Yleinen Jäsenhankinta Lpk:n johtaminen

Vinkkejä ja vaihtoehtoja lippukunnan syksyn aloitukseen

Etäpartiokevään jälkeen ajatukset ovat varmasti jo syksyssä. Miten silloin polkaistaan toiminta käyntiin? Millaisia asioita täytyy ottaa huomioon? Ensisijaisesti valmistaudutaan siihen, että ryhmät voivat kokoontua ja partiotoiminta jatkua kasvotusten – turvallisuus toki huomioituna.

Tähän juttuun on koottu toimintamalleja kolmeen eri tilanteeseen, koska emme vielä voi olla varmoja, millaisten ohjeiden kanssa syksyllä toimitaan. Jokaisen lippukunnan elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ryhmien toiminta jatkuu ja myös uusia partiolaisia tulee mukaan toimintaan.

Kannattaa jo nyt tehdä johtajiston kanssa pari vaihtoehtoista suunnitelmaa partiotoiminnan aloittamiseen syksyllä!

 • Jos yleiset ohjeet sen mahdollistavat, syksyllä kannattaa pitää perinteisiä markkinointitapahtumia! Partion vahvuus on yhteisöllisessä toiminnassa ja sille on kysyntää. Järjestäkää alueellisia, kaikille avoimia iltanuotioita kitaroineen ja nokipannukahveineen. Yhteisöllisyyden ja joukkoon kuulumisen tunnetta korostava tekeminen puhuttelee varmasti monia, jotka ovat olleet pitkään yksin tai vain omalla porukalla.
 • Lippukunnan jäsenhankintaan ja markkinointitapahtumien järjestämiseen on partion nettisivuilla paljon tukea ja valmista materiaalia.
 • Muistattehan myös partion materiaalipankin.
 • Syksyllä järjestettävän Koululaisten partioseikkailun aikana lippukunnan kannattaa vierailla lähikoulussa.
 • Partio on mukana syksyn Tubetourilla, joten siitäkin näkyvyydestä kannattaa lippukunnan ottaa kaikki hyöty irti esimerkiksi jakamalla partion somesisältöjä aiheesta.
 • Syksyllä on tarkoitus tehdä pilotteja koulupäivän yhteydessä järjestettävästä partiotoiminnasta – siihenkin voi lähteä mukaan ilmoittautumalla SP:n toimistolle Petra Valkoselle (petra.valkonen@partio.fi). Toimintamallista on tulossa lisätietoa vielä ennen heinäkuuta.
 • Niille aikuisille partiolaisille, jotka eivät vielä johda ryhmää, kannattaa alkavasta partiotoiminnasta viestiä niin, että nyt nuoret tarvitsevat hyvää harrastusta enemmän kuin koskaan. Aikuisen on mahdollisuus tarjota heille se, minkä itse partiosta sai.
 • Pyytäkää taustalle jääneitä aikuisia partiolaisia takaisin lippukunnan hommiin ja haastakaa vanhat johtajakaverit tekemään vaikka yksi pieni juttu lippukunnan hyväksi, sillä:
  • Konkretiaan on helppo tarttua – tarjotkaa selkeitä ja yksinkertaisia tehtäviä.
  • Nyt tarvitaan lapsille & nuorille yhä enemmän mielekästä tekemistä.
  • Partiossa voi aidosti vaikuttaa yksinäisyyden poistamiseen!
 • Siirtäkää markkinointitapahtumia esim. oman alueen Facebook-ryhmiin. Lähikoulun rehtorilta voi myös hyvin kysyä, saako Wilman kautta laittaa esim. 1-2 luokkalaisten vanhemmille viestiä partion alkamisesta.
 • Huomioikaa mahdolliset muutokset ryhmien kokoihin, esimerkiksi iso ryhmä voi syksyllä olla kaksi peräkkäin samalla ohjelmalla kokoontuvaa ryhmää. Vaihdos voi olla ulkona, niin että kaikki näkevät kuitenkin hetken toisiaan.
 • Ainakin isommat ikäkaudet voivat tarvittaessa jatkaa etäpartiota ja siihen kannattaa kehittää myös uusia malleja, esim. etäily + pareittain ulkoilu.
 • Aloittakaa perhepartioryhmä, jos sitä ei vielä ole. Kerran kuukaudessa turvaväliulkoilua ja partioaktiviteetteja!
 • Korostakaa partiokasvatusta ja -ohjelmaa – se erottaa meidät esimerkiksi itsekseen toteutetusta retkeilystä.
 • Olkaa ulkona ja retkeilkää – toiminnan ei tarvitse olla kololla. Partiotoiminta voi muuttua syksyn ajaksi vaikka kokonaan retkeilyksi ja ulkona tekemiseksi!
 • Ulkona toimiminen vaikuttaa ylipäänsä positiivisesti lippukunnan näkyvyyteen! Napatkaa vain banderollit ja esitteet mukaan.
 • Tukekaa ryhmänjohtajien toiminnansuunnittelua – mitä asioita voidaan tehdä sellaisenaan, mitä muuttuneena (mm. sisaruspiiri)? Tähän on tulossa selkeitä vinkkejä vielä ennen kesää.
 • 0365-tunnukset laajenevat lippukuntapesteille kevään aikana, joten niiden mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää etäpartiossa ja lippukunnanjohtamisessa heti syksyllä.
 • Kaikki ohjeet koskien partiotoimintaa, sisältäen retket ja purjehdukset löytyvät osoitteesta partio.fi/korona.
 • Järjestäkää virtuaalisia aloitusiltoja ja markkinointitapahtumia. Esitelkää partiotoimintaa ja panostakaa ihmisten väliseen tutustumiseen!
 • Jälleen kannattaa korostaa partiokasvatusta ja -ohjelmaa! Kertokaa, että partiokokouksissa tehdään partio-ohjelman aktiviteetteja ja toiminnalla on kasvatustavoitteet.
 • Miettikää, voisiko uusi partioryhmä muodostua valmiista lapsien kaveriporukasta tai jopa sukulaislasten etäryhmästä, jotta ryhmäytyminen olisi helpompaa.
 • Tiedättehän, että partiota voi harrastaa myös Discordissa! Liittykää partion palvelimelle ja luokaa vaikka lippukunnalle oma palvelin, johon voi tehdä kanavat joka ryhmälle kokouksia varten. Kannustakaa omat jäsenenne mukaan!
 • Mikäli kouluissa voi käydä, mutta harrastustoiminta on kielletty, voisi partiota järjestää koululuokalle. Kysykää mahdollisuutta lähikoulusta!
 • Järjestäkää perhepartiota etänä! Pitäkää yhteinen aloitus ja lopetus, ja ohjatkaa siihen väliin jokin kiva oman perheen tekeminen. Myöhemmin illalla perhepartioaikuiset voivat kohdata vielä virtuaalisella iltateehetkellä ja vaihtaa kuulumisia.
 • Johtajiston etäkokouksiin on koottu myös paljon vinkkejä ja ideoita.