Olet täällä

Partiolaiset kokeilevat uusia toimintamuotoja harrastusta vailla olevien lasten tavoittamiseksi

Eri puolilla Suomea kokeillaan kesällä ja alkusyksystä erilaisia tapoja järjestää harrastustoimintaa. 100 uutta tapaa tehdä partiota -hankkeilla tavoitellaan mukaan mahdollisimman paljon niitä lapsia ja nuoria, joilla harrastusta ei ole; esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevia tai vähävaraisista perheistä tulevia lapsia ja nuoria sekä maahanmuuttajia.

Helsingissä Mellunkylän lapset - hankkeen tavoitteena on saada partioon enemmän maahanmuuttajataustaisia perheitä sekä löytää uusia tapoja alueperustaiseen työskentelyyn. Keinoina on esimerkiksi avoimet metsäretket ja kerhotoiminta koulussa. Kevään 2017 aikana retkille on innostunut lähtemään jo noin 80 osallistujaa, mukana myös paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä.

Heinäkuussa Mellunkylän lapset tarjoaa avointa kesätoimintaa kahdessa leikkipuistossa.  Syksyllä jatkuvat avoimet metsäretket ja koulujen kerhotoiminta. Elo-syyskuussa järjestetään myös avoimia iltanuotioita eri-ikäisille. Toiminnassa tehdään laajasti yhteistyöstä muiden alueellisten toimijoiden sekä alueen partiolippukuntien kanssa. 

Pohjanmaalla panostetaan esteettömyyteen ja Lapissa alkaa saamenkielinen partio

Pohjanmaan Partiolaiset ovat ottaneet kunnianhimoisen tavoitteen, että kaikki piirin partiotapahtumat ovat jatkossa esteettömiä. Esteettömyyttä pilotoitiin kesäkuussa Kokkolassa järjestetyillä Myötäpäivillä. Erityistä tukea tarvitsevien osallistumismahdollisuudet huomioitiin niin liikkumisessa, ruokailuissa kuin ohjelmassa. Lisäksi kaikilla osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla erilaisia luonnossa liikkumisen apuvälineitä. Seuraavaksi apuvälineitä on mahdollisuus kokeilla heinäkuun lopussa järjestettävällä 11 lippukunnan yhteisellä Fullt Ös för 17 -partioleirillä Pietarsaaressa. Lisää uudenlaisia toimintatapoja kokeillaan syksyllä.

Lapin Partiolaiset tarjoavat uusia harrastusmahdollisuuksia saamelaisille lapsille ja nuorille. Saamenkielisestä partiota on kyselty jo pitkään ja nyt vihdoin saamenkielinen toiminta alkaa syksyllä Inarissa. Tavoitteena on tehdä siitä pysyvä osa partiotoimintaa. Lisäksi talvikaudelle suunnitellaan hiihtokeskuspartiota muun muassa sesonkityöntekijöiden lapsille Kittilän Levillä.

Lounais-Suomessa alkaa Partiokamu-toiminta

Turun seudulla ohjataan harrastusta kaipaavia lapsia partioon. Turun Halisissa ja Nummenpakalla järjestetään elokuun alussa kesäkerhoja, joihin toivotaan erityisesti maahanmuuttajaperheiden lapsia.

Elokuussa turkulaiset 100 vuotta täyttäneet meripartiolippukunnat haluavat viedä sata partion ulkopuolista lasta purjehdukselle elokuun lopussa. Kutsu purjehtimaan on esitetty erilaisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen kautta.

Lounais-Suomen Partiopiiri käynnistää syksyllä myös Partiokamu-toiminnan, jossa nuoria aikuisia toivotaan vapaaehtoisiksi ryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria. Toiminnan tavoitteena on madaltaa harrastuksen aloittamisen kynnystä esimerkiksi erityistukea tarvitsevien lasten ryhmätoiminnan mahdollistamiseksi. Luvassa on koulutuksia, yhteistyötä koulujen oppilashuollon ammattilaisten kanssa, maahanmuuttajille Partio tutuksi-kursseja sekä koulujen kaverikerhoja.

Jokaisella lapsella oltava mahdollisuus harrastaa

”Me toivomme, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori saisi edes vähän partiota elämäänsä. Että mahdollisimman moni voisi olla osana ryhmää, päästä retkelle, kokea onnistumisen ja nauraa ystävien kanssa. Ettei tarvitsisi olla yksin kotona”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm toivoo.

Vaikka monissa perheissä tuskaillaan harrastuskiireiden lomassa, joka viidennellä koululaisella ei ole harrastusta ollenkaan. Syyksi tähän koululaiset kertovat harrastustarjonnan puutteen, korkean hinnan, sopivan ryhmän puuttumisen sekä harrastuksen vaativuuden. (Lähde: OKM/Valtakunnallinen Koululaiskysely 2017).

”Partiolla on Suomen suurimpana nuorisojärjestönä mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Olemme mukana muun muassa Opetusministeriön työryhmässä kehittämässä harrastustakuuta. Tavoitteenamme on aktiivisesti luoda eri puolilla Suomea uusia tapoja harrastaa niille lapsille, joilla ei harrastusta vielä ole ja jotka siitä kovasti hyötyisivät”, Anna Munsterhjelm toteaa.

Hankkeiden ajakohtaisia kuulumisia pääsee seuraamaan osoitteessa: 100uuttatapaa.fi 

Hankkeet rahoitetaan Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla, jonka kotimaan kohde partio oli vuonna 2016. Hankkeiden tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä partiotoiminnan avulla eri puolilla Suomea.