Pestien tuki

Vinkkejä ja väitteitä vapaaehtoisten viihtymisestä partiossa

Oletteko pohtineet minkälaista teidän lippukunnassanne on tehdä vapaaehtoistyötä? Missä teillä menee hyvin ja missä voisi olla kehitettävää? Jokainen vapaaehtoinen käyttää omaa aikaansa siihen, että lapsilla ja nuorilla olisi mielekästä tekemistä partiossa. Partiota ja lippukuntia ei olisi ilman omaa aikaansa antavia vapaaehtoisia, joten vapaaehtoisten viihtyminen ei ole mikään vähäpätöinen seikka.

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -materiaalien avulla voitte tarkastella ja kehittää lippukuntanne toimintaa vapaaehtoisten viihtymisen osalta. Jokaista Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn väittämää kohden löytyy oma sivu täynnä vinkkejä ja pohdittavia kysymyksiä. Voitte valita muutamia väittämiä tai käydä läpi vaikka kaikki vinkkisivut. Tästä jutusta löydät muutamia nostoja kyselyn väitteistä ja vinkeistä.

Väite: Uusien ihmisten on helppo päästä mukaan lippukuntaamme

Ottakaa esiin kynät ja paperia. Kirjatkaa jokainen omalle paperillenne viisi tärkeintä asiaa lippukuntaan uutena tulevien huomioimisesta. Käykää kirjaamanne asiat läpi ja keskustelkaa aiheesta. Toistuvatko samat asiat vai koetteko eri asiat tärkeiksi? Esille saattoi nousta asioita aivan laidasta laitaan ja tämä kertoo vain siitä kuinka erilaisia asioita saatammekaan kaivata. Uuden tulokkaan huomioiminen ja perehdyttäminen ei olekaan vähäpätöinen juttu. Käykää läpi vinkkisivun pohdittavat asiat. Kaikista tärkeintä on saada uusi tulokas aidosti tuntemaan, että hän kuuluu joukkoon.

Väite: Minulle on selvää, mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet

Tämän väitteen vinkkisivulta löytyy hirmuisesti tekstiä, mutta älä pelästy tekstin määrää. Pestiavain on työkalu, jonka avulla pestin tavoitteet voidaan toteuttaa, ja vinkkisivulle on avattu pestiavaimen avulla pestauksen eri vaiheet. Pestissä on motivoivaa olla, kun tarkoitus ja tavoitteet ovat selvillä ja kehittymistäkin mietitään säännöllisesti.

Väite: Toiminnallamme on yhteiskunnallista vaikutusta

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tarkoittaa ihan yksinkertaistetusti sitä, että muutatte maailmaa vähän paremmaksi. Tämähän on ihan tuttu juttu jokaiselle partiolaiselle! Oletteko jo puuttuneetkin ympärillä oleviin epäkohtiin tai teittekö lippukunnassanne esimerkiksi Vaalipöllöä? Vaikuttamisen keinoja on monia ja löydätte varmasti teille sopivia tapoja. Tsekkaa lisää vinkkejä väitteen sivulta!

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn tuloksia kannattaa tutkia ja käyttää jutunjuurena, mutta tärkeintä on yhdessä rakentavasti keskustella siitä, minkälaisilla pienillä tai suurilla muutoksilla teidän olisi vielä mukavampi toimia juuri teidän lippukunnassanne.

Vuoden 2021 Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn raportit lähetetään lippukuntiin sähköpostilla 8.11.2021. Lippukuntaan lähetetään omat kyselytulokset, jos vastauksia on lippukunnasta vähintään viisi. Jos vastauksia on alle viisi, lippukuntaan lähetetään esimerkki samaan kokoluokkaan kuuluvan lippukunnan tuloksista. Kaikki lippukunnat saavat myös piirin keskiarvovastaukset.