Olet täällä

Rahankeräysluvat ja tilinumerot

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
POL-2015-9332, myönnetty 16.12.2015

POL-2017-13009, myönnetty 13.7.2017

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 16.1.2016-15.1.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Keräysvaroilla tuetaan Suomessa ja kehittyvissä maissa toteutettavaa lapsi- ja nuorisotyötä, jota toteutetaan kasvattamalla lapsia ja nuoria partio-ohjelman avulla. Kerätyt varat käytetään keskusjärjestön toimintaan: partiopiirien ja lippukuntien toiminnan tukemiseen, johtajien kouluttamiseen, kasvatusohjelman kehittämiseen sekä kehittyvissä maissa tapahtuvien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien kehitysyhteistyöhankkeiden rahoittamiseen.

Keräystunnus:
Diplomi. Diplomilla tarkoitetaan lahjoittajalle annettavaa todistusta keräykseen osallistumisesta. Pinssi, joka annetaan Partion Ystävät -vuosilahjoittajille.

Rahankeräystili:
OKOYFIHH, FI35 5721 4620 0610 76

DABAFIHH, FI55 8179 9710 0457 32 (Partion Ystävät -lahjoitukset)

 


Partiosäätiön - Scoutstiftelsenin rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja:
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen 

Rahankeräysluvan myöntäjä:
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta:
POL-2015-9310, myönnetty 16.12.2015

Toimeenpanoaika ja -alue:
Lupa on voimassa 1.1.2016-31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään lyhentämättöminä Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.

Rahankeräystili:
Helsingin OP Pankki Oyj, FI79 5721 4610 0123 45