Olet täällä

Suomen Partiolaiset muistuttaa: Suomessa partio on avointa kaikille

Yhdysvaltain pojille suunnattu partiojärjestö Boy Scouts of America on ilmoittanut, että se hyväksyy jatkossa jäsenikseen myös itsensä pojaksi kokevat transsukupuoliset. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry on iloinen BSA:n aiempaa avoimemmasta linjasta, mutta haluaa muistuttaa, että Suomessa partioon ovat tervetulleita kaikki lapset, nuoret ja aikuiset esimerkiksi sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan tai uskontoon katsomatta. 

Partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta ja kunnioitetaan jokaisen oikeutta tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. 

"Yhdenvertaisuus on meille partiolaisille luovuttamattoman tärkeä arvo. Jokaisen on voitava kokea, että partiossa saa olla oma itsensä. Meillä on ehdoton nollatoleranssi syrjimiseen ja selkeät ohjeet kiusaamiseen puuttumiseksi", partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm sanoo.

"Partiossa opitaan tekemään yhdessä hyvinkin erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa, ymmärtämään eroavaisuuksia mutta ennen kaikkea etsimään ja löytämään yhdistäviä tekijöitä. Näitä taitoja tarvitaan jatkuvasti moniarvoisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa nyt enemmän kuin koskaan."

 

Kuva: Antti Kurkinen