123 Johtajan tärkein työkalu vuorovaikutustilanteissa – aktiivinen kuuntelu ja coachaava lähestyminen