Lpk:n johtaminen Jäsenhankinta

Uusia toimintoja uusien jäsenten partioon liittymisen helpottamiseksi

Partioon liittyminen lippukuntahaun kautta

Partioon liitytään verkkosivujen lippukuntahaun kautta.  Sivulla uusi jäsen/huoltaja valitsee sopivan lippukunnan oman asuinpaikan, lippukunnan nimen tai ryhmän tietojen, esimerkiksi iän tai sukupuolen mukaan. Jatkossa huoltaja voi etsiä esimerkiksi tiistaisin kokoontuvaa 8-vuotiaalle sopivaa ryhmää mahdollisimman läheltä kotia. Lippukunnan valitsemisen jälkeen valitaan jokin seuraavista toimenpiteistä, joka ohjaa lomakkeelle jäsenhakemuksen tekemistä varten: 

 • Olen huoltaja, ja haluan ilmoittaa huollettavani partioon. En ole itse partiolainen, eikä minulla ole ennestään huoltajatunnusta partiorekisteriin Kuksaan. 
 • Olen huoltaja, ja haluan ilmoittaa huollettavani partioon. Olen itse partiolainen tai minulla on ennestään huoltajatunnus partiorekisteriin Kuksaan. 
 • Olen aikuinen ja haluan liittyä partioon. 
 • Olen jo partiolainen ja haluan vaihtaa lippukuntaa tai liittyä toisen lippukunnan jäseneksi. 

Huoltaja ja yli 15-vuotias jäsen pääsee hoitamaan partioasioitaan jatkossa partion asiointipalvelun avulla. 

Lippukunnan tiedot näkyviin uuden harrastuksen etsijälle 

Uudet jäsenet löytävät lippukunnan liity-verkkosivulta kun lippukunnan tiedot on merkitty Kuksa -partiorekisteriin: 

Jäsenhakemusten eli jonon käsitteleminen on lippukunnan vastuulla

Lippukuntaan tulleita jäsenhakemuksia voivat käsitellä jäsenrekisterinhoitajat, sihteerit ja lippukunnanjohtajat. Jos kaikille sopivaa ryhmää ei ole, tai ryhmiltä puuttuu vetäjät, pitää tästä tiedottaa jonottaa. Kannattaa huomioida, että osa huoltajista on itse valmiita vetämään ryhmää, jotta oma lapsi pääsee partioon! Aina kannattaa siis kivasti kannustaa tulemaan mukaan, ja kertoa avoimesti, mikä tilanne on.

Lippukuntaan saapuneet jäsenhakemukset ovat jonossa partiorekisteri Kuksan etusivulla. Lue tästä ohje jonon käsittelyyn.

Elokuun ja syyskuun ajan jäsenhakemusten käsittelyaika lippukunnassa on vai yksi viikko. Jos hakemusta ei käsitellä määrätyssä ajassa, hakemus siirtyy postinumeron mukaan lähimmän lippukunnan käsittelyjonoon. Myös muina aikoina jäsenhakemukset pitää käsitellä säännöllisesti esimerkiksi jäsenrekisterinhoitajan tai jonkun nimetyn poppoon toimesta. Esimerkiksi hallitus voi kuukausittaisissa kokouksissaan tsekata jonotilanteen. 

Ohje hakemuksen siirtymiseen liittyen ei ole vielä valmis, mutta linkkaamme sen tänne, kun se on olemassa!

Partion asiointipalvelu 

Asiointipalvelu on Kuksan uusi käyttöliittymä jäsenille ja huoltajille omien tietojensa tarkasteluun ja muokkaamiseen. Asiointipalvelu on toiminnoiltaan pitkälti sama Kuksa kuin aiemminkin, mutta käyttäjäystävällisempi lähestymistapa jäsenen tietoihin.

Asiointipalvelu on tarkoitettu siis vain huoltajille ja jäsenille. Lippukunnan asiat tulee jatkossakin hoitaa Kuksassa. Partiolaiset pääsevät kirjautumaan asiointipalveluun ja hoitamaan omaan jäsenyyteensä liittyviä asioita, mutta pestipohjaisiin oikeuksiin liittyvät toiminnot pitää suorittaa Kuksassa edelleen.

Lisätietoja jäsenasioiden hoitamiseen ja muun muassa jäsenlaskutukseen liittyen saat täältä.

Miten tämä liittyy partiohakuun tai jäsenhakemuksiin?

Jäsenhakemukset tehdään edelleen verkkolomakkeella. Jatkossa huoltaja kirjaa ensin itsensä huoltajaksi ja lisää sen jälkeen huollettavat. Huoltaja, jolla on jo tunnus ja/tai huollettava partiossa, pääsee kirjautumaan suoraan asiointipalveluun olemassaolevilla tunnuksillaan. Asiointipalvelussa huoltajan on mahdollista lisätä huollettavia, hakea huollettavalle jäsenyyttä lippukunnasta sekä lisätä huoltajia huollettavilleen.

Aikuisten jäsenhakemus tehdään omalla lomakkeellaan. Lippukuntaa vaihtaville on oma väylänsä asiointipalvelussa.

Partiohaussa yhtenä vaihtoehtona on ryhmähaku, joka näyttää Hae lippukuntaa-sivustolla lippukunnat, joissa on haetun ikäiselle ryhmä. Ryhmät, joihin lippukunta on merkinnyt “ryhmä täynnä”, eivät näy haussa.

Mitä nyt siis pitää tehdä?

 • Asiointipalvelu
  • Varmistakaa, että jokaisella alaikäisellä on  merkittynä Kuksaan vähintään yksi huoltaja
 • Liity-sivusto ja partiohaku
  • Tarkastakaa lippukunnan yhteystiedot ja kokoontumispaikkojen osoitteet Kuksassa
  • Päivittäkää ryhmien tietoihin ryhmän jäsenten ikä ryhmän aloitusvuonna
  • Salli liittyminen nettisivujen kautta-täppä helpottaa jäsenhakemusten tekemistä suoraan lippukuntaan. Tämä pitää siis olla valittuna
  • Lippukunta voi halutessaan merkitä Kuksaan oman mainoslauseen, joka näkyy Liity partioon -sivuilla lippukunnan tiedoissa.

  

Täältä voit lukea lisää jäsenmaksuista ja -laskutuksesta syksyllä 2020.