Yleinen

Partiosyksy lähestyy- katso ohjeet lippukunnan jäsenasioiden hoitoon

Partion jäsenmaksut vuodelle 2021 laskutetaan tänäkin vuonna loppuvuodesta 2020. Jäsenlaskutusta varten lippukunnan tulee tarkastaa lippukunnan tiedot Kuksassa, päättää partion lopettaneiden jäsenyydet ja merkitä lippukunnan mahdollinen oma jäsenmaksuosuus Kuksaan.

Uutta on kesäkuussa julkaistava asiointipalvelu, joka muuttaa huoltajaksi ja jäseneksi ilmoittautumisen prosessia. Asiointipalvelua markkinoidaan jäsenille ja huoltajille elokuusta alkaen, lisäksi lähetämme kaikille jäsenille ja huoltajille sähköisen jäsenkirjeen syksyllä. Jäsenkirjeessä ohjataan omatoimiseen asiointipalvelun käyttöön. Lue lisää asiointipalvelusta.

Huolehdittehan siitä, että kaikilla toiminnassa mukana olevilla on jäsenmaksu maksettuna. Toimintaan voivat osallistua vain jäsenmaksun maksaneet henkilöt.

Täältä voit lukea lisää uusista toiminnoista verkkosivujen liity-sivustolla sekä asiointipalvelusta, jossa huoltajat ja yli 15-vuotiaat jäsenet voivat jatkossa muokata omia tietojaan.

JÄSENMAKSUT JA LASKUTUS

Jäsenlasku koostuu Suomen Partiolaisten osuudesta, partiopiirin osuudesta sekä mahdollisesta lippukunnan omasta jäsenmaksusta. Jäsenmaksuosuudet jäsenlajeittain löytyvät täältä https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/jasenmaksut-ja-laskutus/

Kaikki laskut lähetetään huoltajalle tai täysi-ikäiselle jäsenelle oletuksena sähköpostilla. Laskun lähetystavaksi voi valita Kuksasta tämän sijastai paperi- tai MobilePay-laskun. Maksumuistutukset lähtevät aina paperilaskuina.

Jäsenlaskutuksen periaatteet

Jäsen tai jäsenen huoltaja hyväksyy jäsenlaskutuksen periaatteet maksaessaan jäsenlaskun. Ehdot ovat nähtävissä partion jäsenyyssivulla ja niihin viitataan jäsenlaskussa. Oleellisinta periaatteissa on:

 • Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta
 • Jäsenmaksuja tai niiden erotuksia ei lasketa hyväksi muiden jäsenmaksuissa, vaikka jäsenlaskutusperusteet muuttuisivat jäsenmaksun maksamisen jälkeen.
 • Partiolainen katsotaan olevan jäsenetujen piirissä, kun hänet on lisätty partiorekisteriin, eikä hänen jäsenlaskunsa ole erääntynyt tai hän on maksanut jäsenmaksunsa.
 • Jäsenen tulee itse varmistaa, että jäsentiedot ovat oikein

Jäsenlaskutuksen periaatteet kokonaisuudessaan on hyvä kerrata myös lippukunnassa.

Mitä nyt pitää tehdä?

 • Päättäkää jäsenyydet niiden henkilöiden kohdalta, jotka ovat ilmoittaneet lopettavansa
 • Käykää läpi Kuksan etusivulla erohakemukset ja päättäkää jäsenyydet näiden jäsenten osalta

Uusien jäsenten laskutus

Lähtökohtaisesti uudet jäsenet laskutetaan noin viikon sisällä siitä, kun hänet on merkitty jäseneksi Kuksaan. Jäsenyyden alkaessa kevätkaudella (tammi- kesäkuu), uusi jäsen saa kuluvan vuoden jäsenlaskun. Uuden jäsenen jäsenyyden alkaessa syyskaudella (elo-joulukuu) häneltä laskutetaan automaattisesti seuraavan vuoden jäsenmaksu, joka uusien kohdalla sisältää myös kuluvan syksyn jäsenmaksun. Syyskaudella aloittavan jäsenen jäsenyys tulee laittaa alkamaan vasta 1.8. jälkeen, vaikka jonoa käsittelisikin jo tätä ennen. Poikkeuksena tästä on kesällä toimintaan osallistuvat uudet jäsenet, joilla jäsenyyden tulee olla voimassa. Jäsenlaskutuksessa on tauko 20.6.-31.8.

Vanhan jäsenen palatessa toimintaan, häneltä laskutetaan kuluvan vuoden jäsenmaksu ja seuraavan jäsenlaskutuksen alkaessa seuraavan vuoden jäsenmaksu. Vanha palaava jäsen ei siis saa automaattisesti seuraavan vuoden jäsenlaskua, kuten uusi jäsen. Vanhojen jäsenten laskutus tapahtuu marraskuussa porrastetusti.

Maksumuistutukset

Jos jäsenmaksu jätetään maksamatta, lähetetään maksumuistutus postitse. Lisäksi lähetetään sähköpostilla tieto jäsenmaksun erääntymisestä. Tämän jälkeen seuraava jäsenlasku toimitetaan seuraavana syksynä. Jos tämänkin laskun jättää maksamatta, jäsenlaji muutetaan 1-, 2- tai 3-jäsenestä muotoon ”jäsenmaksu maksamatta”. Jäsenlasku on tämänkin jälkeen näkyvissä Kuksassa henkilön tiedoilla ja sen voi maksaa. Laskun saa Kuksasta henkilön tiedoista Laskut-välilehdeltä klikkaamalla ”Katso koko laskutushistoria”.

Lippukunnan tulee päättää ”jäsenmaksu maksamatta” -tilassa olevien jäsenyys tai muuttaa se takaisin jäseneksi.

E-lasku

18-vuotiaat ja sitä vanhemmat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa jäsennumeroansa.  Myös huoltajat voivat tehdä e-lasku-sopimuksen oman pankkinsa kanssa käyttäen omaa huoltajanumeroansa. E-lasku sopimukset eivät näy Kuksassa.

Jos huoltaja on virheellisesti tehnyt e-lasku-sopimuksen huollettavan numerolla (ja Kuksassa linkitys on tehty huoltajan ja huollettavan välillä), pankin tiedot ovat tallentuneetkin huolettavalle, mutta lasku lähtee huoltajan tiedoissa olevan maksutavan mukaan (eli paperilla tai sähköpostilla). E-laskua ei tällöin lähde. Huoltajan täytyy itse käydä purkamassa e-lasku-sopimus pankissa ja tehdä se sitten uudelleen omalla huoltajanumerollaan. SP:n toimisto ei voi päättää tai purkaa virheellistä e-lasku-sopimusta, kyseessä on aina huoltajan ja pankin välinen asia.

Vakuutuksen voimassaolo

Lippukunnan uudet jäsenet ovat vakuutettuina jäsenvakuutuksessa heti, kun lippukunta on ilmoittanut heidät uusiksi jäseniksi Kuksa-rekisteriin. Uusien jäsenten vakuutus on voimassa ilmoituksen saapumisesta jäsenmaksun eräpäivään saakka ja katkeaa, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Jäsen on vakuutettu, kun jäsenmaksu on voimassa.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta voi anoa vapautusta. Se voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Vapautus on suunnattu ensisijaisesti alaikäisille ja sillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten mahdollisuus harrastaa partiota. Vapauttamista voi anoa ympäri vuoden. Vapautus tulee anoa ennen jäsenmaksulaskun eräpäivää. Lue lisää

Lippukunnan oma jäsenmaksu

Jos lippukunta päättää kerätä omaa jäsenmaksua valtakunnallisen jäsenmaksun yhteydessä, tulee lippukunnan jäsenmaksuosuus merkitä Kuksaan 1.-31.8. Lippukunnan jäsenmaksuosuus tulee tarkastaa Kuksassa, erityisesti jos määrä muuttuu.

OHJE: Lippukunnan jäsenmaksuosuuden merkkaaminen

Keskusjärjestö voi harkintansa mukaan myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sitä anoville. Jos ja kun lippukunta kerää jäsenmaksunsa osana partion jäsenmaksua, tulee heidän sitoutua siihen, että jäsenmaksuvapautus myönnetään tällöin myös heidän osuudelleen. Lisää jäsenmaksuvapautuksesta täällä.

Jäsenmaksupalvelun käsittelymaksu

Jäsenmaksupalvelusta veloitetaan lippukunnalta 35 euroa. Tämä käsittelymaksu vähennetään ensimmäisestä palautuserästä, eikä lippukunnalle tule erillistä laskua. Lippukunnan  kirjanpitoon merkitään menoihin käsittelymaksu 35 euroa ja tuloihin jäsenmaksut 35 euroa plus tilille maksettu palautussumma.

Aikataulu

Jos lippukunta päättää kerätä omaa jäsenmaksua partion jäsenlaskutuksen yhteydessä, lippukunta ilmoittaa lippukunnan osuuden jäsenmaksusta Kuksaan 1.–31.8.  Jäsenmaksupalautukset tilitetään lippukunnille kuukausittain puolentoista kuukauden viiveellä laskun maksukuukaudesta.

Lippukunnan tiedot jäsenlaskutusta varten

Nämä tiedot vaikuttavat jäsenlaskutukseen ja osa tiedoista näkyy myös jäsenlaskulla. Jäsenlaskutuksen sähköposti ja puhelin voivat olla vaikkapa jäsenrekisterinhoitajan tiedot. Jos olette tilannut jäsenmaksupalvelun, pitää jäsenlaskutuksen tilinumero olla syötettynä.

Lippukunta

 • Jäsenlaskutuksen sähköpostiosoite:
 • Jäsenlaskutuksen puhelinnumero:
 • Jäsenlaskutuksen IBAN-tilinumero:
 • Lippukunta mukana jäsenlaskutuksessa
 • Lippukunnan jäsenmaksuosuudet
 • 1-jäsen:
 • 2-jäsen:
 • 3-jäsen

 

OHJE: Lippukunnan tietojen päivittäminen