Olet täällä

Kannanotto: Partiolaiset huolissaan globaalikasvatuksen tulevaisuudesta

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on huolissaan järjestöjen mahdollisuudesta tehdä globaalikasvatustyötä jatkossa myös oppilaitostyön ulkopuolella vapaaehtoisten voimin. Ulkoministeriö ja Opetushallitus suunnittelevat kehitysviestintä- ja globaalikasvatustukimuodon uudistamista siten, että globaalikasvatustukea voisivat hakea vain opetuksen järjestäjät.

Suomen Partiolaiset ymmärtää tavoitteen parantaa tuen vaikuttavuutta, mutta näemme myös, että järjestöjen toteuttama globaalikasvatus on ollut erittäin vaikuttavaa ja kustannustehokasta, koska sitä on tehty pitkälti vapaaehtoisvoimin ja tukeutuen järjestöjen olemassa oleviin rakenteisiin. Pelkästään partiossa tehdään vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö asettaa omat haasteensa vapaaehtoistyölle ja toisaalta valtakunnallisuus kärsii.

Globaalikasvatukselle saatu rahoitus ollut partiolle todella tärkeää, koska sen avulla ollaan saatu globaalikasvatus osaksi muuta toimintaa erityisesti isoissa tapahtumissa ja tavoitettu tuhansia lapsia, nuoria ja myös aikuisia. Olemme tavoittaneet ja koskettaneet elämyksellisellä sisällöllä myös niitä, jotka eivät itse etsiytyisi aiheiden pariin. Partiossa nuoret pääsevät myös itse suunnittelemaan ja toteuttamaan globaalikasvatuksen sisältöjä toisille lapsille ja nuorille.

Tuen avulla globaalikasvatusta on voitu toteuttaa elämyksellisesti ja vaikuttavasti. Ilman tukea tähän ei olisi ollut mahdollisuutta. Partioleireillä on toteutettu asioita, joita ei kouluissa pystyttäisi tekemään mm. päivän mittainen pakolaissimulaatio metsässä. Viimeisimmät hankkeet ovat liittyneet lasten oikeuksiin kriisitilanteissa (2015-2016) ja globaaleihin muuttoliikkeisiin (2017-2018).

Tuki on tarjonnut myös luontevan alustan järjestöyhteistyölle, partio on tehnyt yhteishankkeita mm. Planin, SPR:n, IOM:n ja Pakolaisavun kanssa.

Partion hankkeet on toteutettu valtakunnallisesti, vapaa-ajalla ja vapaaehtoisten voimin. Partiolla tuskin on mahdollisuutta olla jatkossa mukana jos hankehaku rajataan opetuksen järjestäjiin. Olemme myös huolissamme globaalikasvatukseen keskittyvien asiantuntijajärjestöjen toiminnan edellytyksistä kun järjestöjen rahoitusta on leikattu aiemminkin. Kenen kanssa koulut jatkossa tekevät yhteistyötä jos näitä järjestöjä ei tuen loppumisen jälkeen enää ole? Toivommekin, että järjestöjä ei rajattaisi kokonaan haun ulkopuolelle. Kannatamme kyllä lämpimästi globaalikasvatuksen lisäämistä kouluissa.

Partion toteuttamia globaalikasvatushankkeita

Lasten oikeudet kriisitilanteissa (2015-2016)

  • Suurleiri Roihulla, leirillä osallistujia 17 000: Lapsen oikeuksiin keskittyvässä ohjelmalaaksossa vieraili päivittäin 1000 pääasiassa 12-15 vuotiasta partiolaista eli 6000 henkeä noin viikon kestävän leirin aikana. Laakso toteutettiin yhdessä Plan International Suomen kanssa.
  • Roihulla myös Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemaan liittyvä keskustelutilaisuus, pakolaissimulaatio Suomen Punaisen Ristin kanssa sekä Global Development Village, jossa paikalla paljon järjestöjä.
  • Lisäksi hankkeessa toteutettiin ohjelmaa 2015 Johtajatulille (n. 1000 osallistujaa) ja 15-17 vuotiaiden Explo tapahtumaan (1200 osallistujaa).

Globaalit muuttoliikkeet (2017-2018)

  • Yhteistyökumppaneina SPR, Suomen Pakolaisapu, IOM.
  • Hanke lisää nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä sekä antaa työkaluja osallistua kriittisesti ja moninäkökulmaisesti maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan.
  • Hankkeessa tuotetaan ohjelmaa suurleireille ja tapahtumiin (n. 8 tapahtumaa, 500-5000 osallistujaa per tapahtuma).

Lisätietoja partion toteuttamista hankkeista http://parempimaailma.partio.fi/globaalikasvatus/globaalikasvatushankkeet/

Kepa ry:n tiedote asiasta https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/jarjestojen-globaalikasvatu...

Lisätiedot
Helka Otsolampi
Edunvalvonnan koordinaattori
puh. 040 7303024
helka.otsolampi@partio.fi