Olet täällä

Kansainvälisyyden avoimet pestit

Hae pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä. 


 

Euroopan Jamboree 2020 Puola: Suomen joukkueenjohtaja (johtajapari)

Pestin sijainti organisaatiossa: Kansainväliset yhteydet, SPH:n alainen projekti

Pestin pituus: 2018-2020

Johdettavien määrä: enemmän kuin 10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä.

Pestin kuvaus:

 • SP:n virallisen leirimatkan järjestäminen Euroopan Jamboreelle Puolaan heinä-elokuussa 2020. Kohderyhmänä kaikki yli 14 vuotiaat partiolaiset, joukkueen koon odotetaan olevan yli 500 hlö. 
 • joukkueen johtoryhmän pestaaminen ja johtaminen
 • leirimatkan kokonaisuuden hallinta ja johtaminen

 Mitä taitoja tai kokemusta tarvitaan:

 • kokemusta kokonaisuuksien johtamisesta (esim. aiempaa projektijohtajakokemusta)
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa      
 • sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen & kirjallinen)
 • vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ihmisiä
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja 
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista

Mitä pestissä pääsee oppimaan:

 • projektiosaamista, suuren projektin johtamista
 • kansainvälisessä ympäristössä toimimista
 • yhteistyötaitoja

Millaisia johtamistaitoja pestissä pääsee harjoittelemaan:

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, henkilöiden johtaminen)
 • itsensä johtamisen taitoja (ajankäyttö, elämänhallinta, itsensä motivointi)
 • tiimin johtamista

Pestistä antaa lisätietoja ja hakemukset vastaanottaa: Henni Varhimo, leirimatkavastaava, kansainvälisten yhteyksien valiokunta (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Lisätietoja: Joukkueen johtajiksi valitaan johtajapari.  Voit hakea joukkueenjohtajaksi yksin tai parina. Mikäli haette parina, kerrottehan mikä tekee teistä tehokkaan ja pätevän johtajaparin. Mikäli haet yksin mainitse asioita joissa toivot johtajaparisi täydentävän omaa osaamistasi ja kuvaile minkälaisen johtajaparin kanssa uskoisit olevasi parhaimmillasi. Lisätietoja leiristä: www.ej2020.org.

 


 

 

Jamboree 2019: Turvallisuusmestari

 

Pestin päävastuut:

 • Osallistuu palveluosa-alueen toimintojen suunnitteluun ja järjestämiseen, erityisesti turvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • Toimia asiantuntijana turvallisuussuunnitelman ja kriisitilanteiden toimintasuunnitelman tuottamisessa riskiarvion pohjalta

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

 • Sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen/kirjallinen)
 • Organisointikykyä
 • Turvallisuuslähtöistä ajattelutapaa
 • Kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista
 • Innostusta ja töihin tarttuvaa asennetta

Pestissä eduksi katsotaan:

 • Aiempi Jamboree- tai suurleirikokemus
 • Kokemus kriisisuunnittelusta ja -johtamisesta
 • Neuvottelutaidot

Pestissä pääsee kehittämään:

 • Projektiosaamista, suuren projektin riskienhallintaosaamista
 • Yhteistyö-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Kansainvälisessä partioympäristössä toimimista

Pestin pituus: 2018–2019

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii aikaa viikoittain ja kiireisimpänä aikana varmasti päivittäin, eikä yhtä aikaa kannata olla muita isoja pestejä. Pesti alkaa heti.

Turvallisuusmestarin rekrytoinnista vastaa palvelupäällikkö Risto Lievonen. Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi suoraan hänelle (etunimi.sukunimi(at)partio.fi).

Hakuaika päättyy 15.1.2018

 


 

Globaalikasvatusmestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelma, Satahanka

Pestin pituus: Syksy 2017 - 2018

Johdettavien määrä: 11

Pestaajan yhteystiedot: Anna Nyrhinen, Nypä, anna.nyrhinen@partio.fi, 050-4686836

Pestin kuvaus: Globaalikasvatusmestari johtaa ja vastaa lahden ohjelmasta leirillä. Lahti on osa SP:n projektia, jossa keskitytään eri kulttuureihin, siirtolaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Tarvittavaa ohjeistusta ja tukea saa SP:n globaalikasvatushankkeen vastuuhenkilöiltä ja dokumenteista. Globaalikasvatusmestari rekryää tarvittavan henkilöstön tiimiinsä. Hän ideoi ja toteuttaa yhdessä ohjelmatiiminsä sekä staabin ohjelmajohtajien kanssa globaalikasvatuslahden ohjelman. Globaalikasvatuslahden mestarin tukena on rantaohjelmien päällikön lisäksi ohjelmajohtajat sekä kasvatuskoordinaattori.

Pestissä pääsee toteuttamaan unohtumatonta ohjelmaa leiriläisille.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Hakijalta toivotaan nykyisen partio-ohjelman suurpiirteistä tuntemusta (ikäkaudet, jne.) sekä motivoitunutta, innostunutta asennetta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee kehittämään omaa johtamistaitoa  sekä Pestissä kehittämään taitoja luoda kumppanuuksia ja yhteistyötä myös partion ulkopuolisten tahojen kanssa. Pestissä pääsee harjoittelemaan ryhmän johtamista, toiminnan suunnittelua ja itsensä johtamista. Lisäksi pestissä pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja visioitaan globaalikasvatuslahden toimintaan liittyen.

Lisätietoja: Anna Nyrhinen, Satahangan ohjelmajohtaja anna-nyrhinen@partio.fi puh. 050-4686836


 

Globaalikasvatushanke 2017-18, hankkeen koulutustiimin jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Globaalikasvatushanke 2017-18 Globaalit muuttoliikkeet, hanketyöryhmä

Pestin pituus: 1 vuosi

Johdettavien määrä: 1

Pestaajan yhteystiedot: Annina Kainu, annina, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745

Pestin kuvaus: SP:n Globaalikasvatushanke 2017-18 järjestää vuonna 2018 kaksi koulutustapahtumaa globaalikasvatukseen ja hankkeen aiheeseen (Globaalit muuttoliikkeet) liittyen. Etsimme lisävoimia hankkeen koulutustiimiin, joka koordinoi näiden koulutustapahtumien järjestämistä.

Pestissä pääset oppimaan lisää globaalikasvatuksesta ja kehittymään kouluttajana. Voit kehittää globaalikasvatuskoulutusta ja toimia yhteistyössä muiden globaalikasvatusta tarjoavien järjestöjen kanssa. Voit vaikuttaa siihen, että globaalikasvatus partiossa on mahdollisimman laadukasta ja tavoittaa partiolaisia ympäri Suomea. Ja pääset toimimaan osana huipputiimiämme!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kokemus globaalikasvatuksesta ja koulutuksen järjestämisestä on hyödyksi pestissä, mutta voit tulla mukaan myös kartuttamaan taitojasi. Tärkeintä on kiinnostus aiheeseen eli globaalikasvatukseen ja globaaleihin muuttoliikkeisiin, ja into olla mukana tekemässä laadukasta ja kiinnostavaa koulutusta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä opit lisää globaalikasvatuksesta, kouluttamisesta ja koulutustapahtumien järjestämisestä. Halutessasi voit tehdä ja oppia myös muita hankkeeseen liittyviä tehtäviä, esimerkiksi viestintää ja yhteydenpitoa kumppanijärjestöihin. Pestissä toimit tiimin jäsenenä, ja sovitte itsenäisesti, miten jaatte tehtävät ja toteutatte koulutukset.

Lisätietoja: Annina Kainu, Globaalikasvatushanke 2017-18, hanketyöryhmän pj, annina.kainu@partio.fi, 050 525 5745; Jenni Viitanen, SP:n kv-koordinaattori, jenni.viitanen@partio.fi


 

Jamboree 2019: Leirilippukunnanjohtaja (LLPKJ) 

Pestin sijainti organisaatiossa: Jamboree 2019 Suomen joukkue

Pestin pituus: 2017-2019

Johdettavien määrä: 11

Pestaajan yhteystiedot: Katriina "Kake" Rauman, -, katriina.rauman@partio.fi, 0407649720

Pestin kuvaus: Lähde mukaan johtamaan kansainvälistä partiomatkaa! Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestää leirimatkan maailmanjamboreelle Pohjois-Amerikkaan kesällä 2019. Leirille odotetaan yli 40 000 partiolaista 150 maasta. Suomesta lähdetään matkaan isolla joukkueella. Jamboreen kohderyhmänä ovat kaikki yli 14-vuotiaat partiolaiset. Luvassa on sekä tekijöille että osallistujille ainutlaatuinen kansainvälinen partiokokemus.

Leirilippukunta on 36 leiriläisen muodostama ydinyksikkö, jota johtaa neljä leirilippukunnanjohtajaa. LLPK-johtajistoja muodostetaan yhtä paljon kuin Suomen joukkueeseen syntyy leirilippukuntia (arvio 12–20 leirilippukuntaa).

Jokaisesta johtajistosta yksi nimitetään vastaavaksi leirilippukunnanjohtajaksi. Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja hänellä on aiempaa jamboreekokemusta. Tehtävää voi hakea itsenäisesti, johtajaparin kanssa tai valmiina nelikkona.

Pestin päävastuut: 

- Vastata ennen leiriä leirilippukunnan tapaamisista ja ryhmäytymisestä.

- Leirilippukunnanjohtajat matkustavat jamboreelle leiriläisten kanssa osallistuen joko oheismatkalle tai joukkueen jamboreematkalle. Leirilippukunnanjohtajat eivät siis voi tehdä omatoimimatkaa.

- Huolehtia siitä, että jamboreen aikana leirilippukunnan arki pyörii.

- Huolehtia leirilippukunnan leiriläisten (ja johtajiston) hyvinvoinnista.

- Suunnitella iltaohjelmaa leirin aikana muutamaksi illaksi.

Leirilippukunnanjohtajan pestissä pääset kokemaan jamboreen yhdessä leiriläisten kanssa. Leirilippukunnan ennakkotapaamisissa minttiin hiottu yhteishenki sekä yhdessä suunniteltu leirilippukunnan portti, rekvisiitta ym. tekevät leirilippukunnasta yhtenäisen ja tiiviin joukon jo ensimmäisestä jamboreepäivästä lähtien. Leirilippukunnanjohtajalla on siis erittäin tärkeä rooli leirilippukunnan muotoutumisessa jo ennen jamboreeta ja pääset kokemaan ainutlaatuisen partioelämyksen aitiopaikalta!

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus:

- Vastaavan LLPKJ:n tulee olla vähintään 22-vuotias ja häneltä edellytetään aiempaa jamboreekokemusta

- Muiden LLPKJ:n kohdalla aiempi jamboreekokemus on eduksi

- Kykyä soveltaa partion kasvatustavoitteita

- Organisointikykyä ja johtamistaitoja 

- Kykyä toimia monikulttuurisessa ympäristössä 

- Kokemusta nuorten ohjaamisesta/johtamisesta  

Pestissä pääsee oppimaan: - -

Lisätietoja: Kiinnostuitko pestistä? Ota yhteyttä! Haastatteluista ja pestauksesta vastaavat Suomen joukkueen osallistujapäälliköt Liina Mansukoski ja Katriina Rauman (etunimi.sukunimi(at)partio.fi)