Olet täällä

Heta Hyvärinen on valittu VBL:n projektikoordinaattoriksi

Heta Hyvärinen aloittaa Value Based Leadership -koulutuksen projektikoordinaattorina 1.1.2018. Heta on aiemmin työskennellyt toiminnanjohtajana Luonto-Liitossa ja sen Uudenmaan piirijärjestössä sekä Eettisen kaupan puolesta ry:ssä. Lisäksi hän on toiminut Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-nuorisoverkoston koordinaattorina. Hetan ydinosaamistaan ovat järjestötyön johtaminen, varainhankinta, projekti- ja hanketyö sekä luonto- ja ympäristöasiat ja globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset.

Koulutukseltaan Heta on filosofian maisteri sekä luonto- ja eräopas. Hän on myös kahden päiväkoti-ikäisen lapsen äiti.

Projektikoordinaattorina Hetan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat koulutusohjelman rahoituksen hankkiminen, nykyisten kumppanuuksien hoitaminen sekä kurssien järjestämisen tukeminen ja koulutuskokonaisuuteen liittyvien tehtävien hoitaminen yhdessä vapaaehtoisista asiantuntijoista koostuvan ryhmän kanssa. Tehtävä on määräaikainen (perhevapaan sijaisuus) ajalla 1.1.-30.11.2018.