Henkilöstöuudistuksen dokumentit

Kehitysprojektin dokumentointi

Kehitysprojektissa tehdään dokumentteja ja ohjelmia sekä päivitetään tarvittaessa muita partiota ja partiotyötä koskevia periaatteita. Kehitysprojektin eri vaiheista tehdään myös malleja ja suunnitelmia, jotka julkaistaan ohessa. Ne auttavat myös seuraamaan kehitysprojektin etenemistä.

Esittelymateriaali

Mallit ja suunnitelmat