Strategian näkyminen lippukunnassa

Partion strategia toteutuu myös lippukunnissa

Partio antaa taidot elämään -strategiakohdan tärkein käytännön sovellus on tietenkin partio-ohjelma, jota kehitetään jatkuvasti. 

Toteuttakaa partio-ohjelmaa

Huolehdittehan siitä, että partio-ohjelma toteutuu kaikissa ikäkausissa mahdollisimman hyvin. Luottakaa ohjelmasisältöihin, ja soveltakaa rohkeasti omiin tarpeisiin. Partio-ohjelman sisältö, aktiviteetit ja toteutusvinkit löytyvät osoitteesta partio-ohjelma.fi

Erityinen huomio tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausiin

Jos omalla porukalla ei saa ryhmää kasaan, sen voi tehdä yhteistyössä naapurilippukunnan tai alueen kanssa. Tilastojen valossa näyttää varsin selvältä, että vanhempien ikäkausien mielekkäässä ohjelmassa onnistuneet lippukunnat menestyvät, ja pystyvät näin ollen tarjoamaan elämäntaitoja yhä useammalle. 

Yksi tärkeä osa tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäkauden onnistumista on hyvä luotsi. Tästä voit lukea lisää siitä, mitä luotsi tekeekään. Luotsien oppaat löydät partio-ohjelma.fi -sivulta kunkin ikäkauden takaa: tarpojaluotsin opas, samoajaluotsin opas ja vaeltajaluotsin opas.

Kestävästi partiossa -tunnus

Kestävästi partiossa -tunnus ohjaa lippukunta-arjessa tehtävät valinnat entistä kestävämmälle pohjalle. Tutustu tunnukseen täällä. 

Partiolla on kunnianhimoiset kasvutavoitteet, koska haluamme tarjota partiosta saadut kokemukset, osaamisen ja ystävät yhä useammalle, ja tuottaa maailmaan näin ollen yhä enemmän niitä ihmisiä, jotka tuntevat vastuunsa ja muuttavat maailmaa.

Ottakaa mukaan uusia jäseniä

Jäsenhankinta on näennäisen yksinkertaista. On otettava mukaan entistä enemmän uusia jäseniä! Samalla kannattaa tietysti varmistaa, että heille on tarjolla hyvää partiota omassa ikäkaudessaan. Täältä voi lukea lisää siitä, miksi ja miten kasvua, jäsenhankintaa ja aikuisrekryä tehdään. 

Jatkuva aikuisrekry on osa menestyvän lippukunnan arkea

Kun käsipareja on tarpeeksi, saadaan tuotettua hyvää ohjelmaa, perustettua uusia ryhmiä, eikä kukaan jää yksin tekemään kaikkea. Siksi on tärkeää, että mukaan lippukuntaan ja johtajiston porukkaan pääsee myös uutena aikuisena. Ajatuksia ja vinkkejä aikuisrekryyn löytyy täältä. 

Maahanmuuttajataustaiset mukaan

Haluamme, että partio on yhtä moninainen kuin sitä ympäröivä yhteiskunta. TÄssä meillä on vielä paljon tekemistä ja tämän strategiakauden ajan keskitymmekin erityisesti siihen, että saamme mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja aikuiset. Tämä onnistuu kahdella tapaa:

  1. Kiinnitä huomiota lippukunnan tekemään jäsenhankintaan. Onko käytetty kieli yksinkertaista, onko tietoa saatavilla peräti muillakin kielillä? Onko kuvia käytetty paljon? Onko kerrottu alusta alkaen, mitä partio on, ja mitä toiminta käytännössä on? Kun maahanmuuttajavanhempaa napataan hihasta rekrytapahtumassa, nähdäänkö vähän enemmän vaivaa, jotta varmistetaan, että hänkin ymmärtää, innostuu ja pääsee mukaan
  2. Kutsu erityisesti maahanmuuttajataustaisia mukaan. Selvitä, minkä kielisiä alueellasi erityisesti asuu. Etsi alueellasi toimivat maahanmuuttajayhdistykset tai muut ryhmittymät. Menkää yhdessä vaikka sieniretkelle! 

Kokeilkaa rohkeasti uusia toimintamuotoja

Voisiko teidän lippukunta saada uutta pontta ottamalla käyttöön uuden toimintamuodon?

  • Toiminta vesillä (Meripartion lisäksi Suomesta löytyy ainakin kanoottipartio, järvipartio ja saaristopartio!)
  • Erätoimintaan painottuva toiminta
  • Eläintenhoitoon painottuva toiminta (Tästä esimerkkinä Alpakkapartio)
  • Sisupartio
  • Perhepartio
  • Koulupäivän yhteydessä järjestettävä partiokerho
  • Ajallisesti uudellen ajateltu toiminta: voisiko olla järkevää kokoontua esimerkiksi viikonloppuisin koko lippukunta kerrallaan tai vain kerran kuussa livenä ja muuten etänä

Mahdollisuudet ovat lukuisat! Jatkossa kysymme lippukuntien toimintamuotoja vuosiselosteen yhteydessä. Nämä toimintamuodot näkyvät tulevaisuudessa myös partion liittyjälle partion liity-sivuilla. 

 

Partio pyörii vapaaehtoisvoimin, eikä ilman vapaaehtoisia ole partiotakaan. Siksi heidän hyvinvointinsa on erinomaisen tärkeää. Hyvinvointi ja viihtyminen koostuvat monista asioista, kuten esimerkiksi sopivan kokoisista pesteistä, merkityksellisestä yhteisöstä sekä mahdollisuudesta kehittyä ja oppia uutta.

Pestijohtaja

Tärkein yksittäinen teko lippukunnassa on pestijohtajan nimittäminen, pestaaminen ja hänen osaamisestaan huolehtiminen (koulutukset löydät oman piirin tapahtumakalenterista). Pestijohtaja jakaa muun johtokolmikon kanssa taakkaa ja keskittyy nimenomaan ihmisten johtamiseen ja tukemiseen. Tältä sivulta löytyy pestijohtajan käsikirja: mm. pestikortti ja muistilista, josta näet, mitä tehtävään kuuluu. Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -materiaalit ovat niin pestijohtajalle kuin koko johtokolmikolle mainio työkalu vapaaehtoisten viihtymisen tarkastelemiseen ja kehittämiseen.

Ottakaa pestit oikeasti käyttöön

Pestin tarkoitus on tehdä näkyväksi se, mistä on tärkeää sopia joka tapauksessa. Mitä sovittuun tehtävään kuuluu, mitä ei, mistä saa apua, mistä vastaa, mitä odotuksia muilla on, ja niin edelleen. Pestikeskusteluissa otetaan aika näille asioille. Lisää pesteistä ja pestaamisesta täällä. 

Huolehtikaa siitä, että jokainen on koulutettu pestiinsä

Partiossa on valtava määrä tosi hyviä koulutuksia, joista saa idiksiä, oppia ja vertaistukea niin uudessa pestissä aloittaessa kuin jo ensi-innostuksen lopahtaessa. Löydät oman piirin koulutukset piirisi sivuilta. Pestijohtajan (tai jonkun muun sovitun johtajan) tehtäviin kuuluu pysyä kartalla siitä, ovatko pesteihin nimetyt henkilöt saaneet koulutuksen pestiinsä ja lempeästi tuuppia heitä kohti kursseja. 

Järjestäkää yhdessä naapurilippukuntien kanssa ihan tosi hyvä ROK

Ryhmänohjaajakoulutus, kavereiden kesken ROK on osa samoajaohjelmaa. Se on ensipuraisu partiojohtajuuteen (ja partioaikuisuuteen :). Tsekkaa ROK-materiaalit täältä. 

Kiitos

On tosi tärkeää saada tunnustusta ja kiitosta tekemästään työstä. Lippukunnilla on tähän hyvin erilaisia, tosi hauskoja tapoja. Millaisia tapoja teillä on? Muistattehan miettiä näitä aina välillä? Kiitoksesta lisää täällä. Kiitoksen lisäksi rakentava palaute motivoi ja on äärimmäisen tärkeää pestissä jaksamisen ja kehittymisen kannalta. Nappaa vinkit palautekeskusteluun täältä.