Olet täällä

Partiomenetelmä pähkinänkuoressa

Sitoutuminen partion arvoihin

Partiolupaus, ihanteet ja tunnus kuvastavat arvoja.

Partiolupauksen antaminen ja lupautuminen toteuttamaan ihanteita ovat tärkeä osa partiota. Niiden kautta on tarkoitus oppia partion arvojen toteutumista omassa elämässä.

Lupaus ja sen merkitys pitää oppia, jotta tietää, mistä partiossa on kyse.

  

Symboliikka

Partiosymboliikkaa ovat toimintatavat, esineet ja sisältö, joilla on yhteisesti ymmärretty merkitys. Symboliikan on tarkoitus liittää partiolaiset yhteen. 

Merkkejä on sekä kansainvälisiä (esim. tervehdykset, jotkut partiolaulut), että kansallisia, kuten vaikkapa Suomessa käytetty väiski. Myös lippukunnilla ja jopa vartioilla on omat symboliikkansa, huuto, viiri.

Symboliikan avulla on tarkoitus auttaa mielikuvitusta ja luovuutta, ja tuoda partioon seikkailun tuntua. Erilaiset merkit, tunnukset ja asut ovat mukana tuomassa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Merkeillä on tarkoitus myös kannustaa toimintaa.

 

Nousujohteisuus

Partiossa on tarkoitus, että jokaisella ikäkaudella saadaan haasteita, jotka ovat juuri sen ikäiselle sopivat. Tehtävien tullessa haasteellisemmiksi iän myötä, partiolainen kehittyy. 

Nousujohteisuudella on tarkoitus luoda virikkeellinen ympäristö, joka antaa haasteita jokaiselle taitojensa mukaan siten, että vähitellen opitaan uusia taitoja ja opitaan myös itsestä jotain. Nousujohteisuus on partio-ohjelmaan luotu ikäkausijaolla.

 

Vartiojärjestelmä

Partiossa toiminta tapahtuu vertaisryhmissä. (eli saman ryhmän jäsenet ovat suunnilleen saman ikäisiä. Ryhmissä tehdään päätökset yhdessä ja jaetaan vastuuta. Samalla opitaan toimimaan ryhmän jäsenenä.

Vartiota johtaa vartiojohtaja, joka on joko saman ikäinen, tai hieman vanhempi kuin vartiolaiset. Vartio tekee johtajansa ohjaamana päätökset ja oppii toisten huomioonottamista ja yhteistoimintaa.

 

Tekemällä oppiminen

Tekemällä oppiminen on luontainen tapa oppia. Partiossa asiat opetellaan kokemisen ja tekemisen kautta.

Partiossa pääsee itse tekemään ja kokemaan asioita. Siten oppii paremmin, kuin vain vierestä katsomalla. Samalla opitaan mitä vaikutusta omilla teolla on. Itse tekeminen on myös paljon hauskempaa.

Kaikki partiossa tapahtuva on oppimista, ja yleensä myös tekemällä oppimista. Kun itse tehdään asioita ja huomataan, että osataan itse, se luo positiivista tunnetta. Myös virheistä voi oppia, mutta kannattaa pyrkiä siihen, että virheitä ei tehtäisi kovin paljoa, sillä se taas voi lannistaa. Tekeminen on kuitenkin suuri osa partion koulutusjärjestelmää.

 

Aikuinen tuki

Partiossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhdessä. Aikuisten tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia.

Partiossa aikuisella tarkoitataan 22 vuotta täyttänyttä. Aikuiset vaikuttavat toimintaan kouluttamalla, läsnäololla, esimerkillä, olemalla samaistumiskohde ja luomalla puitteet toiminnalle.

Jos sinulla on ongelmia johtamisessa tai omalla partiopolullasi, älä epäröi ottaa yhteyttä omaan johtajaasi. Hän on mukana juuri siksi, että toimintasi olisi hauskaa ja opettavaista. Ja myös tukena, jos sinulla on murheita.

 

Päivän hyvä työ

Partiossa on tarkoitus myös oppia ottamaan vastuuta itsestään ja toisista.Kun oma tekeminen edes välillä tähtää toisten hyvinvointiin, se auttaa yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. (siis kaikkia ihmisiä, niin sinua kuin muita)

Partion päämäärä on kasvattaa aktiivisia ihmisiä. On hyvä oppia olemaan joskus hieman epäitsekäs ja toimia paremman ympäristön puolesta. Päivän hyvä työ voi olla vaikka kuinka pieni, mutta se ohjaa oppimaan sen, että partiolainen voi vaikuttaa muihin ihmisiin. Myöhemmin voi päivän hyvä työ olla huomaamatta isompikin, kun opitaan huomioimaan muut ihmiset ja ympäristö.

 

Toiminta luonnossa

Luonto on toimintaympäristö joka tarjoaa elämyksiä. Se tarjoaa myös mahtavan paikan oppia asioita. Partiolle luonto on elämyksiä tarjoava paikka toimia.

Luonto on ympäristö, jossa voi oppia paljon erilaisia asioita. Opitaan toimimaan luonnon ehdoilla ja sitä kunnioittaen. Samalla opitaan taitoja, joista on hyötyä ei vai luonnon keskellä vaan myös jokapäiväisessä kaupunkielämässä. Luonnossa toimittaessa opitaan myös sen monimuotoisuudesta ja kunnioittamiseta.

Luonto tarjoaa oppimiselle puitteet myös aivan konkreettisesti. (jätät paidan yöksi ulos > se kastuu). Kun opitaan toimimaan luonnossa, se kasvattaa myös itseluottamusta muuhun elämään.

 

HUOMAA!

Tämä on vai kooste siitä, mitä partiomenetelmä on. Kun haluat tutustua asiaan lähemmin, pyydä lippukuntasi johtajia kertomaan asiasta lisää, tai kysy lainaksi Johtajakansio, jossa on partiomenetelmän lisäksi myös paljon muuta hyödyllistä tietoa partio-ohjelmasta ja muusta tarpeellisesta.

 

Kirjoittajana Jura Nurminen