Peruskirjan päivitysprosessi 2019-2020

Partiossa käytiin vuosien 2017-2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleensanoittaa partion arvopohjaa. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019-2020 partion peruskirja päivitetään.

Peruskirjaprosessin vaiheet

 • Peruskirjatyössä osallistettiin partiolaisia valtakunnallisesti kevään 2019 aikana järjestettävissä työpajoissa.
 • Varsinainen kirjoitustyö tehtiin kesän 2019 aikana.
 • Peruskirjatyöryhmä ja Suomen Partiolaisten hallitus esittelivät peruskirjaluonnoksen Partioneuvostolle 20.-22.9. partion tulevaisuusseminaarissa.
 • Partioneuvoston hyväksymisen jälkeen on käyty dialogia maailmanjärjestöjen kanssa.
 • 25.2.2020 tehty muutoksia maailmanjärjestöpalautteen ja SP:n hallituksen ja partioneuvoston alustavan käsittelyn perusteella.
 • Suomen Partiolaisten hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 31.3.2020 esityksen uudesta peruskirjasta jäsenkokoukselle.
 • Partioneuvosto arvioi kokouksessaan 18.4.2020 uuden peruskirjaluonnoksen täyttyvän Lappeenrannan jäsenkokouksen vuonna 2018 asettaman tehtävänannon ja puoltaa sen hyväksymistä jäsenkokouksessa.
 • Partion maailmanjärjestöt WAGGGS ja WOSM ovat molemmat antaneet virallisen hyväksynnän peruskirjaehdotukselle.
 • Uusi peruskirja menee jäsenkokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2020.

Linkki peruskirjan loppuraporttiin tulee sivulle, kun raportti saadaan valmiiksi.

Yläkuva: Jesse Braun

 • Peruskirjatyössä osallistettiin partiolaisia valtakunnallisesti kevään 2019 aikana järjestettävissä työpajoissa.
 • Varsinainen kirjoitustyö tehtiin kesän 2019 aikana.
 • Peruskirjatyöryhmä ja Suomen Partiolaisten hallitus esittelivät peruskirjaluonnoksen Partioneuvostolle 20.-22.9. partion tulevaisuusseminaarissa.
 • Partioneuvoston hyväksymisen jälkeen on käyty dialogia maailmanjärjestöjen kanssa.
 • 25.2.2020 tehty muutoksia maailmanjärjestöpalautteen ja SP:n hallituksen ja partioneuvoston alustavan käsittelyn perusteella.
 • Suomen Partiolaisten hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 31.3.2020 esityksen uudesta peruskirjasta jäsenkokoukselle.
 • Partioneuvosto arvioi kokouksessaan 18.4.2020 uuden peruskirjaluonnoksen täyttyvän Lappeenrannan jäsenkokouksen vuonna 2018 asettaman tehtävänannon ja puoltaa sen hyväksymistä jäsenkokouksessa.
 • Partion maailmanjärjestöt WAGGGS ja WOSM ovat molemmat antaneet virallisen hyväksynnän peruskirjaehdotukselle.
 • Uusi peruskirja menee jäsenkokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2020.