Suomen Partiolaisten päätöksenteko

Suomen Partiolaisten ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva jäsenkokous. Jäsenkokouksessa päätösvaltaa käyttävät jäseninä olevat partiopiirit ja Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc), joilla on sääntöjen mukaan oikeus lähettää yksi äänivaltainen delegaatti alueensa lippukuntiin kuuluvaa alkavaa 500 jäsentä kohden. Yhdentoista jäsenyhteisön lähettämien jäsenkokousdelegaattien määrä on yhteensä n. 120.

Jäsenkokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää partioneuvosto, jonka jäsenkokous valitsee. Kullakin piirillä sekä FiSScillä on partioneuvostossa jäsen kutakin alueensa yhdistysten alkavaa 4000 jäsentä kohden. Partioneuvoston koko on puheenjohtaja ja 21 jäsentä.

Järjestön toimintaa johtaa ja päätökset toimeenpanee hallitus, johon kuuluu jäsenkokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä partioneuvoston valitsemat hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan vastaamaan heille nimettyjen toiminnanalojen kehittämisestä. Hallituksen jäsenten vastuutoiminnanalat ovat: partiokasvatus, vapaaehtoistuki, aluetyö, viestintä, talous, kansainväliset yhteydet sekä yhteiskuntasuhteet.

Toiminnanalojen kehittäminen tapahtuu käytännössä valiokunnissa, joihin hallitus nimeää jäsenet ja joista hallituksen jäsenet vastaavat kukin nimetyn toiminnanalansa mukaisesti. Valiokuntien alla toimii lisäksi useita työryhmiä, joihin valiokunnat nimeävät jäsenet.

Suomen Partiolaisten keskustoimisto sijaitsee Partioasemalla Helsingin Töölössä. Toimiston tehtävänä on yhdessä hallituksen kanssa toteuttaa toimintaa partioneuvoston hyväksymän toimintasuunnitelman sekä hallituksen erillispäätösten mukaisesti.