Henkilöstöuudistuksen aikataulu

 • 2015 Partioneuvosto päätti partio-organisaation, hallinnon ja toimintatapojen kokonaisuudistuksesta
 • 2016 Tulevaisuusseminaari käsitteli Polku-vartion raportin ja jäsenkokous päätti, että järkeistetään SP:n ja A-jäsenten nykyisiä päällekkäisiä toimintoja ja resursseja
 • 2017 SP:n hallitusohjelmaprojekti jäsenkokouksen päätöksen perusteella: SP:n ja A-jäsenten päällekkäisen tekemisen kartoitus ja vähentäminen
 • 2018 Tulevaisuusseminaarin mandaatti jatkaa työtä yhden henkilöstöorganisaation suunnittelemistyötä
 • 2019 Ensimmäinen ehdotus uudeksi malliksi, tavoite asetettu vuoteen 2022

 • Toimihenkilöpäivä 6.2.2020
 • Työryhmähaku 6.2.2020 -13.2.2020
 • Työryhmät aloittavat työnsä 1.3.2020 pääasiassa projektin Teams-kanavalla
  • HR-palvelut ja osaaminen
  • Valtakunnalliset toiminnot ja palvelut
  • Aluetyön sisältö ja lpk-koordinaattorin työtehtävät
  • Viestintä ja markkinointi
  • Palvelualueiden määrittely ja tehtävät
  • Lippukuntaryhmien määrittely
  • Luottamushenkilöorganisaation suhde työntekijäorganisaatioon
  • Talous ja työsuhdekysymykset
  • Piirikohtaiset erityiskysymykset
  • Ruotsinkielinen partiotoiminta
 • Kunkin ryhmän esittely työskentelystä kuukausittain henkilöstökokouksessa
 • Henkilöstökysely 28.5.-2.6.2020
 • Työryhmien tuotosten ja tulosten esittely:
  • Toimihenkilöpäivät 27.-28.8.2020
  • Järjestöjohdon seminaari 19.-20.9.2020
 • Webinaarit henkilöstölle: 18.9, 30.10, 27.11, 15.12.
 • Hallitusten tapaamiset
 • Partioneuvoston lausunto 28.- 29.11.2020
 • Työryhmätyöskentely jatkuu
 • Toimihenkilöwebinaari
 • Uusien luottamushenkilöiden perehdytys
 • Henkilöstön osaamiskartoitus​
 • Sopimusluonnos​
 • Piirikohtaiset keskustelut ja info-tilaisuudet
 • Sopimusneuvottelut käynnistyvät
 • Webinaarit luottamushenkilöille
 • Hallitusten päätökset uudesta henkilöstöorganisaatiosta
 • Sopimusneuvottelut ja yhteistyösopimukset
 • Uusi organisaatiomalli
 • Kehitystyön jatkaminen palvelualuekohtaisissa tiimeissä​
 • Kehitystyön jatkaminen teemakohtaisissa tiimeissä​
 • YT-menettely työtehtävien uudelleenjärjestämiseksi (ei henkilöstövähennyksiä)​
 • Työnkuvien, työsopimusten päivitys yms. käytännön asiat