Olet täällä

Partiolaisille yli 100 000 euroa Punainen Sulka -keräyksestä

Lions-Liitto julkisti eilen 8.10. Lahdessa järjestetyssä Hyvän päivä juhlassa Punainen Sulka -keräyksen tuloksen. Varoja kerättiin kaikkiaan noin 2,9 miljoonaa euroa Suomen nuorison hyväksi. Tuotto käytetään nuorten elämänhallintataitoja vahvistavaan ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön keräyskumppaneina toimineiden seitsemän nuorisojärjestön, kuten partiolaisten kautta. Partiolaisten osuus keräystuotosta on 107 000 euroa.

Partiossa vahvistamme keräystuoton avulla nuorten talous- ja johtamistaitoja sekä tuomme esiin sitä osaamista, jota partiossa jokaiselle nuorelle karttuu. Toiminnassa painotamme erityisesti nuorten vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen tunnistamista, nuorten työllistymistaitojen vahvistamista sekä nuorten arvopohjaisen johtajuuden taitojen kehittämistä.

Käytännössä tuotot ohjataan Partion työelämätaitojen ohjelmaan, jossa kehitetään nuorten työelämävalmiuksia partiokasvatuksen keinoin sekä arvopohjaiseen johtajuuteen kasvattavaan Value Based Leadership -koulutukseen.

Yhteistyö Lions-klubien kanssa jatkuu – alueellista tukea haettavissa

Valtakunnallisen Punainen Sulka -keräyksen aikana monet partiolippukunnat aktivoivat yhteistyötä paikallisten Lions-klubien kanssa esimerkiksi toteuttamalla yhdessä keräystempauksia. Partiolippukunnilla on nyt mahdollisuus hakea osuutta Punainen Sulka -keräyksen alueellisesta tuotosta Lions-klubeilta. Keräykseen osallistuneet Lions-klubit jakavat paikalliseen toimintaan 25 prosenttia keräämästään summasta. Klubeja on ohjeistettu tekemään tukipäätökset viimeistään lokakuun aikana.

 - On hienoa ja monin tavoin hyödyllistä, että paikalliset partio- ja lions-toimijat ovat löytäneet entistä paremmin toisensa. Hyvin alkanutta yhteistyötä kannattaa jatkaa ja etsiä keräyksen jälkeen uusiakin tapoja toimia yhdessä paikallisen yhteisön hyväksi. Lionsit voisivat olla partiolle mainio kumppani myös alueellisessa varainhankinnassa, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm kannustaa.