Olet täällä

100 uuden tavan avulla uudistetaan partiota

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla partiossa käynnistyy tänä vuonna erilaisia kokeiluja, joilla helpotetaan harrastamisen aloittamista. Tiedossa on esimerkiksi kaikille avoimia purjehduksia, retkitarvikelainaamoja, partiotoiminnan järjestämistä kouluilla ja hiihtokeskuksissa sekä pop up -toimintaa nuorille tutuissa paikoissa.  

Erilaisia uusien toimintatapojen kokeiluja tullaan tekemään vuosien 2017-2018 aikana yli 200 lippukunnassa, 9 partiopiirissä, ruotsinkielisessä partiojärjestö FiSScissä sekä keskusjärjestössä. Parhaat ratkaisut kootaan yhteen ja jaetaan koko partioliikkeen käyttöön.  

Partion tavoitteena on madaltaa harrastamisen kynnystä. Kynnys harrastukseen mukaan tulemiseen saattaa olla osalle lapsista ja nuorista tavallista korkeampi esimerkiksi kulttuurisista, kielellisistä, fyysisistä tai taloudellisista syistä.  

Hankkeitten ja kokeilujen tuloksia voit seurata jatkossa www.100uuttatapaa.fi -sivuilta.  

Partio oli evankelis-luterilaisen kirkon vuosittaisen Yhteisvastuukeräyksen kotimaan erityiskohde vuonna 2016 ja partiolaiset myös osallistuivat aktiivisesti keräämiseen. 2016. Keräyksen tuotoilla partiolaiset ehkäisevät nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla eri puolilla Suomea. 

 

Kuva: Markus Perko