Partio-ohjelma

Ryhmänohjaajakoulutus käynnistää ensimmäisen samoajavuoden

Ryhmänohjaajakoulutus, tuttavallisemmin ROK, on osa jokaisen samoajan partiopolkua. ROK on useimmille ensimmäinen partiokoulutus ja antaa esimerkin siitä, millaista partiokoulutuksissa on. Koulutukseen kuuluva puolen vuoden johtamisharjoittelu puolestaan määrittää pitkälti sitä, kuinka houkuttelevina samoaja kokee johtamistehtävän jatkossa.

Vuoden 2020 aikana päivittynyt samoajaohjelma pitää sisällään vinkit onnistuneeseen ryhmänohjaajakoulutukseen. Kurssin järjestäjän tueksi on koottu myös päivitetty versio ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaalista. On monta tapaa järjestää ryhmänohjaajakoulutus ja lippukunnan johdon tulee valita juuri omaan lippukuntaan sopiva tapa. Koulutus voidaan järjestää esimerkiksi puolen vuoden aikana samoajien kokoontumisissa tai kahden viikonlopun mittaisena koulutuksena. Kurssi sopii mainiosti toteutettavaksi myös alueellisena yhteistyönä. Tukimateriaalista kurssin järjestäjä löytää monta käytännön vinkkiä kurssipaikan valinnasta koulutusrupeaman järjestämiseen. Tukimateriaali löytyy partio-ohjelma.fi:stä, päivitetty vihko tulee saataville alkusyksyn aikana pdf:nä sekä painettuna piiritoimistojen kautta.

Ohjelmajohtajan ja samoajaluotsin tehtävänä on huolehtia, että samoaja kokee koulutuksen aikaisen puolivuotisen jakson houkuttelevana ja monipuolisena. Vaikka ROK onkin laaja, on koulutuksen oheen tärkeää limittää myös muita samoajien partio-ohjelmaan kuuluvia asioita, kuten retkiä, hauskanpitoa vartion kanssa ja muihin aiheisiin liittyviä aktiviteetteja. Ensimmäisen samoajavuoden voi rakentaa esimerkiksi näin.

Tärkeää on myös, että koulutukseen sisältyvä, vähintään puolen vuoden mittainen johtamisharjoittelu suunnitellaan samoajien tarpeista käsin. Samoajaluotsin ja ohjelmajohtajan on hyvä yhdessä samoajan itsensä kanssa miettiä, mikä ryhmä tai pesti on oikea paikka harjoitella johtamista. Erityisen tärkeässä roolissa on johtamisharjoittelua ohjaava aikuinen. Ohjelmajohtajan tai samoajaluotsin onkin hyvä käyttää aikaa myös heidän pestaamiseensa, jotta johtamiskokemus on samoajalle mahdollisimman onnistunut.

Onnistunut ROK takaa lippukunnalle motivoituneita ja taitavia nuoria johtajia tuleville vuosille. Ohjelmajohtajan ja samoajaluotsin samoajaohjelman ja ryhmänohjaajakoulutukseen käyttämät suunnittelutunnit maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa.

ROK-aktiviteetit löytyvät myös partio-ohjelma.fi:stä.