Olet täällä

Muut avoimet pestit

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.

Ansiomerkkiryhmän jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: SP:n ansiomerkkiryhmä

Pestin kesto: 2v

Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Pestissä toimitaan keskusjärjestön ansiomerkkiryhmän jäsenenä, osallistutaan ryhmän työskentelyyn mihin kuuluu mm. kaikkien keskusjärjestön ansiomerkkiehdotusten käsittely ja päätökset, ansiomerkkijärjestelmän kehittäminen, tiedotus ja viestintä ja yhteydenpito piirien ryhmien kanssa. 

Henkilöllä tulee olla kokemusta ansiomerkkijärjestelmästä ja ehdotusten käsittelystä. 

Lisätiedot: puheenjohtaja Hanna Pärkö, hanna.parko@gmail.com, 050 347 8747


 

T&K-ryhmän puheenjohtaja

Pestin kuvaus: T&K-ryhmä on vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista ja kokeilukulttuuria partiossa. Ryhmä koordinoi, toteuttaa ja tukee kaikkia järjestön piirissä tehtäviä tutkimushankkeita, kehittää järjestön analytiikkaa sekä auttaa kehittämään järjestön toimintaa ketterämmäksi ja nopeammin kehittyväksi.

Puheenjohtajana tehtävänäsi on

 • johtaa asiantuntijaryhmää
 • pitää yhteyttä järjestön johtoon ja muihin toiminnanaloihin
 • antaa strategista ohjausta tutkimus- ja kehittämistyöhön ja
 • Toimia T&K:n kasvoina järjestön johtoa, esimerkiksi hallitusta ja Partioneuvostoa kohtaan
 • viime kädessä vastata yhdessä puheenjohtajiston kanssa siitä, miltä tiedolla johtaminen partiossa näyttää

Pestin tehokas toteuttaminen edellyttää:

 • vahvoja johtamis- ja projektinhallintataitoja
 • hyvää ymmärrystä tutkimustoiminnasta ja analytiikasta
 • partiotoiminnan laaja-alaista tuntemusta ja kehittämiskohteiden ideointia sen ja tuotetun tiedon perusteella
 • kykyä toimia tiedolla johtamisen puolestapuhujana niin henkilökohtaisen esimerkin kuin osaamisenkin kautta
 • esiintymistaitoja
 • kykyä verkostoitua ja luoda arvoa eri puolilla järjestöä

Pesti on joustava, mutta vaativa. Samalla se on toki erittäin palkitseva, koska pääset työskentelemään suoraan sen parissa mihin suuntaan Suomen Partiolaisia tulevina vuosina kehitetään, asiasta päättävien kanssa.

T&K-ryhmä kokoontuu nelisen kertaa vuodessa, minkä lisäksi puheenjohtajan oletetaan osallistuvan järjestön johdon seminaareihin, huolehtivan yhteyksistä järjestön muihin toiminnanaloihin ja johtavan ryhmän toimintaa kokousten välillä. Ajankäyttö riippuu tavasta toteuttaa pestiä, mutta alkaa noin viidestä tunnista viikossa.

Pestiesimiehenä toimii SP:n varapuheenjohtaja, vuonna 2018 Lasse Roiha. Pestin tukena on järjestön johto, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vastaava työntekijä sekä erinomainen ja motivoitunut T&K-ryhmä.

Lisätiedot: Lasse Roiha, etunimi.sukunimi@partio.fi