Olet täällä

Partio ja tietosuoja

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation eli yleinen tietosuoja-asetus. Sitä aletaan soveltaa kaikissa EU-maissa 25.5.2018 (organisaatiosta riippumatta). Tietosuoja-asetuksen tarkoitus on erinomainen: Sitä noudattamalla parannetaan henkilötietojen suojaa, edistetään henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estetään henkilötietojen väärinkäyttöä. 

Kaikille partiolaisille, partion sidosryhmille ja partiosta kiinnostuneille on julkaistu www.partio.fi/tietosuoja -sivusto. Sinne kootaan partion valtakunnalliset dokumentit ja ohjeet sekä perusteet ja tietosuojaperiaatteet. Ne ovat avuksi myös partiolippukunnille, kun ne huolehtivat osoitusvelvollisuudestaan eli siitä, että henkilötietojen käsittelystä kerrotaan avoimesti, selkeästi ja oikea-aikaisesti partiolaisille, heidän huoltajilleen ja partion vapaaehtoisille. Lue lisää

Partiolippukunnille on tehty erilliset ohjeet tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi ja hyvän tietosuojan kehittämiseksi. Ohjeita tukee konkreettinen kartoitus- ja suunnittelutyökalu.

Tietosuoja-asetus ei muuta merkittävästi partiolaisten arkea. Henkilötietojen käsittelyperusteita on tarkistettu asetuksen perusteella. Kuksassa julkaistaan toukokuussa käyttösitoumus, jonka jokainen käyttäjä hyväksyy kirjautuessaan järjestelmään ja perehtyy siten tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Tarkoituksena on viestiä henkilötietojen käsittelystä aiempaa avoimemmin ja enemmän. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit tukevat partiolippukuntia kehittämään osaamistaan ja huolehtimaan arjen hyvästä tietosuojasta. Tutustu ensimmäisiin käytännön tietosuojaesimerkkeihin partiossa. 

Jos haluat tukea tai neuvontaa, ota yhteyttä

Kuvat: Anna Enbuske