokset perustellaan pohjautuen niin tietoon kuin käyttäjäkokemuksiinkin.

Kesän aikana projektiryhmä työskenteli itsenäisesti ja keräsi erilaista tietoa tukemaan ohjelmauudistusta ja kartoittamaan nykytilannetta. Oli mielenkiintoista päästä tutustumaan siihen, miten partio-ohjelmaa toteutetaan lippukunnissa ympäri Suomen. Lippukunnat täyttävät ahkerasti vuosiselostetta, josta iso osa tarkastelemastamme datasta on koottu yhteen. Oli mielenkiintoista huomata, että partio on harrastuksena aivan omassa kategoriassaan, esimerkiksi liikunta- ja taideharrastusten toimintakentän ulkopuolella. Tämä nousi esiin partion teettämässä mainetutkimuksessa, johon vastasivat lapset ja huoltajat, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Pystymme parhaimmillaan partiossa tarjoamaan jotakin uniikkia lapsille ja nuorille. Luontosuhteen vahvistaminen ja luonnossa toimiminen ovat partion valttikortteja ja näitä toimintatapoja meidän tulisi erityisesti vahvistaa. Lapset tulevat mukaan toimintaamme ollakseen enemmän luonnossa ja oppiakseen uusia taitoja. Uuden ohjelman rakenteen tulisi siis ehdottomasti tukea mahdollisuutta toimia lähiluonnossa myös viikkokokouksissa. Tarkastelimme niin ikään partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa. Tilastojen valossa sudenpentujen ja seikkailijoiden ohjelma toteutuu lippukunnissa oikein hyvin. Samankaltaista palautetta saimme esimerkiksi Johtajatulilla, jossa pidimme elokuun lopussa ohjelmauudistuksen pistettä. Vanhempien ikäkausien ohjelmassa hajonta on suurempi ja etenkin vaeltajien on vaikea löytää hektisen partioarjen keskeltä aikaa omalle ohjelmalleen. Vanhimpien ikäkausien ohjelma ja kohderyhmän ikä ovatkin asioita, jotka jo nyt puhututtavat projektiryhmässä.

Yleisesti voidaan todeta, että perinteisiä partiotaitoja harjoitellaan viikkotoiminnassa ja tapahtumissa ahkerasti, mikä onkin hieno juttu. Kevään partiotaito-kyselyssä kohderyhmäikäiset pääsivät itse pohtimaan, mitä taitoja partiossa oppii. Vaikuttamistaidot näkyivät kyselyn vastausdatassa heikoimpana osa-alueena. Tässä voisi olla yksi laajempi kokonaisuus kehitettävänä ohjelmauudistuksen yhteydessä. Onhan päämäärämme kuitenkin aktiivisten kansalaisten kasvattaminen.

Keräämme syksyn 2023 aikana kokemuksia ja ajatuksia partio-ohjelmasta kyselyllä, jonka pääset täyttämään täällä. Keväällä onkin aika matkustaa ympäri Suomen pitämässä partiopiireissä pajoja ja päästä keskustelemaan muutostarpeista ihan toden teolla!

Artikkelin kuva: Olli Peräaho