Olet täällä

Yhteiskuntasuhteiden avoimet pestit

Voit hakea pestiä ottamalla yhteyttä ilmoituksessa mainittuun henkilöön. 


 

Kuntavaikuttamisesta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Annakaisa Tikkinen, Ak, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Pestin kuvaus: Pestissäsi tuet ja koordinoit partiolaisten vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Kuntavaikuttamisen erityinen tavoite on harrastustakuun edistäminen kunnissa. Tämän lisäksi osallistut yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen.

Pestissä tuotetaan materiaalia kuntavaikuttamiseen piirien ja lippukuntien hyödynnettäväksi. Lisäksi pestissä koordinoidaan SP:n harrastustakuuvaikuttamista. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulta toivomme kiinnostusta harrastustakuuseen sekä kunnallisen päätöksenteon ja yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta.

Pestissä pääsee oppimaan: Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Lisätietoja: Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdevaliokunnan pj Annakaisa Tikkinen, 040 356 6082, annakaisa.tikkinen@partio.fi

Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli olisit kiinnostunut toiminaan valiokunnan johtotehtävissä.


 

Y-traineekoulutuksesta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Annakaisa Tikkinen, Ak, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Pestin kuvaus: SP järjesti yhteiskuntasuhdetraineekoulutuksen 15-29-vuotiaille partiolaisille vuosina 2016-17 Erasmus-rahoituksella. Mikäli saamme rahoitukselle jatkon koulutuskokonaisuutta on tarkoitus jatkaa vuosina 2018-19. Etsimme nyt johtajaa koulutukselle hiomaan konseptia  sekä koordinoimaan ja toteuttamaan koulutuksen lähijaksoja. Tämän lisäksi osallistut yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion  vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen.

Pestiin sisältyy kahden y-traineekoulutusjakson suunnittelu ja toteutus. Tarkoituksena on lisätä nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua sekä vahvistaa partiolaisten yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Koulutusjaksoilla käsitellään sekä vaikuttamisen yleisiä valmiuksia että partiolle keskeisiä vaikuttamisteemoja. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulta toivomme Kiinnostusta koulutuskokonaisuuksien rakentamiseen sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta.

Pestissä pääsee oppimaan: Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Lisätietoja: Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdevaliokunnan pj Annakaisa Tikkinen, 040 356 6082, annakaisa.tikkinen@partio.fi

Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli olisit kiinnostunut toiminaan valiokunnan johtotehtävissä.


 

Koulutus- ja kasvatusrajapinnasta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Annakaisa Tikkinen, Ak, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Pestin kuvaus: Pestissäsi tarkastelet partion koulutusjärjestelmää sekä ohjelmatyötä yhteiskuntasuhteiden silmälasien lävitse. Miten aktiivisen kansalaisuuden periaatteet näkyvät koulutuksessa ja ohjelmassa? Millaisia taitoja lippukunnissa ja piireissä tarvitaan, jotta partion toimintaedellytykset voidaan turvata? Tämän lisäksi osallistut yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen.

Tuot yhteiskuntasuhteiden näkemyksen SP:n koulutusjärjestelmän ja ohjelmatyön kehittämiseen. Olet myös miettimässä, miten eri ikäkaudet huomioidaan partion vaalikampanjoissa. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulta toivomme kiinnostusta partion koulutus- ja ohjelmatyöhön sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta.

Pestissä pääsee oppimaan: Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Lisätietoja: Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdevaliokunnan pj Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli olisit kiinnostunut toiminaan valiokunnan johtotehtävissä.


 

Piirituesta vastaava yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen

Pestin sijainti organisaatiossa: Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunta

Pestin pituus: 1-2 vuotta

Johdettavien määrä: 0

Pestaajan yhteystiedot: Annakaisa Tikkinen, Ak, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Pestin kuvaus: Piirituesta vastaavana jäsenenä pääset tukemaan ja kehittämään yhteiskuntasuhteiden toteutusta piireissä. Y-toiminta on melko uutta, joten eri piireissä sitä toteutetaan eri laajuuksissa – sinulta löytyy kyky sparrata kaikkia. Tämän lisäksi osallistut yhdessä yhteiskuntasuhdevaliokunnan kanssa partion vaikuttamistyön ja kumppanuuksien kehittämiseen.

Kehität yhteiskuntasuhdevaliokunnan piireille tarjoamaa koulutusmateriaalia ja teet yhteistyötä piirien yhteiskuntasuhdevastaavien kanssa. Pestissä on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Pestiin sisältyy kuukausittainen osallistuminen SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnan kokouksiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sinulta toivomme kokemusta piiritoiminnasta sekä yhteiskuntasuhteiden ymmärtämistä jonkinlaisen aiemman kokemuksen kautta.

 

Pestissä pääsee oppimaan: Partion yhteiskuntasuhteiden sekä strategisten kumppanuuksiemme koordinoimista ja kehittämistä. Laajan kokonaisuuden hallintaa, kehittämistä ja johtamista.

Lisätietoja: Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdevaliokunnan pj Annakaisa Tikkinen, annakaisa.tikkinen@partio.fi, 040 356 6082

Muuta: Ilmoitathan hakemuksessasi, mikäli olisit kiinnostunut toiminaan valiokunnan johtotehtävissä.