Olet täällä

Opitun tunnustamisen merkitys kasvaa

Työelämän murroksessa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen nousevat yhä tärkeämmiksi. Suomen Partiolaisten ja Sitran julkaiseman Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta -oppaan julkistustilaisuudessa perjantaina puhunut Opetus -ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen painotti, että työtä osaamisen tunnustamiseksi tulee jatkaa.

Osassa oppilaitoksissa vapaaehtoistyöstä voi saada opintopisteitä tai vapaaehtoistyöstä voi jopa olla pakollinen osa tutkintoa. Koulun ulkopuolella opittua olisi kuitenkin mahdollista hyödyntää yhä laajemmin, jos taidot tunnistettaisiin paremmin.

”AHOTointia eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on ollut jo pitkään, mutta tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut tutkintoaikoihin. Voitaisiin siis sanoa, ettei omaa osaamista osata sanoittaa. Pidänkin erittäin tärkeänä, että tätä työtä tehdään myös jatkossa”, Lehikoinen sanoi.

Harrastus -ja vapaaehtoistoiminnassa opitun tunnustamista on hidastanut se, ettei valmiita käytäntöjä ole ollut. Käytäntöjen luominen on tärkeää, sillä korkeakoulut ovat aina itse vastuussa tutkintojensa laadusta. Vastuu opitun tunnustamisessa on siis suuri.

”Tulee syntyä dokumentoitua osaamista eikä kilpailua retorisella osaamisella”, Lehikoinen huomautti.

Julkistustilaisuudessa muistutettiin myös, että osaamisen näkyväksi tekeminen voi lisätä motivaatiota tehdä vapaaehtoistyötä. Samalla vapaaehtoistyön arvo kasvaa entisestään.

”Vapaaehtoissektori ei ole olemassa vain siksi, että opittaisiin jotain hyödyllistä. Sillä on merkittävä kasvatuksellinen funktio ja itseisarvo sinällään”, Lehikoinen muistutti.

Partio edelläkävijä osaamisen tunnustamisessa

Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta -oppaaseen on koottu muun muassa yhdeksän askeleen prosessi järjestössä hankitun osaamisten tunnistamiseen, kuvaus partion koulutusten validoinnista sekä tietoa sähköisistä osaamismerkeistä ja osaamisperustaisesta vapaaehtoistoiminnasta.

Artikkeleita oppaaseen on tuottanut Suomen Partiolaisten ja Sitran lisäksi myös Opintokeskus Sivis sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.  Opas on suunnattu erityisesti järjestöjen käyttöön, mutta sitä voi hyödyntää myös jokainen oman harrastuksista hankitun osaamisensa sanoittamista pohtiva.

Seminaarissa puhunut Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Antti Reinikainen painotti julkaisun ajankohtaisuutta.

”Oman osaamisen sanoittaminen on uusi kansalaistaito. Osaamisen näkyväksi tekeminen ei tee harrastuksesta koulua tai vapaaehtoistyöstä palkkatyön jatketta, vaan se voi parhaimmillaan lisätä motivaatiota vapaaehtoistyöhön”, Reinikainen huomautti.

Partiossa esimerkiksi Roihuakatemia on antanut monella mahdollisuuden yhdistää partiossa hankitun osaamisen opintoihin ja työelämään. Partion puitteissa on mahdollista tehdä jopa opinnäytetöitä ja jo vapaaehtoispesteihin rekrytoitaessa on haluttu kertoa, millaisia taitoja työssä voi oppia.

”Yhteiskunta ei vielä ymmärrä oppimisen kokonaisvaltaisuutta. Kun osaamista tunnustetaan, on samalla annettava myös lupaus laadusta eli tuotteen tulee olla kunnossa. Vapaaehtoistyössä saatua osaamista pitää siis osata tuotteistaa”, partion kasvatusjohtaja Timo Sinivuori muistutti.

 

Opas luettavissa: Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta

Julkaisu on tuotettu Sitran rahoituksella.

 

 

Teksti: Virve Louekari