Yleinen Partio-ohjelma

WAGGGSin johtamismalli ryhmänohjaajakoulutuksessa

Tänä vuonna päätimme järjestää RO-koulutuksen oman lippukuntamme Mastonvartijoiden voimin erityisesti koronan vuoksi. Mastonvartijat on suuri ja vireä 300 hengen lippukunta Espoossa. Alueemme nuorilla on paljon harrastusvaihtoehtoja, joten meidän on erityisen tärkeää panostaa samoajavaiheen ohjelmaan, jotta saamme nuoremme pidettyä mukana partiossa ja sitä kautta lisää hyviä johtajia lippukuntaamme. Keväällä tarkoituksen on järjestää lisäksi yhteisiä koulutusosuuksia jonkin toisen lippukunnan kanssa, koska samoajavaiheessa on kuitenkin jo vähän laajentaa reviiriä oman lippukunnan ulkopuolelle. Jaoimme koulutusmodulit lippukunnan eri johtajille. Otin vastuulleni johtajuuteen liittyvät aiheet, koska se on lähellä sydäntäni oleva aihe.


Olimme aloittaneet johtajuusteeman käsittelyä jo samoajien viikkokokouksessa. Kävimme silloin läpi partion ikäkausia ja erilaisia johtamistilanteita näytelmien muodossa. Mietimme myös tilannesidonnaisia johtamistyylejä – milloin kannattaa ottaa pomon rooli ja milloin toimia enemmänkin mahdollistajana tai kasvattajana.

Meidän samoajat tykkäsivät näytellä ja saimme niiden kautta hyviä keskusteluja aikaan. Oli hienoa, että kaikki uskalsivat osallistua ja perustella erilaisia näkemyksiä.

Mastonvartijoiden ROK jatkui kämppäretken merkeissä Nuuksiossa. Mukana oli 12 samoajaa. Retkellä jatkoimme johtajuuden parissa. Samoajat saivat täyttää aamusta Minä johtajana –lomakkeen, joka löytyy RO-kurssimateriaalista. Se purettiin kouluttajan kanssa täyttämisen jälkeen.

Seuraavaksi perehdyttiin omaan johtajuuteen WAGGGSin johtamismallin avulla. Kurssilaiset jaettiin pareiksi. Parit saivat valita, lähtevätkö patikoimaan metsään vai melomaan.

Kurssilaisille annettiin mukaan nippu pelikortteja, joissa oli kysymyksiä kustakin WAGGGSin johtamismallin teemasta. Kysymysten kautta käytiin läpi itsensä ja vuorovaikutuksen johtaminen, monimuotoisuuden ja vahvuuksien johtaminen sekä uudistumisen ja vaikuttavuuden johtaminen eli kaikki johtamismallin kuusi osa-aluetta.

Ulkoilun jälkeen söimme lounasta ja jatkoimme vielä johtajuustyöpajaa. Juttelimme partion johtamismalleista – olin ripotellut pöydälle pieniä, laminoituja kuvia WAGGGSin ja WOSMin johtamismalleista. Käsittelimme myös persoonasidonnaiset johtamistyylit ja kukin löysi itsestään managerin, leaderin tai palvelijan piirteitä. Yllättävän hyvin samoajaikäiset hahmottivat itselleen luontaista johtamistyyliä! Lopuksi näyttelimme haastavia johtamistilanteita.

Pyysin palautetta WAGGGSin kysymyskorteista. Samoajat kokivat, että vuorovaikutuksen johtaminen oli heille tosi tuttu aihe. Sen sijaan uudistumisen johtaminen koettiin varsin abstraktiksi aiheeksi erityisesti oman ryhmän johtamisen kannalta. Keskustelimme siitä, mitä uudistumisen johtaminen voi tarkoittaa: ettei jämähdetä vanhoihin tapoihin, kehitetään toimintaa jatkuvasti ja korjataan virheitä, joita huomataan.

Metsässä patikointi ja melominen järvellä olivat hyviä paikkoja oman johtajuuden pohdiskeluun. Vesielementissä liikuttaessa kannattaa kortit laminoida – nyt vaarana oli kastuminen.

Patikoinnin valinneet olivat toimineet niin, että olivat ensin lukeneet aihealueen kortit ja käsitelleet kysymykset paikallaan seisten. Sen jälkeen kävellessä oli syntynyt hyvin aiheeseen liittyvää keskustelua.

Tämän kokemuksen perusteella voin suositella WAGGGSin johtamismallin pelikortteja RO-koulutuksen johtamismoduleihin. Ainakin meidän lippukunnan samoajat osallistuivat innokkaasti johtajuustyöpajaan ja olin yllättynyt, miten kypsästi he omaa johtamistyyliään hahmottivat.

Kirjoittaja on Mastonvartioiden vastaava samoajaluotsi ja Suomen Partiolaisten Johtamisverkoston puheenjohtaja