Olet täällä

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto tukemaan nuorten työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämistä

Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto on myöntänyt Suomen Partiolaisille 5 000 euron apurahan nuorten työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen partiokasvatuksen keinoin. Otto A. Malmin lahjoitusrahasto edistää korkeampaa opetusta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille tai organisaatioille.

Tuki ohjataan partion työelämätaitojen ohjelmalle. Otto A. Malmin lahjoitusrahaston apurahalla kehitetään erityisesti menetelmiä partion joulukampanjan opettamien yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan taitojen näkyväksi tekemiseen ja tunnistamiseen.

Uusimman Nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus oman ikäluokan taloudellisen tilan parantumiseen on pudonnut rajusti. Samoin nuorten mieltä painaa sekä työllistyminen että töissä jaksaminen.

Nuorten työllistymistaidot sekä työelämävalmiudet ja -taidot ovat teemoja, joihin partio voi vastata kasvattamalla partiotoiminnassa mukana olevien nuorten osaamista kertoa harrastuksissaan hankkimastaan osaamisesta, tekemällä järjestelmällisemmin näkyväksi partion keinot kasvattaa nuorten työelämävalmiuksia sekä panostamalla aiempaa enemmän työelämätaitojen opettamiseen osana partiokasvatusta. Partion kasvatustoiminnassa korostuu itsensä johtamisen, vastuun kantamisen sekä yhteistyötaitojen kehittämisen taidot. Erityisesti kyky luovaan vuorovaikutukseen on ominaisuus, jonka merkityksen ennakoidaan kasvavan tulevaisuuden työelämässä.