Kevätpäivät 2022

Partion kevätpäivät pidetään 13.3.2022 etänä

Tervetuloa Partion kevätpäiville!

Millaista muutosta haluamme lähteä vuonna 2023 partiossa luomaan yhteisen strategiamme pohjalta? Kevätpäivät kokoavat keskusjärjestön, partiopiirien ja FiSScin luottikset yhteen tämän kysymyksen äärelle. Päivän tavoitteena on luoda aihioita koko partion yhteisiksi tavoitteiksi vuodelle 2023, jonka pohjalta jatkamme toiminnansuunnittelua verkostomaisesti kevään, kesän ja syksyn aikana.

Yhteisten tavoitteiden hahmottelun lisäksi Kevätpäivät antavat mahdollisuuden kuulla ja osallistua keskusjärjestössä ajankohtaisten projektien edistämiseen – mukavasti omavalintaisesta sijainnista käsin.

 • Lauantaina 12.3. pidetään laajennettujen valiokuntien kokoukset (hybridinä, lisätietoa alla)
 • Sunnuntaina 13.3. on kaikille avoin yhteinen pääpäivämme

Ilmoittautuminen on päättynyt.

KEVÄTPÄIVÄ

Sunnuntai 13.3. on yhteinen Kevätpäivä -seminaaripäivämme

 

10-11 Yhteinen aloitus, virittäydymme ja inspiroidumme

Osallistumislinkki yhteiseen aloitukseen

Viime kesän Johtajatulien johtajat Mimi Rantanen ja Milka Hänninen johdattavat meidät boksin ulkopuolelle.

11.15-12.45 Luomme tavoitteet yhteisen toiminnansuunnittelun pohjaksi

Tarjolla on strategian alakohtien mukaiset setit. Jokainen osallistuja osallistuu yhden teeman työstöön. Ilmoittautuminen settiin tapahtuu Kevätpäiväilmoittautumisen yhteydessä. 

Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin

Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan

Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta

Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria

Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen

Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia tapoja harrastaa

Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille

Partio kehittää vapaaehtoisten osaamista monipuolisesti

Partio välittää ja huolehtii vapaaehtoisistaan

12.45-13.45 Lounastauko, emme korvaa ruokakuluja sunnuntain osalta.

13.45-14.45 Työpajatyöskentely

Jokainen osallistuja osallistuu työpajaan valitsemastaan aiheesta, ilmoittautuminen tapahtuu Kevätpäiväilmoittautumisen yhteydessä.

Vedämme yhteen strategian alakohtien tavoitteita vuodelle 2023

osallistumislinkki

 • Edellisten settien työstön tulosten ihmettelyä ja jatkojalostusta, sekä keskustelua. Siiri Somerkero

Partion asiantuntijuuden teemat - missä asioissa profiloidumme jatkossa

osallistumislinkki

 • Y-valiokunta on päivittämässä partion asiantuntijuuden teemoja ja nyt voit vaikuttaa. Mitkä ovat ne teemat, joiden esiinnostamiseen partio seuraavina vuosina panostaa? Siiri Tuovila

Kohti hiilineutraaleja suurtapahtumia

osallistumislinkki

 • Miten rakennamme polkua kohti hiilineutraalia partiota 2030 suurleireissä ja muissa isoissa tapahtumissa? Meillä on isojen projektien tekemisessä vahvaa edellisten projektien oppien hyödyntämisen kulttuuri. Tule keskustelemaan ja ideoimaan, kuinka varmistamme, että myös vähäpäästöisten toimintatapojen kehittäminen etenee lähivuosina harppauksin niin piirien kuin keskusjärjestön projekteissa. Viivi Sydänlammi ja Iiris Somervuori

Vastuullisuus Kajolla - miten ja mitä tietoa kerätä finnjamboreen johtamisen tueksi?

TÄMÄ PAJA ON VALITETTAVASTI PERUTTU

 • Kajo haluaa luoda uusia tapahtumia järjestää suurtapahtumia kestävästi. Kestävä kehitys edellyttää hyvää nykytilaymmärrystä, ja kykyä tunnistaa, mikä on tapahtuman kestävyyden kannalta olennaista. Esityksessä avataan Kajon vastuullisuustyötä ja leirillä ylileirisyyden näkökulmasta tehtyjä ratkaisuja. Paavo Tertsunen

Antirasismi - miksi se on tärkeää?

osallistumislinkki

 •  Antirasismi on aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Tässä työpajassa pureudutaan siihen, millaisin teoin partiolaiset voivat edistää antirasimia ja miksi se on tärkeää.

Valmentaja 2.0

osallistumislinkki

 • Minkälainen on uusi, vuoden 2023 alusta käyttöön otettava tapamme tarjota lippukunnille lähitukea? Tule kuulemaan uudesta mallista, keskeisinä staroina tässä tarinassa valmentajat sekä lippukuntyöntekijät, joiden työnkuvaa ja pestiä päivitetään, jotta varmistetaan jokaiselle lippukunnalle yhtälainen tuki. Huom! Jos olet käynyt aihetta käsittelevissä infoilloissa tunnet jo tämän setin sisällön. Anni Karsma ja Laura Vainio

Esittelyssä partion uusi henkilöstöorganisaatio

osallistumislinkki

 • Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat yhdessä ottaneet käyttöön uudenlaisen henkilöstöorganisaation jotta partio kasvaa, antaa taitoja elämään ja on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Henkilöstöuudistus tähtää aiempaa parempaan lippukuntatyöhön paikallisten partiolippukuntien tukemiseksi. Huom! Tämä info on suunnattu heille, jotka eivät ole aiemmin asiasta olleet kuulemassa tai keskustelemassa, eli jos olet, tämä sisältö on sinulle jo tuttua. Kaisa Leikola

15.15-16.45 Strategian kärkihankkeet esittäytyvät

Vapaaehtoisresurssistratgia

osallistumislinkki

 • Tämä setti on erityisesti suunnattu SP:n luottiksille, koska kärkihanke tarkastelee nimenomaan SP:n luottisorganisaatiota. Siiri Somerkero

Uudet tavat harrastaa partiota

osallistumislinkki

 • Jotta partio voi päästä kasvutavoitteeseen, on partion nykytilaa ja erityisesti partiolaisuuden käsitettä tarkasteltava monipuolisesti ja tunnustettava virallisesti uudet tavat osallistua toimintaan.  Projekti käynnistyy syksyn 2021 aikana. 

  Projektin tavoittena on käydä laaja keskustelu siitä, kuka on partiolainen – ja kenet laskemme mukaan jäseneksemme, kun puhumme esimerkiksi 100 000 partiolaista -tavoitteesta. Projektiryhmä arvioi vielä erikseen, mitä muita aiheita (tämän kuvauksen ulkopuolelta) otetaan työhön mukaan. Salla Rantamäki ja Jenni Kainlauri

Partion tulevaisuustaidot

osallistumislinkki

 • Partio vuonna 2040

  Zombeja ja trombeja vai kukkaketoja ja yhteiseloa? Mitä ja millaisessa ympäristössä partio on vuonna 2040? Millaisia taitoja tarvitsemme vuonna 2040? Mitä taitoja meidän tulisi kasvattaa vuonna 2040?

  Työpajassa pohditaan erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia ja pureudutaan skenaarioiden kautta siihen, mitä partiolta tulevaisuudessa odotetaan ja miten partio voi siihen vastata. Tulevaisuustaidot -kärkihankkeen tiimi: Henna, Juha, Jura, Mudi, Turkka ja Vesku

Maahanmuuttajatyön kärkihanke

osallistumislinkki

 • Kärkihankkeella varmistetaan tuki maahanmuuttajatyön johtamiselle piireissä ja luodaan yhteinen tiekartta maahanmuuttajatyön toimenpiteistä. 

  Tässä työpajassa käydään tarkempaa keskustelua siitä, kuinka maahanmuuttajatyön onnistuminen johdetaan. Käydään läpi, mitä tietoa meillä jo on mm. partion vahvuuksista ja toisaalta osallistumisen esteistä. Petra Valkonen

Hiilineutraali partio 2030

osallistumislinkki

 • Partion hiilineutraaliustavoitteen edistäminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä ja muutoksia toimintatapoihin liittyen esimerkiksi liikkumiseen, hankintoihin ja ruokaan. Toimenpiteistä tarvitaan keskusjärjestössä ja piireissä yhteisiä linjauksia, jotka koskettavat monin tavoin kaikkia vapaaehtoisiamme ja tapahtumien osallistuvia partiolaisia. Tässä työpajassa keräämme ajatuksia ja ideoita ilmastotoimenpiteiden suunnitteluun kahdesta näkökulmasta: Mitkä olisivat tärkeimpiä seuraavia toimenpiteitä keskusjräjestössä ja piireissä konkreettisten päästövähennysten saavuttamiseksi? Ja miten isojen linjausten valmistelun prosessia ja osallisuuden mahdollisuuksia pitäisi kehittää? Annika Stubbe

16.45-17 Sisaruspiiri ja heippa

osallistumislinkki

Yhteinen Teams-kanavamme

Kevätpäivien ihmettely- ja kahvitteluosuutta varten voit liittyä tapahtuman Teams-kanavalle, mikäli sinulla on pääsy ja käytössäsi partion Teams.

LAAJENNETUT

Lauantaina 12.3. pidetään laajennettujen valiokuntien kokous

Tervetuloa kevään laajennettuihin!

Laajennettujen valiokuntien kokouksiin osallistuvat laajennettujen valiokuntien nimetyt jäsenet, jotkut keskusjärjestön valiokuntien jäsenet sekä osa työntekijöistä. Ilmoittautuminen tapahtuu yhdessä Keväpäiväilmoittautumisen kanssa. 

Kokousmateriaalit

Laajennettujen valiokuntien kokousmateriaalit lähetetään kunkin laajennetun jäsenille viimeistään kuukautta ennen tapahtumaa. Jos et saa kyseistä materiaalipakettia, kysele perään oman toiminnanalasi tyypeiltä.

Hybiridikokous, valitse siis tuletko paikan päälle vai osallistutko kotoa

Laajennettunen valiokuntien kokous toteutetaan hybridinä. Voit joko tulla paikan päälle Helsinkiin Hotelli Presidenttiin, tai osallistua etänä. Huomaa kuitenkin, että ilmoajan päätyttyä et voi enää muuttaa etäkokoustamispäätöstä ja tulla sittenkin paikalle.  Jotta hybridikokous on mukava kokemus kaikille, otathan livenäkin tullessasi oman läppärin mukaan, jos mahdollista. 

Raha-asiat

Laajennettujen valiokuntien kokouskustannuksista vastaa SP:n luottisten ja laajennettujen varsinaisten, nimettyjen jäsenten osalta SP. Muiden osallistujien osalta laskutetaan osallistumismaksu piiriltä tai FiSSC:ltä.

Etäosallistujat voivat tilata itselleen ruokaa 25€ edestä kulukorvausohjeen mukaisesti.

Lähiosallistujille on tarjolla aamu- ja päiväkahvi sekä lounas. 

Ne pitkänmatkalaiset, jotka tarvitsevat yösijaa pe-la yöksi erittäin hankalien kulkuyhteyksien vuoksi, merkitsevät tarpeensa ilmoittautumislomakkeeseen. Yöpyminen tapahtuu kahden hengen huoneissa. Luotamme rehellisyyteesi tässä!

Osallistujille korvataan kokonaiskustannuksiltaan edullisimman matkareitin kulut. Kulut anotaan partion kulukorvausjärjestelmän kautta: https://kululasku.partio.fi/.  Sp:n luottisten ja laajennettujen valiokuntien jäsenten kohdalla kulu haetaan Suomen Partiolaisilta, muiden kohdalla partiopiiriltä tai FiSSc:ltä (sovithan korvattavuuden etukäteen).

Lauantain aikataulu:

aamulla: saapuminen tai sohvalle asettuminen

10-10.45 Yhteinen aloitus (teams, kokouslinkki tässä)

11.00 Laajennettujen valiokuntien kokoukset alkavat

12.30 Lounastuko

Laajennetun valiokunnan kokous jatkuu

15.30 päiväkahviaika

Päivä päättyy kunkin laajennetun valiokunnan kokousaikataulujen mukaisesti.

Tarjolla ei ole yhteistä iltaohjelmaa. 

 

Ohjeita

 

Kevätpäivien kaikki osuudet tehdään Teams-tapaamisina, joihin voit osallistua, vaikkei sinulla olisi partion tunnareita. 

Kevätpäivät tapahtuvat myös omassa Teams-ryhmässä, johon lisätään automaattisesti ilmoittautuneet, joilla on @partio.fi -osoite. Jos haluat hypätä mukaan partion 0365-ympäristöön, tsekkaa ohjeet partion tunnusten luomiseen alta. 

Käyttöohjeita teamsin käyttöön: 
 
Ohjeet partion 0365-tunnusten luomiseen (ei tarpeen, jos haluat vain osallistua työpajoihin)

Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 

Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihiisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 

Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 

Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 

Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta.

Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

(Listan lähde: Allianssi)

Tapahtuman häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Petra Valkonen ja Anna Bryk. Molemmat etu.suku@partio.fi