Yleinen Turvallisuus

Vapepa-toiminnalla pitkät perinteet Hämeenlinnassa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on yli 50 järjestön tai muun yhteistyötahon verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Myös partio on yksi Vapepan jäsenjärjestöistä. Hämeenlinnassa partiolaisilla on jo pitkät perinteet yhteistyöstä Vapepan kanssa. Tässä jutussa Partiolaiset Hämeenlinna -hälytysryhmän Sini “Sinttu” Mustakallio Liekkitytöistä, Isto “Ipa” Virtanen Kaskenkaatajista ja Anna-Miia “Ami” Ollola Jaakon Samoojat –lippukunnasta kertovat paikallisesta hälytystoiminnasta. Edellä mainittujen lippukuntien lisäksi Partiolaiset Hämeenlinna -hälytysryhmään kuuluu jäseniä lähes kaikista alueen lippukunnista.

Liekkityttöjen pelastuspalveluvastaava Sinttu kertoo osallistuneensa Vapepan järjestämään koulutukseen jo 90 – luvun alkupuolella. Toimintatavat ovat muuttuneet ajan kuluessa, mutta partiolaiset ovat olleet mukana hälytysryhmissä jo kolmen vuosikymmenen ajan.

Vuosien varrella on ollut haastavia, surullisia, erikoisia ja helppoja etsintätehtäviä. -Ipa

Kokeneet vapepalaiset Sinttu ja Ipa ovat molemmat toimineet hälyttäjinä aikana, jolloin lippukuntien yhteyshenkilöt soittivat tai viestittivät jokaiselle ryhmäläiselleen yksitellen tulevasta hälytystehtävästä. Nykyään ilmoitus tulevasta hälytystehtävästä tulee tekstiviestitse Vapepan oman OHTO – järjestelmän kautta, johon jokainen hälytysjärjestelmän jäsen on kirjattu.

Vapepan toimintaa organisoivat nimensä mukaisesti vapaaehtoiset ja toiminnan turvaamisen haasteiksi muodostuukin ajoittain pula vapaaehtoisista. Hämeenlinnassa järjestettiin vuonna 2017 alueen lippukunnille suunnattu etsinnän peruskurssi. Viikonlopun aikana perehdyttiin viranomaisyhteistyöhön, hälytysjärjestelmään ja -käytäntöihin, erilaisiin rooleihin hälytystehtävässä sekä useisiin etsintämenetelmiin. Kurssin päätteeksi Vapepa järjesti osallistujille etsintäharjoituksen, jossa opittuja taitoja kokeiltiin konkreettisesti aidon tuntuisessa hälytystehtävässä.

Partiolaisuudesta hyötyä toiminnassa

Vapepan hälytystehtävät ovat useimmiten kadonneen henkilön etsintöjä, jotka sijoittuvat maastoon tai kaupunkiolosuhteisiin. Partiolaisten ryhmässä toimimisen taitoja arvostetaan etsintäryhmissä. ”Huivi kaulassa, kun olen mennyt etsintöihin, niin joka kerta olen saanut etsintäryhmän johdettavaksi”, Ipa Kaskenkaatajista kuvailee.

Partiolaisia pidetään luotettavina osaajina, jotka osaavat antaa etsintää koordinoiville sekä työrauhan että kuunnella ja noudattaa annettuja ohjeita tapahtumapaikalla. Myös ensiapu- sekä kartanlukutaidoista on hyötyä hälytystehtävissä.

Hämeenlinnan alueen lippukunnille järjestetyn etsintäkurssin myötä Hämeenlinnaan perustettiin partiolaisten oma hälytysryhmä, jossa on tällä hetkellä 35 jäsentä. Partiolaiset ovat aktiivisia vapepalaisia ja tapahtumapaikalla usein törmääkin partiotuttuihin. Yksin etsintöihin ei kuitenkaan tarvitse lähteä, vaikka muita partiolaisia paikalla ei olisikaan. Etsintää koordinoivat löytävät kyllä ryhmän tai parin jokaiselle.

Sintun, Ipan ja Amin kertomuksissa korostuu se, että partiolaisuudesta on ollut ehdottomasti hyötyä monissa etsintätilanteissa. Ami on esimerkiksi päätynyt tapahtumapaikalla muonittamaan etsijöitä läpi yön, jolloin partiossa vietetty aika keittiössä on antanut oivat valmiudet tehtävässä toimimiseen. Partiolaiset eivät myöskään kaihda kurjia sääolosuhteita. Ipa vinkkaakin pilkettä silmäkulmassaan, että partiolaiset hälytetään usein paikalle, kun keli on huono, kylmä ja pimeä.

Vapepa-toiminta täydentää hyvin partiotoimintaa: pääset hyödyntämään partiossa saamaasi osaamista konkreettisissa auttamistehtävissä! – Sinttu

Miten mukaan Vapepa-toimintaan?

Vapaaehtoisena toimiminen Vapepassa kannattaa aloittaa peruskoulutukseen ilmoittautumalla. Perustason kurssilta saat ne taidot, joita tarvitset toimiaksesi vapaaehtoisena hälytysryhmässä. Kouluttautua voi esimerkiksi etsintään, viestintään tai ensihuoltoon. Hälytyksiin voi osallistua vain täysi-ikäiset, mutta tätä nuoremmat ovat myös tervetulleita osallistumaan koulutuksiin. Jos lippukunnasta löytyy jo Vapepa-toimintaa, ota yhteyttä oman lippukunnan Vapepa-yhteyshenkilöön. Muuton koulutusten ja paikallistoimikuntien yhteystiedot löydät Vapepan nettisivuilta osoitteesta https://vapepa.fi/.

“Vapepa-toiminnassa mukana olevat partiolaiset ovat tervetulleita osallistumaan myös Vapepan kuukausikokouksiin, joissa jaetaan ajankohtaista tietoa menneistä ja tulevista tapahtumista”, Sinttu vielä vinkkaa.