Yleinen Partio-ohjelma

Vaikuttaminen partiokasvatuksen taitoalueena

Kumppanuusaktiviteetit on otettu partio-ohjelman kehityksen tarkastelukohteeksi vuonna 2020, kun käynnissä on viimeinen vuosi nykyistä strategiaa. Partion strategian (2015-2020) painopiste Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani korostaa kumppanuuksien tukevan partio-ohjelman toteuttamista. Seuraavan strategiakauden (2021-2026) luonnoksessa taas korostetaan partiolaisten vaikuttamista yhteisöihinsä ja maailmaan.

Myös partion päämäärässä vaikuttaminen korostuu.

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Vaikuttaminen on taitoalue, jonka arvoa haluamme nostaa partion kasvatustoiminnassa. Kumppanuudet konkretisoivat lapsille ja nuorille sekä henkilökohtaisia mahdollisuuksia että järjestömme mahdollisuuksia vaikuttaa. Vaikuttaa voi monella eri tavalla. Vaikuttaminen on erityisesti pieniä arjen valintoja ja esimerkillisyyttä, mutta myös viestimistä, osallistumista ja toimintaa.

Kasvatustavoitteet ohjaavat sitä, miten eri ikäisten kanssa vaikuttamista partiossa opitaan. Kasvatustavoitteet on laadittu aikuisen johtajan tueksi. Kun nyt katson niitä siitä näkökulmasta, miten vaikuttaminen näkyy erinäkökulmissa, huomaan, että se on kaikessa läsnä.

  • Partiolaiselle muodostuu halu toimia oikeaksi pitämiensä asioiden puolesta.. 
  • Partiolainen tarttuu toimeen..
  • Partiolainen ymmärtää, että yhdessä tekemällä saa aikaan suurempaa..
  • Oikeudenmukaisuus ja sen edistäminen ovat partiolaiselle tärkeitä..
  • Partiolainen osaa toimia yhteiskunnassa ja vaikuttaa niihin..
  • Partiolaista kiinnostaa yhteisten asioiden hoitaminen..
  • Partiolainen huomaa epäkohdat ja tarttuu niihin asioiden korjaamiseksi..
  • Partiolainen huolehtii elinympäristön säilymisestä..

Kumppanuudet ovat osa partio-ohjelmaa. Aktiviteetteja, joissa mainitaan erilaisia kumppaneita, on kaikilla ikäkausilla. Se, miten niitä voidaan toteuttaa lippukunnissa eri puolella Suomea, on vaihtelevaa. Haluamme nostaa kumppanuudet esiin erityisesti nyt tänä vaikeana aikana. Me partiolaiset voimme tehdä yhdessä kumppanien kanssa suuria tekoja.

Kehitystyön tuloksena olemme koonneet erilaisia esimerkkikokonaisuuksia erilaisien kumppanien kanssa, katso kuvat alta! Lisäksi olemme tehneetaluetapaamisiin materiaalia kumppanuuksien ja vaikuttamisen näkökulmasta sekä päivittäneet akelan, sammon ja luotsien kumppanuusohjeet.

Vaikutetaan yhdessä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti!

Lue lisää ja tutustu esimerkkeihin partio-ohjelma.fi:ssä