Olet täällä

Talousvaliokunnan avoimet pestit

Hae pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorten vapaaehtoisjärjestö, jolla on 65.000 jäsentä. Partiossa lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi, itseensä ja tulevaisuuteen luottaviksi maailmankansalaisiksi. Tämän mahdollistavat noin 25 000 aktiivista vapaaehtoista. Suomen Partiolaisten keskusjärjestöpestissä pääset antamaan panoksesi muiden vapaaehtoisten työn tukemiseen, kehittämään itseäsi, hankkimaan osaamista ja ennen kaikkea nauttimaan yhdessä tekemisestä partiohengessä.


 

Talousvaliokunnan jäsen (talous tai varainhankinta)

Pestin sijainti organisaatiossa: Talousvaliokunta

Pestin pituus: Kaksi vuotta

Pestin kuvaus: 

Haettavat luottamushenkilöt tulevat toimimaan sekä koko talousvaliokunnan kokoonpanossa että pienemmässä vastuualueen työryhmässä vastaten erityisesti tietystä vastuualueesta. Pestiin kuuluu myös oman pestin ja ryhmän toimintatapojen kehittäminen.

Pestattavat henkilöt vastaavat ensisijaisesti joko järjestötalouden kehittämisestä ja seurannasta tai järjestön varainhankinnan kehittämisestä. Molempiin vastuualueisiin pestataan useita luottamushenkilöitä, joiden keskinäinen työnjako sovitaan pestikeskustelun yhteydessä pestattavien toiveiden ja osaamisen mukaan.

Vastuualueista talouden kehittäminen ja seuranta pitää sisällään budjetoinnin kehittämisen ja seurannan, riskihallinnan kehittämisen ja projektikontrollin. Varainhankinta kattaa nykyisten varainhankintakampanjoiden kehittämisen sekä uusien varainhankintamuotojen suunnittelun.

Sinulta toivomme:  Aikaisempi kokemus joko taloushallinnosta tai varainhankinnasta on pestissä erittäin suotavaa. Järjestötalouden tai myynnin tunteminen helpottaa pestin hoitamista.             

Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Pestissä saa monipuolisen käsityksen talouden ja varainhankinnan johtamisesta suuressa järjestössä. Pestissä saa myös kokemusta toimintatapojen kehittämisestä ryhmässä.  

Lisätietoja: Kaikissa rooleissa toimitaan yhteistyössä järjestön toimihenkilöiden kanssa, jotka vastaavat käytännön toimista.

Pesti käsittää noin kuusi talousvaliokunnan kokousta vuodessa ja 4–6 työryhmäkokousta sekä niiden valmistelut. Pestiin kuuluu myös itsenäinen työskentely kokousten välissä. Lisäksi toivotaan osallistumista Suomen Partiolaisten luottamushenkilöiden yhteisiin tapahtumiin sekä pestikohtaisesti muihin tarpeellisiin tapahtumiin."

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: Valiokunnan puheenjohtaja Pekka Hankela, pekka.hankela@partio.fi, 0405380238


 

UX-asiantuntija (2 kpl)

Pestin sijainti organisaatiossa: IT-ryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista)

Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Tässä pestissä pääsee vaikuttamaan konkreettisesti siihen miten partion järjestelmät toimivat. Lisäksi pääset toimimaan projektiryhmissä kokeneiden IT-ammattilaisten kanssa.

Pestin tarkempi sisältö: Toimit osana it-ryhmää käytettävyysasiantuntijana SP:n IT-järjestelmien kehittämisessä.

Sinulta toivomme: Sinulla on opintojen tai työn kautta kokemusta käytettävyyden kehittämisestä ja arvioimisesta. Voit kuitenkin hyvin olla vasta opiskelija.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Pääset perehtymään partion IT-järjestelmiin ja tutustumaan käytettävyyden kehittämisen työkaluihin projektien tarpeiden ja oman kiinnostuksesi mukaan.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja: Käytettävyystestausten järjestämistä.

Lisätietoja pestistä sinulle antaa: Juha Mäenalusta, IT-ryhmän puheenjohtaja, juha.maenalusta@partio.fi

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: Juha Mäenalusta, IT-ryhmän puheenjohtaja, juha.maenalusta@partio.fi

 


 

Projektikoordinaattori

Pestin sijainti organisaatiossa: IT-ryhmä

Pestin pituus: 2 vuotta

Vapaaehtoisen roolit, jossa pestissä toimitaan: Osaaja (Tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan. Jokaisella on osaamista), Ohjaaja (Vapaaehtoisen henkilökohtaisen kehityksen tukija)

Johdettavien määrä: 0

Pestin kuvaus: Partiokentällä on useita avoimen lähdekoodin it-projekteja, esimerkiksi https://github.com/partio-scout :issa. Seuraat näiden tilaa ja koordinoit kehitystä vastaamaan partion tarpeita.

Pestin tarkempi sisältö: Koordinoit partion open source-ohjelmistoprojektien kehitystä. Olet IT-ryhmän jäsenenä, jotta pysyt ajan tasalla partion IT-järjestelmistä.

Sinulta toivomme: Sinulla on perustiedot partiosta ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteista.

Pestissä saat mahdollisuuden oppia: Saat kattavan kuvan partion IT-kentästä.

Pestissä saat mahdollisuuden harjoitella seuraavia johtamistaitoja: Vapaaehtoisten verkoston koordinointia.

Lisätietoja pestistä sinulle antaa: Juha Mäenalusta, IT-ryhmän puheenjohtaja, juha.maenalusta@partio.fi

Pestiesimiehenä pestissä toimii ja hakemukset vastaanottaa: Juha Mäenalusta, IT-ryhmän puheenjohtaja, juha.maenalusta@partio.fi